C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

e-mail osplovdiv@gmail.com

РЪКОВОДСТВО

Розалия Красимирова Шейтанова

Председател

032/656 201

Весела Иванова Евстатиева

Заместник - председател "Наказателно отделение"

Миглена Илиева Площакова

Заместник - председател "Гражданско отделение I-ва инстанция" и "Търговско отделение"

Николинка Георгиева Цветкова

Заместник - председател "Гражданско отделение II-ра инстанция"

Обща администрация

Работно време

  • 8:30 - 17:00 часа.

Административен секретар

032/656 231 факс 032/656 286

Главен счетоводител

032/656 230

Каса

032/656 232

Пресслужба

0359 (32) 656 277; 0876 274 056

pas_pressroom@abv.bg

Сектор "Управление и стопанисване на съдебното имущество"

032/656 117

Системни администратори

032/656 235

Съдебен администратор

032/656 233

Деловодство - Наказателно отделение

Работно време

  • от 09.00 часа до 17.00 часа

факс 032 656 295

Деловодство “Въззивни наказателни дела”

стая № 110

тел. 032/656 242

Деловодство “Досъдебно производство”

стая № 110

тел. 032/656 236

Деловодство “Наказателни дела първа инстанция”

стая № 111

тел. 032/656 243

Деловодство - Гражданско отделение I-ва инстанция

Работно време

  • от 09.00 часа до 17.00 часа

Деловодство I, IV и XV граждански състави

стая № 113

тел. 032/656 248

Деловодство II, III и XXII граждански състави

стая № 109

тел. 032/656 247

Деловодство - Гражданско отделение II-ра инстанция

Работно време

  • от 09.00 часа до 17.00 часа

Деловодство – VII и ХIV граждански състави

стая № 100

тел. 032/656 245

Деловодство – VI, VIII и Х граждански състави

стая № 101

тел. 032/656 246

Деловодство V и IХ граждански състави

стая № 102

тел. 032/656 244

Деловодство - Търговско отделение

Работно време

  • от 09.00 часа до 17.00 часа

Всички служби на съдебната администрация в Окръжен съд Пловдив, които работят с граждани и адвокати, имат непрекъснато работно време - от 09.00 часа до 17.00 часа. Те заемат първия етаж в шестетажната административна сграда с вход №1 /централен/ от ул. “Йоаким Груев”.

Деловодство “Търговски дела” - Несъстоятелност

стая № 115

тел. 032/656 237

Деловодство “Търговски дела” - ХI, ХII, ХIII и XXIII състави

стая № 120

тел. 032/656 238

Деловодство “Търговски дела” - ХVI и XX състави

стая № 123

тел. 032/656 239

Деловодство “Търговски дела” - ХVII, ХVIII и ХIХ състави

стая № 122

тел. 032/656 240

Административни дела /ПЗРАПК/

Работно време

  • от 09.00 часа до 17.00 часа
Всички служби на съдебната администрация в Окръжен съд Пловдив, които работят с граждани и адвокати, имат непрекъснато работно време - от 09.00 часа до 17.00 часа. Те заемат първия етаж в шестетажната административна сграда с вход №1 /централен/ от ул. “Йоаким Груев”.

Административни дела /ПЗРАПК/

стая № 113

тел. 032/656 248

Информационен център

Работно време

  • от 09.00 часа до 17.00 часа
Всички служби на съдебната администрация в Окръжен съд Пловдив, които работят с граждани и адвокати, имат непрекъснато работно време - от 09.00 часа до 17.00 часа. Те заемат първия етаж в шестетажната административна сграда с вход №1 /централен/ от ул. “Йоаким Груев”.

Информационен център:

тел. 032 / 656 283

Обща и фирмена регистратура

Работно време

  • от 9:00 до 17:00 часа.

Всички служби на съдебната администрация в Окръжен съд Пловдив, които работят с граждани и адвокати, имат непрекъснато работно време - от 09.00 часа до 17.00 часа. Те заемат първия етаж в шестетажната административна сграда с вход №1 /централен/ от ул. “Йоаким Груев”.

Обща и фирмена регистратура

стая № 108

тел. 032/656 234

Регистратура Класифицирана информация

Работно време

  • от 09.00 часа до 17.00 часа
Всички служби на съдебната администрация в Окръжен съд Пловдив, които работят с граждани и адвокати, имат непрекъснато работно време - от 09.00 часа до 17.00 часа. Те заемат първия етаж в шестетажната административна сграда с вход №1 /централен/ от ул. “Йоаким Груев”.

Регистратура Класифицирана информация

тел. 032/656 287

Архив и бюро "Призовки"

Работно време

  • от 09.00 часа до 17.00 часа
Всички служби на съдебната администрация в Окръжен съд Пловдив, които работят с граждани и адвокати, имат непрекъснато работно време - от 09.00 часа до 17.00 часа. Те заемат първия етаж в шестетажната административна сграда с вход №1 /централен/ от ул. “Йоаким Груев”.

Архив и бюро "Призовки"

топла връзка

тел. 032/656 263

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация