C C C C A+ A A- X

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 ЗПКОНПИ

Вх. №/Дата        Три имена
1.  Вх. №16883/05.06.2018 г. Тодорка Ганчева Христева
2.  Вх. №16884/05.06.2018 г. Елеонора Христова Крачолова
3.  Вх. №16885/05.06.2018 г. Гинка Костадинова Големанска
4.  Вх. №16886/05.06.2018 г. Ина Стоянова Зяпкова
5.  Вх. №16899/05.06.2018 г. Снежана Николова Бабачева
6.  Вх. №16934/05.06.2018 г. Цветелина Павлова Бакалова
7.  Вх. №16943/05.06.2018 г. Мая Василева Крушева
8.  Вх. №16986/05.06.2018 г. Калин Иванов Монов
9.  Вх. №16995/05.06.2018 г. Валентина Атанасова Цветкова
10.  Вх. №17003/05.06.2018 г. Тодора Маринова Манолова
11.  Вх. №17178/06.06.2018 г. Миглена Николова Попова
12.  Вх. №17188/06.06.2018 г. Лилия Богданова Груева-Петрова
13.  Вх. №17190/06.06.2018 г. Божана Илиева Плачкова
14.  Вх. №17197/06.06.2018 г. Пепа Жекова Пеева
15.  Вх. №17207/06.06.2018 г. Соня Георгиева Колева
16.  Вх. №17208/06.06.2018 г. Мария Атанасова Панева
17.  Вх. №17213/06.06.2018 г. Емилия Бисерова Хаджиева
18.  Вх. №17215/06.06.2018 г. Вида Делчева Питропова
19.  Вх. №17243/06.06.2018 г. Елена Илиева Калончева
20.  Вх. №17245/06.06.2018 г. Карамфилка Лулчева Шопова
21.  Вх. №17309/07.06.2018 г. Таня Стойкова Влайкова
22.  Вх. №17336/07.06.2018 г. Божана Ангелова Ангелова
23.  Вх. №17377/07.06.2018 г. Янка Атанасова Запрева
24.  Вх. №17378/07.06.2018 г. Мери Каприел Каприелян
25.  Вх. №17379/07.06.2018 г. Марияна Николова Иванова
26.  Вх. №17380/07.06.2018 г. Димитрия Тодорова Андреева
27.  Вх. №17388/07.06.2018 г. Виолета Бисерова Хаджиева-Радушева
28.  Вх. №17390/07.06.2018 г. Елена Венкова Ангелова
29.  Вх. №17393/07.06.2018 г. Боряна Александрова Костанева
30.  Вх. №17400/07.06.2018 г. Събина Димитрова Татарова
31.  Вх. №17401/07.06.2018 г. Таня Георгиева Колева
32.  Вх. №17402/07.06.2018 г. Лили Георгиева Маринова
33.  Вх. №17403/07.06.2018 г. Мариана Петрова Атанасова
34.  Вх. №17421/07.06.2018 г. Елена Маркова Видева
35.  Вх. №17569/08.06.2018 г. Галина Крумова Константинова-Дойкова
36.  Вх. №17607/08.06.2018 г. Румяна Здравкова Мишева
37.  Вх. №17614/08.06.2018 г. Пламен Бойков Гигелов
38.  Вх. №17686/11.06.2018 г. Йорданка Иванова Дойчинова-Тотева
39.  Вх. №17733/11.06.2018 г. Камелия Георгиева Дишлянова
40.  Вх. №17772/11.06.2018 г. Бояна Александрова Гълъбова
41.  Вх. №17773/11.06.2018 г. Пенка Василева Георгиева
42.  Вх. №17774/11.06.2018 г. Елена Пейчева Димова
43.  Вх. №17775/11.06.2018 г. Петя Филчева Цонкова
44.  Вх. №17776/11.06.2018 г. Валентина Петкова Василева
45.  Вх. №17808/12.06.2018 г. Але Шабанова Ефендиева
46.  Вх. №17810/12.06.2018 г. Иван Димитров Ушев
47.  Вх. №17814/12.06.2018 г. Катя Йорданова Ганева
48.  Вх. №17816/12.06.2018 г. Димитър Андонов Андонов
49.  Вх. №17819/12.06.2018 г. Славка Василева Козарева
50.  Вх. №17826/12.06.2018 г. Венета Димитрова Захариева
51.  Вх. №17860/12.06.2018 г. Мариана Василева Григорова
52.  Вх. №17887/12.06.2018 г. Тодорка Георгиева Мавродиева
53.  Вх. №17888/12.06.2018 г. Александър Димитров Динков
54.  Вх. №17889/12.06.2018 г. Андреана Тодорова Динкова
55.  Вх. №17891/12.06.2018 г. Таня Велкова Златева-Зейнелова
56.  Вх. №17893/12.06.2018 г. Пенка Петкова Попова
57.  Вх. №17897/12.06.2018 г. Антония Светозарова Терзиева
58.  Вх. №17898/12.06.2018 г. Галина Петкова Минева
59.  Вх. №17899/12.06.2018 г. Надежда Николова Герчева
60.  Вх. №17980/13.06.2018 г. Ангелинка Илиева Костадинова
61.  Вх. №17981/13.06.2018 г. Анастасия Валентинова Лозева
62.  Вх. №17982/13.06.2018 г. Райна Димитрова Димитрова
63.  Вх. №18094/13.06.2018 г. Пламена Георгиева Коева
64.  Вх. №18199/14.06.2018 г. Гергана Проданова Спасова
65.  Вх. №18234/14.06.2018 г. Недялка Димитрова Христова
66.  Вх. №18237/14.06.2018 г. Славка Лавчева Минева
67.  Вх. №18239/14.06.2018 г. Мери Бедрос Кеворкян
68.  Вх. №18240/14.06.2018 г. Христина Василева Христова
69.  Вх. №18241/14.06.2018 г. Камелия Данчева Спасова
70.  Вх. №18402/15.06.2018 г. Станка Илиева Журналова
71.  Вх. №18720/19.06.2018 г. Боряна Димитрова Козова
72.  Вх. №18735/19.06.2018 г. Сирануш Сахак Артинян
73.  Вх. №18988/21.06.2018 г. Анка Богомилова Иванова
74.  Вх. №19055/21.06.2018 г. Красимира Христова Несторова-Кутрянска
75.  Вх. №19070/21.06.2018 г. Петя Стефанова Петрова
76.  Вх. №19071/21.06.2018 г. Пенка Найденова Стоянова
77.  Вх. №19211/22.06.2018 г. Александра Любенова Бакалова
78.  Вх. №19212/22.06.2018 г. Иванка Тодорова Терзийска
79.  Вх. №19213/22.06.2018 г. Мария Светозарева Симитчиева
80.  Вх. №19214/22.06.2018 г. Донка Светозарова Райнова
81.  Вх. №19278/22.06.2018  г. Илияна Петрова Куцева-Гичева
82.  Вх. №19279/22.06.2018 г. Милена Ангелова Левашка - Августинова
83.  Вх. №19282/22.06.2018 г. Росица Петрова Събчева
84.  Вх. №19283/22.06.2018 г. Димитър Иванов Дичев
85.  Вх. №19291/22.06.2018 г. Христина Петрова Николова
86.  Вх. №19302/22.06.2018 г. Детелин Георгиев Давидов
87.  Вх. №19401/25.06.2018 г. Величка Василева Илиева
88.  Вх. №19625/26.06.2018 г. Мария Илиева Дърмонска
89.  Вх. №19627/26.06.2018 г. Румяна Йозова Чалъкова
90.  Вх. №19628/26.06.2018 г. Красимира Георгиева Зънгарова
91.  Вх. №19630/26.06.2018 г. Лиляна Венкова Георгиева
92.  Вх. №19649/26.06.2018 г. Радка Димитрова Чанкова
93.  Вх. №19658/26.06.2018 г. Росица Георгиева Йовкова
94.  Вх. №19659/26.06.2018 г. Митко Тодоров Владов
95.  Вх. №22424/20.07.2018 г. Павлина Димитрова Попова
96.  Вх. №28285/28.09.2018 г. Емил Рангелов Спасов
97.  Вх. №29509/09.10.2018 г. Катя Тодорова Овчарова
98.  Вх. №35087/18.11.2018 г. Диана Руменова Плачкова
99. Вх. №22314/22.07.2019 г. Ваня Бончева Казакова
100. Вх. №22891/29.09.2019 г. Румен Иванов Велинов
101. Вх. №23454/02.08.2019 г. Златка Михайлова Чобанова
102. Вх. №24934/20.08.2019 г. Вера Радославова Тодорова
103. Вх. №26143/04.09.2019 г. Ася Тенева Делчевска
104. Вх. №27171/17.17.2019 г. Стефани Иванова Калоферова
105. Вх. №34535/20.11.2019 г. Невена Константинова Маринова
106. Вх. №35628/28.11.2019 г. Петя Николова Николова
107. Вх. №36516/05.12.2019 г. Розалия Николаева Тодорова
108. Вх. №36667/06.12.2019 г. Румяна Здравкова Мишева
109. Вх. №829/10.01.2020 г. Иван Димитров Делов
110. Вх. №2947/28.01.2020 г. Мария Иванова Пеева
111. Вх. №9094/16.03.2020 г. Недялка Петрова Кратункова
112. Вх. №9278/18.03.2020 г. Даниела Пламенова Дойчева
113. Вх. №13686/01.06.2020 г. Юлиян Величков Николов
114. Вх. №13955/02.06.2020 г. Георги Стоянов Цонков
115. Вх. №263499/29.01.2021 г. Мила Емилова Дрехемова
116 Вх. №264354/05.02.2021 г. Митко ТенчевПанев
117. Вх. №2819/25.05.2021 г. Виктория Веселинова Дякова
118. Вх. №3481/04.06.2021 г. Красимира Ангелова Тодорова
119. Вх. №5120/28.06.2021 г. Радослав Стоянов Гаджуров
120. Вх. №6493/19.07.2021 г. Виолина Иванова Шивачева
121. Вх. №12709/18.10.2021 г. Анелия Асенова Деведжиева
122. Вх. №14117/02.11.2021 г. Тихомира Пепова Калчева
123. Вх. №14113/27.05.2022 г. Стоянка Ненова Босакова
124. Вх. №15084/07.06.2022 г. Таня Маркова Паскалева
125. Вх. №15746/13.06.2022 г. Каменка Тошкова Кяйчева
126. Вх.№17576/30.06.2022г. Веселина Тодорова Изидорова-Михайлова
127. Вх.№17716/30.06.2022г. Александрина Стефанова Илиева
128. Вх.№17727/01.07.2022г. Иван Димитров Семерджиев
129. Вх.№17729/01.07.2022г. Цветелина Михайлова Михайлова
130. Вх.№18146/06.06.2022г. Стелияна Димитрова Немцова
131. Вх.№18759/13.07.2022г. Мария Борисова Стоянова
132. Вх.№22718/31.08.2022г. Милена Антонова Германова
133. Вх.№24938/28.09.2022г. Невена Пламенова Чакалова
134. Вх.№28285/28.10.2022г. Десислава Иванова Огорялкова
Забележка:  В Окръжен съд - Пловдив всички съдебни служители са подали декларации в законоустановения срок.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация