C C C C A+ A A- X

Местоположение

   Съдебната палата в гр. Пловдив се намира в центъра на града – на бул. “Шести септември” № 167. Картата илюстрира местонахождението и транспортния достъп до съдебните сгради:

Съдебната палата представлява комплекс от сгради, схематично изобразен така:

 

  - Блок А: шестетажна административна сграда с вход № 1 - централен /от ул. “Йоаким Груев”/. Първият етаж на сградата е зает от службите и деловодствата на Апелативния и Окръжния съд, тези на наказателната колегия на Районния съд, както и от съдебни зали. На втория етаж са кабинетите на апелативните съдии, а на третия и четвъртия  – тези на окръжните и районните съдии. На приземния етаж, освен съдебна зала, се намира адвокатската стая.

   - Блок Б: двуетажна административна сграда с вход № 3 /от ул. “Йоаким Груев”/. Тук са разположени съдебни зали.

  - Блок В: пететажна административна сграда с вход № 2 /от бул. “Шести септември”/. В сградата се помещават съдебни зали, деловодствата на гражданска и брачна колегия на Районния съд и държавните съдебни изпълнители.

   - Блок Г: двуетажна сграда, заета от Областно звено “Охрана на съдебната власт”.

  Паркирането и движението по ул. “Йоаким Груев” са забранени. Съобразно Наредба № 1/2003 г на Министъра на правосъдието, при допускане в съдебните сгради адвокатите удостоверяват самоличността си с валидна адвокатска карта, участниците в съдебния процес – с лична карта и призовка, а гражданите – с лична карта и еднократен пропуск. На всички входове органите на Съдебната охрана извършват проверка на тези документи и се преминава през скенер за проверка за наличие на общоопасни средства. Ако влизащият откаже извършването на такава проверка, може да му бъде отказан достъп до съдебната сграда. В Съдебната палата има офис на "Централна кооперативна банка"АД /блок В, вход № 2 от бул. “Шести септември”/, който приема вноски за държавни такси и други плащания всеки работен ден, от 08:30 до 16:30 часа.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация