C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

Списъци на търговците и търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация в срока на пар.4, ал.1 от ПЗР на ЗТР:

Списък 1

Списък 2

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ПРОИЗВОДСТВО по НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ


На регистрираните на територията на Пловдивски окръжен съд търговци удостоверение за наличие/липса на заведени дела за несъстоятелност се издават от съда въз основа на подадена писмена молба, с посочен изрично ЕИК и приложени към нея документи.

Необходими документи:

1.Молба /свободен текст или приложения примерен „Образец 1”. Същият можете да получите и от ксерокса на Информационно облужване/;
2.Държавна такса от 5 лева по сметка на Окръжен съд Пловдив /при наличие на кредитна или дебитна карта може да се заплати в стая № 108 – Регистратура на Окръжен съд Пловдив и стая № 122 – деловодство, Търговско отделение/;
3.Пълномощно /ако молбата се подава от пълномощник/

Образец 1

Молбата с приложените към нея документи се подава в стая 108, ет.1 - "Регистратура на Окръжен съд Пловдив" /Работно време от 8.30 до 17.00 ч. всеки ден без прекъсване/.

Изготвеното удостоверение може да бъде получено на следващия работен ден след 14 ч. в стая 115, ет.1-Деловодство по несъстоятелност.

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ


/само за търговци, които не са пререгистрирани съгласно ЗТР/

За регистрираните на територията на Пловдивския окръжен съд търговци, Удостоверение за актуално състояние /УАС/ се издава от съда, въз основа на подадена писмена молба, с приложени към нея документи в стая 108, етаж 1 – „Регистратура” /Работно време от 8.30 до 17.00 часа всеки ден без прекъсване/. Изготвеното удостоверение може да бъде получено на следващия работен ден.

Необходими документи:

Молба /виж приложения примерен „Образец 2”. Същият можете да получите и на място в ст. 108 или в „Информационния център” на входа на Съдебната палата/

Такса – 5 лв. по сметка на ПОС.

Образец 2

 

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ФИРМЕНО ДЕЛО


За регистрираните на територията на Пловдивския окръжен съд търговци и ЮЛНЦ, преписи от приложени по съответното фирмено дело документи се издават от съда, въз основа на подадена писмена молба, с приложени към нея документи в стая 108, етаж 1 – „Регистратура” или във Фирмен архив /Работно време от 8.30 до 17.00 часа всеки ден без прекъсване/.

Изготвените преписи могат да бъдат получени на следващия работен ден във фирмен архив.

Необходими документи:

Молба /виж приложения примерен „Образец 3”. Същият можете да получите и на място в ст. 108 или в „Информационния център” на входа на Съдебната палата/
Такса – съгласно Тарифа № 1 към Закона за ДТ за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и МП, както следва:
- удостоверение – 5 лв.;

- препис от документ – 2 лв., а ако преписът е повече от една страница – на всяка следваща по 1 лв.

Образец 3

 

ФИРМЕНА РЕГИСТРАЦИЯ


Молби за нови регистрации, промени или за отстраняване на нередовности /по разпореждане "БД"/ се подават в "Регистратура" - стая 108, ет.1.

Справки по фирмените дела, по които е постановено разпореждане за отстраняванена нередовности, се правят в стая 122, етаж 1.

Справки от компютърната система се дават и от "Регистратура" - стая 108.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация