C C C C A+ A A- X

Вещи лица

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ

при Окръжния съд - Пловдив, за 2024 г.

(публикуван в Държавен вестник бр.4/12.01.2024 г.) 

 

 

   1.Клас „Криминалистични експертизи“

1. Боян Сашев Жековски - Експертиза: трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
2. Васко Петров Божев - Експертиза: дактилоскопни експертизи; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
3. Георги Борисов Добрев - отписан на 08.02.2024 г.
4. Димитър Георгиев Кордев - Експертиза: дактилоскопни експертизи; почеркови криминалистични експертизи; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
5. Емил Тинков Чалмов - Експертиза: криминалистични експертизи на документи; почеркови криминалистични експертизи; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
6. Иван Добрев Ганчев - Експертиза: криминалистични експертизи на писмени доказателства; съдебно-балистични експертизи; Забележка: служител на група "ЕД" в отдел "РП" при РС "Военна полиция" - Пловдив
7. Ивко Пенков Иванов - Експертиза: криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи;
8. Иво Бончев Чолаков - Експертиза: криминалистични експертизи на документи; почеркови криминалистични експертизи; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
9. Йордан Павлов Иванов - Експертиза: дактилоскопни експертизи; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
10. Кирил Петров Стоянов - Експертиза: криминалистични експертизи на писмени доказателства; ; Забележка: почеркови експертизи и техническо изследване на документи
11. Мирослав Димитров Саханджиев - Експертиза: криминалистични експертизи на документи; почеркови криминалистични експертизи; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
12. Неофит Неофитов Крумов - Експертиза: дактилоскопни експертизи; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
13. Николай Стоянов Балевски - Експертиза: криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи;
14. Петър Йорданов Стоянов - Експертиза: трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
15. Сава Ангелов Симеонов - Експертиза: криминалистични експертизи на писмени доказателства;
16. Стоимен Георгиев Георгиев - Експертиза: съдебно-балистична експертиза; трасологична експертиза;; Забележка: видеоанализ и лицева идентификация
17. Филип Георгиев Маровски - Експертиза: дактилоскопни експертизи; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
18. Цветелин Василев Николов - Експертиза: дактилоскопни експертизи; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив


   2. Клас „Съдебномедицински експертизи“


19. Аелита Светлозарова Нуцова - Експертиза: съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве;;
20. Бенямин Леон Анави - Експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве;
21. Борис Петров Шахов - Експертиза: съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни;
22. Борис Христов Пеев - Експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицинска експертиза по писмени данни;
23. Димитър Запрянов Димитров - Експертиза: експертиза за идентификация на човека, експертиза на веществени доказателства; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
24. Димитър Иванов Димитров - Експертиза: съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве; Забележка: Свидетелство за призната специалност "Правно регулиране в здравеопазването"
25. Емил Николов Бъчваров - Експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве;
26. Здравка Христева Ненчева - Експертиза: съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве;
27. Йовко Минчев Шишков - Експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни;
28. Марин Костадинов Балтов - Експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни;
29. Мая Иванова Кичева - Експертиза: съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни;
30. Николай Георгиев Костадинов - Експертиза: експертиза за идентификация на човека, експертиза на веществени доказателства; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
31. Николай Гинчев Тюфекчиев - Експертиза: съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни;
32. Панайотка Димитрова Панайотова-Димитрова - Експертиза: съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства; съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве;
33. Светлозар Спасов Спасов - Експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; ;
34. Хари Харутюн Ховагимян - Експертиза: съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства; съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве;
35. Цветана Николова Николова - Експертиза: съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицински експертизи за идентификация на човека;;
36. Янко Тодоров Илиев - Експертиза: съдебномедицинска експертиза за телесно здраве; съдебномедицинска експертиза по писмени данни;; Забележка: клинична токсикология и вътрешни болести, здравен мениджмънт


   3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“


37. Александра Янчева Димова - Експертиза: съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза;; Забележка: послесмъртни експертизи
38. Анастасия Захариева Захариева - Експертиза: съдебно-психологична експертиза; Забележка: временно не може да изпълнява задачи поради бременност и раждане
39. Ангел Добринов Ангелов - Експертиза: съдебно-психологична експертиза;
40. Боряна Атанасова Димитрова - Експертиза: съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза;;
41. Владимир Петров Кръстев - Експертиза: съдебно-психологична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни;
42. Даниела Атанасова Ковачева - Експертиза: съдебно-психиатрична; психолого-психиатрична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни;
43. Деница Николаева Вълчева - Експертиза: съдебно-психологична експертиза; Забележка: и участие в комплексни експертизи
44. Диана Иванова Толева - Експертиза: съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого - педагогическа експертиза;; Забележка: детска психология, психопатология, психодиагностика, социална психология
45. Емилия Стоянова Калоферова - Експертиза: съдебно-психологична експертиза; Забележка: психотерапевт, психодиагностика и клиничен психолог в детството и юношеството; невропсихолог; синдром на родителско отчуждение; борба с трафик на хора, насилие, училищна агресия и тормоз
46. Красимира Николаева Кръстева - Забележка: завършен учебен стаж в Института по психология-МВР по темите: криминална психология, професионален подбор, изработване и стандартизиране на методи за психодиагностика, консултативна психология
47. Кристина Върбанова Георгиева-Пешалова - Експертиза: съдебно-психологична експертиза;
48. Лучия Петрова Таскова - Експертиза: съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; Забележка: методика на психологичната експертиза
49. Маргарита Панова Панова - Експертиза: съдебно-психиатрична; Забележка: комплексни експертизи с участие на специалист - психиатър
50. Мариана Георгиева Господинова - Експертиза: съдебно-психиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни;
51. Невена Димитрова Божилова - Експертиза: съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни;
52. Нели Христова Георгиева-Величкова - Експертиза: съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза; Забележка: системен семеен и брачен консултант
53. Николай Тодоров Попов - Експертиза: съдебно-психиатрична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; Забележка: психично състояние на деца и възрастни
54. Олга Валентиновна Димитрова - Експертиза: съдебно-психологична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; ;
55. Райна Цветкова Димитрова - Експертиза: съдебно-психиатрична; Забележка: комплексни експертизи с участие на специалист - психиатър
56. Стефка Петкова Николова - Експертиза: съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза;
57. Татяна Манева Димитрова - Експертиза: съдебно-психологична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни;
58. Фани Бойкова Палуйкова - Експертиза: съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни; Забележка: оценка на родителски компетентности и потребности на деца при бракоразводни дела; синдром на родителско отчуждение; оценка на явни и скрити симптоми на видове насилие над деца; индикатори за въвличане на дете в родителски конфликт при определяне на упражняване на родителски права; оценка на девиантни прояви при деца и юноши;


   4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“


59. Александра Николова Маринова - Експертиза: съдебно-стокова експертиза;
60. Ана Александрова Скерлетова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза;;
61. Ангел Димитров Гъров - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
62. Ангел Димитров Димитров - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;
63. Андрей Бонев Дочев - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;;
64. Анелия Желязкова Спиртова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
65. Анна Антонова Карамелова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; ;
66. Антонина Славова Славова - Експертиза: съдебно-счетоводна; финансово-икономическа; стокова експертиза; ; Забележка: съдебни експертизи по здравен мениджмънт
67. Атанас Игнатов Владиков - Експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; Забележка: финансово-икономически анализи; анализ на парични потоци; експертизи за разходии ползи при проекти генериращи и негенериращи приходи с европейско финансиране; оценка по финансово-икономическата рамка на концесии; оценка по финансово-икономическата рамка на обществени поръчки; оценка и анализ по икономическите стандарти в ЕС
68. Борис Георгиев Попов - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
69. Блага Романова Димитрова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
70. Богдан Павлов Траков - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
71. Борис Владимиров Арнаудов - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; Забележка: банкови и банково-кредитни експертизи; счетоводни и счетоводно-аналитични експертизи
72. Боян Йорданов Войводов - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
73. Васка Димитрова Боева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
74. Васка Иванова Андреева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
75. Васко Йорданов Борисов - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
76. Валентина Методиева Шиева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
77. Велислава Иванова Бозукова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
78. Величка Иванова Такова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
79. Величка Петкова Йорданова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
80. Венета Йорданова Богданова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
81. Венета Петрова Томова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
82. Вера Андреева Гавраилова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
83. Весела Иванова Колева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; Забележка: оценка на недвижими имоти
84. Весела Панайотова Атанасова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
85. Веска Тодорова Угренова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
86. Вилиана Александрова Панчева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
87. Виолета Стоянова Кокова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
88. Вяра Ганева Минева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
89. Габриела Торос Папазян - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
90. Галина Кирилова Пенчева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
91. Галя Георгиева Стоянова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
92. Генко Петков Недев - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
93. Георги Атанасов Хаджийски - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;;
94. Георги Йорданов Йорданов - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
95. Георги Колев Петров - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
96. Георги Колев Траков - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;;
97. Георги Николаев Мумджиев - Експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; Забележка: банкови, данъчни, митнически и застрахователни експертизи
98. Даниела Ангелова Топалова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
99. Даниела Стоянова Мерджанова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово икономическа експертиза;
100. Данчо Тодоров Коруев - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
101. Денка Иванова Гвоздиева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
102. Димитър Борисов Янков - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;;
103. Димитър Георгиев Йорданов - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
104. Доброслава Желязкова Сидерова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
105. Дора Димитрова Чипилова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
106. Дора Любенова Гърчева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
107. Евгения Василева Караиванова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
108. Евгения Георгиева Мирчева - Експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза;
109. Еделина Димитрова Пенева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
110. Екатерина Владимирова Маврудиева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
111. Екатерина Стоянова Христова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
112. Ели Петрова Иванова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
113. Елисавета Любомирова Гайдарова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
114. Женя Георгиева Разложка - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
115. Златка Янева Минкова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; Забележка: трудови спорове
116. Зоя Запрянова Банкова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
117. Ива Александрова Иванова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
118. Ива Георгиева Ангелова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
119. Иван Григоров Петрунов - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
120. Иван Тодоров Станчев - Експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; Забележка: банково дело и интелектуална собственост
121. Иванка Ангелова Христева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
122. Иванка Стоева Генова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
123. Илина Георгиева Йоткова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
124. Илия Видолов Рашков - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
125. Илия Петров Тонов - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
126. Ирина Николаева Стоянова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; Забележка: данъчни дела
127. Йорданка Атанасова Зекова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза;
128. Йорданка Николова Шошева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;;
129. Йорданка Петрова Павлова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
130. Калин Александров Найденов - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
131. Калина Стефанова Таскова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
132. Калинка Илиева Илиева - Експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; Забележка: оценка на стопанско имущество; правни и административни въпроси на оценките, извършвани от съдебни експерти; оценка на автотракторна и стопанска техника; оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животинска продукция
133. Камелия Николова Николова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
134. Катя Аргирова Костова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
135. Катя Дичева Петковска-Радева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно- стокова експертиза; ; Забележка: в селското стопанство; организация на труда и заплащане на труда
136. Катя Лазарова Джонова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
137. Кети Стефанова Найденова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
138. Константин Делов Писков - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
139. Кремена Василева Георгиева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
140. Кръстьо Николов Гиздов - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
141. Кунка Петрова Стойнова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза;
142. Лилия Младенова Миланова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
143. Лиляна Стоянова Драганова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
144. Любен Георгиев Костов - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
145. Любомир Алексиев Баталов - Експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
146. Любомир Цветков Йотов - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
147. Людмила Ангелова Арменова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
148. Людмила Георгиева Стоянова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
149. Людмила Любомирова Гайдарова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
150. Магдалина Петрова Вълкова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
151. Маргарита Ангелова Апостолова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
152. Мариана Георгиева Аргирова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
153. Мариана Георгиева Згурова - Експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; Забележка: банково-кредитна експертиза
154. Мариана Димова Ангелова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; ;
155. Мариана Иванова Христева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза;
156. Мариета Георгиева Баджакова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;;
157. Марин Ивелинов Бъчваров - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
158. Маринка Йорданова Веселинова - Експертиза: финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; ; Забележка: икономически експертизи в селското стопанство за отрасли - растениевъдство, животновъдство и аграрна икономика
159. Мария Ангелова Димитрова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
160. Мария Атанасова Йорданова - Експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза;
161. Мария Георгиева Атанасова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
162. Мария Георгиева Вълчева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
163. Мария Иванова Тончева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; ;
164. Мария Рашкова Шопова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
165. Мария Христова Мърхова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
166. Марияна Атанасова Цветилова - Експертиза: съдебно-счетоводна; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
167. Марияна Пенчева Пенчева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
168. Мартин Радославов Райчев - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
169. Милена Петрова Палевска - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
170. Милка Енчева Енева - Експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
171. Мима Петрова Мирчева - Петрова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
172. Минка Георгиева Генова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
173. Мирослав Георгиев Маринов - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
174. Михаела Йорданова Абаджиева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
175. Надежда Петкова Иванова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза;
176. Надка Илиева Гюзелева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
177. Надя Силуанова Иванова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза; Забележка: одит в публичния сектор; оценка за наличие на одитна пътека;
178. Наталия Александрова Рускова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза;
179. Наталия Бориславова Петрова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза;
180. Недялка Георгиева Герджикова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
181. Нелияна Илиева Иванова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
182. Николай Митков Николов - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
183. Николай Рангелов Кънчев - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
184. Николай Стефанов Ненков - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
185. Николай Стоянов Шумански - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
186. Николай Юриев Андонов - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
187. Нина Димитрова Атанасова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
188. Павлина Иванова Йорданова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза;
189. Пенка Ганчева Петрова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;;
190. Пенка Димитрова Дженкова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
191. Пенка Димитрова Ендарова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
192. Петко Динчев Тороманов - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
193. Петърчо Велизаров Миков - Експертиза: съдебно-счетоводна експертизи; финансово-икономическа експертиза;
194. Петя Величкова Койнова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза;
195. Петя Георгиева Манева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза;
196. Петя Добрева Стоилова - Експертиза: съдебно-икономическа експертиза;
197. Пламен Вълчев Колев - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
198. Пламен Николов Краевски - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза;
199. Пламен Петров Пешлеевски - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
200. Полина Димитрова Кавръкова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
201. Полина Иванова Александрова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; Забележка: счетоводна отчетност, счетоводство и анализ
202. Радко Петров Петров - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
203. Радко Стоянов Калапанков - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
204. Радосвета Антонова Милушева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; Забележка: финанси, банково дело, счетоводство и контрол, считоводна отчетност
205. Ренета Димитрова Георгиева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;
206. Роза Стефанова Анастасова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
207. Росица Красимирова Тодорова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
208. Росица Николова Генчева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; ;
209. Росица Руменова Димитрова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
210. Росица Тодорова Страхинова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
211. Румен Минков Минков - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
212. Румяна Христова Славкова - Експертиза: финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; ;
213. Светлана Илиева Геренска - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
214. Светослав Юлиев Славов - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
215. Слави Радуилов Николов - Експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; Забележка: транспорт и логистика
216. Станимира Петрова Сакутска - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
217. Станислава Владимирова Петрова - Експертиза: съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;
218. Станка Кирилова Барбутска - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
219. Стефан Панайотов Стефанов - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
220. Стефанка Атанасова Балканджиева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
221. Стоилка Делова Гайдарова - Експертиза: съдебно-стокова експертиза;
222. Стоян Димитров Кичуков - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
223. Стоянка Рангелова Куцарова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
224. Таня Петрова Шопова - Експертиза: съдебно-счетоводни експертизи;
225. Таня Стоянова Бачовска - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
226. Татяна Атанасова Йорданова - Експертиза: финансово-икономическа експертиза; Забележка: данъчно законодателство, акцизи и данъчни складове, акцизни данъчни документи, движение на акцизни стоки
227. Теменужка Огнянова Балабосова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
228. Тенчо Петков Стоев - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
229. Теньо Николов Манолов - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; ; Забележка: оценка на програми и проекти, финансиране от оперативни програми на ЕС и/или други фондове
230. Тихомир Весков Тодоров - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза;
231. Тоня Стоянова Делева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
232. Тошко Митрев Мирчев - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
233. Тошко Стоилов Райчев - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
234. Христина Василева Димитрова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
235. Цветанка Атанасова Тотова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
236. Цветанка Йорданова Добрева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
237. Цезарина Драганова Несторова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;
238. Чавдар Симеонов Пантев - Експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;
239. Юлия Здравкова Христева - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
240. Янка Димчева Айвазова - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; ;
241. Ясен Василев Петков - Експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;


   5. Клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“


242. Ана Савова Зайкова - Експертиза: оценка на недвижими имоти;
243. Ангел Петров Петров - Експертиза: строително-техническа експертиза;
244. Ангелина Георгиева Петрова - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза; Забележка: удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 2022 г., включена в регистъра на КИИП по части геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация
245. Антоанета Иванова Дженева - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза;
246. Антоанета Иванова Топалова - Експертиза: инженерно-техническа експертиза;
247. Антон Тенев Нончев - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; ; Забележка: изготвя експертизи основно за района на РС-Карлово
248. Атанас Костадинов Костадинов - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза ;
249. Атанас Петров Арапов - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза;
250. Бина Иванова Калчева-Христова - Експертиза: строително-техническа експертиза;
251. Борис Владимиров Арнаудов - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза;
252. Борислав Христов Миленков - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; компютърно-техническа експертиза;
253. Боян Ванчев Йорданов - Експертиза: инженерно-техническа експертиза; Забележка: геодезия, геодезическо заснемане на имоти и сгради, кадастър, поправка на кадастрални карти, регулация проектиране (част геодезическа), изготвяне на ПУП-ПР, комбинирани скици
254. Валентин Ивайлов Стоянов - Експертиза: съдебно-енергийна експертиза;
255. Васил Анатолиев Герасимов - Експертиза: инженерно-техническа експертиза;
256. Васил Иванов Шарков - Експертиза: инженерно-техническа експертиза; Забележка: Пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване; Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи; Технически паспорт на съществуващ строеж. Обследване на съществуващ строеж. Проверка за съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2. Изисквания на Наредба №5 за техническите паспорти на строежите;
257. Васил Николов Карапандов - Експертиза: инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза;
258. Велислава Петрова Джамбазова - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; Забележка: урбанизъм, устройствено и стратегическо планиране, общи и подробни устройствени планове
259. Величка Василева Христозова - Експертиза: строително-техническа експертиза;
260. Велко Косев Костов - Експертиза: съдебна автотехническа експертиза;
261. Венцислав Борисов Ненов - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза;
262. Веса Костадинова Ризова - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза; Забележка: цени и ценообразуване в строителството, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобрения в недвижими имоти, определяне на наеми                     - отписана на 27.02.2024 г.
263. Веселин Благоев Симеонов - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза; Забележка: експертиза по електроенергетика и електрообзавеждане
264. Веселина Борисова Запрянова - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; Забележка: цени и ценообразуване в строителството
265. Виолета Николова Кумчева - Експертиза: инженерно-техническа експертиза;
266. Виолета Тодорова Хаджиева - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза; Забележка: цени и ценообразуване в строителството; обществени поръчки;
267. Владислав Георгиев Самоходов - Експертиза: съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска-автотехническа експертиза; Забележка: при ПТП, инженер верижни и колесни машини, автомобилен транспорт, оценка на автомобили, кари и щети по тях
268. Владо Илиев Илиев - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; Забележка: оценка изправността и функционалността на машини и съоръжения и определяне на пазарната им стойност
269. Галина Ангелова Драголова - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза;
270. Георги Атанасов Генчев - Експертиза: автотехническа експертиза;
271. Георги Иванов Генов - Експертиза: съдебна автотехническа експертиза; Забележка: оценка на автомобили, пътностроителни машини, металообработващи машини
272. Гергана Иванова Каукова - Експертиза: инженерно-технологична експертиза; Забележка: на виното и пивото
273. Гергана Иванова Кривошапкова - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза; Забележка: включваща следната проблематика - транспортно планиране и проектиране - проектиране на улици, пътища, устройствени схеми и планове в частта "комуникации и транспорт" - план-схема на комуникационно-транспортната система, подробни комуникационно-транспортни планове към ПУП, генерални планове за организация на движението, подробни планове за организации на движението
274. Дело Спасов Спасов - Експертиза: автотехническа и автооценъчна експертиза;
275. Дечко Димитров Дяков - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза;
276. Димитрийка Иванова Маринова - Експертиза: строително-техническа експертиза;
277. Димитър Ангелов Вълчев - Експертиза: строително-техническа експертиза ; Забележка: незаконни строежи, обществени поръчки, договорни задължения, Правила за извършване и приемане на СМР, строителни дефекти и щети, Ценообразуване на СМР и сметна стойност на строежа, Разплатени и действително извършени работи и надвзети суми, Безопасност на труда в строителството;
278. Димитър Бонев Димитров - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза;
279. Димитър Делков Димитров - Експертиза: инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза;
280. Димитър Петков Калеков - Експертиза: строително-техническа експертиза;
281. Димитър Спасов Колчев - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза;
282. Димитър Тодоров Димитров - Експертиза: съдебна компютърно-техническа експертиза; Забележка: приложен софтуер, информационни сисстеми, управление на база данни, телекомуникация
283. Евгения Димитрова Лозанова - Експертиза: съдебно-техническа експертиза;
284. Елена Георгиева Димитрова - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; Забележка: в областта на техническа и геодезическа дейност по регулации, кадастър, нивелации на недвижими имоти, земеразделяне на земеделски земи
285. Елена Иванова Атанасова - Експертиза: съдебно-енергийна експертиза;
286. Запрянка Дякова Райчева - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна строително-техническа експертиза;
287. Здравко Георгиев Ранделов - Експертиза: инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза;
288. Златко Иванов Маринов - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза;;
289. Зоя Янева Георгиева - Експертиза: инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза;
290. Ивайло Русев Иванов - Експертиза: съдебна автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза;
291. Иван Георгиев Стойков - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; Забележка: експертиза по телемеханизиране и телекомуникация - апарати, апаратури по сбор и визуализиране на информация в ел.подстанции и ел.централи и способи по пренасянето й до диспечерските пунктове в електро-енергетиката
292. Иван Добрев Ганчев - Експертиза: съдебна автотехническа експертиза; ; Забележка: съдебна автооценъчна експертиза
293. Иван Николов Петров - Експертиза: съдебна автотехническа експертиза;
294. Иван Пенев Пенев - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; Забележка: радиоелектроника
295. Иванка Стоева Генова - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза;
296. Ивелин Любенов Бъчваров - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологическа експертиза;
297. Ивко Пенков Иванов - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна пожаротехническа експертиза;
298. Илия Димитров Пейков - Експертиза: съдебно-пожаротехническа експертиза;
299. Илия Иванов Въчонов - отписан на 29.01.2024 г.;
300. Илия Иванов Запрянов - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна строително-техническа експертиза; Забележка: одитор по пътна безопасност; удостоверение за пълна проектантска правоспособност (транспортно планиране и проектиране конструктивна на транспортните съоръжения, организация и безопасност на движението и ВОБД); координатор по безопасност и здраве в строителството
301. Йовка Василева Начева - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза;
302. Йордан Йосифов Хамбарлийски - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза;
303. Йордан Колев Кюмюрджиев - отписан на 19.03.2024 г.;
304. Йордан Стоянов Стоянов - Експертиза: съдебна автотехническа експертиза;
305. Йорданка Борисова Веселинова - Експертиза: инженерно-техническа експертиза; строитолно-техническа експертиза;
306. Йорданка Боянова Йорданова - Експертиза: инженерно-техническа експертиза; Забележка: геодезия, кадастър и регулации, делби
307. Йорданка Димитрова Ангелова - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза;
308. Калинка Илиева Илиева - Експертиза: съдебно-енергийна експертиза; Забележка: електроснабдителни и електроразпределителни мрежи; електро-обзавеждане на промишлени предприятия; контролно-измервателни прибори и автоматика
309. Камен Руменов Данов - Експертиза: съдебна инженерно-технологична експертиза; Забележка: присъдена научна степен "доктор" по Технология на месните и рибните продукти
310. Кирил Николов Събчев - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза;
311. Койна Неделева Кривошиева-Василева - отписана на 08.04.2024 г.
312. Костадин Тодоров Севрийски - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза;
313. Красимир Колев Дончев - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза;
314. Кремена Пейкова Манова - Експертиза: инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза ; Забележка: цени и ценообразуване в строителството
315. Любенка Иванова Стоянова - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза;
316. Любка Иванова Шопова - Експертиза: инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза;
317. Любомир Алексиев Баталов - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза;
318. Любомир Панайотов Костов - Експертиза: инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза; Забележка: в областта на електро-енергетиката
319. Любомир Радославов Славчев - Експертиза: съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна строително-техническа експертиза; Забележка: строителство и проектиране на автомобилни пътища и улици, на кръстовища, пътни възли и пътни връзки, на автомобилни, железопътни и пешеходни мостове, на подпорни стени, както и на всякакви сгради и съоръжения; технология на строителството; организация на строителството; строителен надзор, инвеститорски контрол; техническо ръководство на строежи; ценообразуване в строителството; производствени бази в строителството; проекти на всякакви строителни конструкции; проектиране и изпълнение на постоянна и/или временна организация на движение на автомобилни пътища и улици; текущ ремонт и поддържане на автомобилни пътища и улици; зимно поддържане на автомобилни пътища и улици; системи за производствен контрол в стоителството; системи за управление на качеството (ISO) в строителството; осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ и др.
320. Любомир Сребров Михайлов - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза;;
321. Людмила Христова Лендрова-Енева - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза;
322. Мариана Ангелова Главова - Експертиза: инженерно-технически експертизи; геодезия, картография, кадастър;
323. Мариана Петрова Боянова - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; Забележка: проектиране, ценообразуване в строителството, изготвяне на анализни цени в строителството, актуване на строителството, актове и протоколи по Наредба №3/31.06.2003 г.
324. Мария Борисова Рускова - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза;
325. Мария Петрова Бойчева-Димитрова - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; Забележка: мебелен инженер, механична технология на дървесината, цени и ценообразуване в дървообработването и мебелната промишленост
326. Мария Петрова Михайлова - Експертиза: инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; ; Забележка: цени и ценообразуване в строителството
327. Мартин Сотиров Тьоков - Експертиза: съдебна автотехническа експертиза; ;
328. Методи Найчев Консулов - Експертиза: съдебна компютърно-техническа експертиза;
329. Милко Минев Гондов - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна строително-техническа експертиза, съдебно-енергийна експрертиза; Забележка: обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради
330. Недялко Рашков Рашков - Експертиза: съдебна пожаротехническа експертиза;
331. Нелияна Илиева Иванова - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; Забележка: в областта на ел.снабдяване и ел.обзавеждане
332. Николай Запрянов Писанов - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза; съдебно-пожаротехническа експертиза;
333. Николай Стоянов Сотиров - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; Забележка: оценка на недвижими имоти
334. Николай Танев Николов - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза; Забележка: кадастър и регулации, устройствено планиране - подробни устройствени планове, инвестиционно проектиране
335. Нина Ганчева Демирева-Иванова - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза; Забележка: експерт по недвижими имоти, ремонт и обследване на енергийна ефективност на сгради
336. Олга Всеволодова Анева - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза; Забележка: устройствено планиране, подробни устройствени планове, инвестиционно планиране - съдебни делби на поземлени и урегулирани недвижими имоти и сгради
337. Параскева Димитрова Миленкова - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза;
338. Петка Георгиева Ангелова - Експертиза: инженерно-техническа експертиза;
339. Петко Динчев Тороманов - Експертиза: съдебна инженерно-технологична експертиза;
340. Петко Койчев Семов - Експертиза: съдебна автотехническа експертиза;
341. Петра Лозанова Недева - Експертиза: съдебна инженерно-технологична експертиза; Забележка: химически технологии и производства
342. Пламен Димитров Гърбов - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза; пожаротехническа експертиза;
343. Пламен Желев Желев - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза;
344. Пламен Стефанов Петров - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; инженерно-технологична експертиза;
345. Ради Христов Ганев - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза; пожаротехническа и взривотехническа експертиза;
346. Райна Борисова Паунова - Експертиза: инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; ; Забележка: технология на строителното производство; цени и ценообразуване в строителството
347. Румен Димитров Минчев - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; Забележка: извършване на периодични прегледи на ППС в пункт от 11 кат.
348. Румен Минков Минков - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза;
349. Румен Николов Лемберов - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза;
350. Румяна Ангелова Иванова-Николова - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза; Забележка: кадастър и регулации, устройствено планиране - подробни устройствени планове, инвестиционно проектиране
351. Румяна Богданова Кирова - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; Забележка: транспортно пътно строителство и комуникации
352. Румяна Тодорова Бъчварова - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза;
353. Румяна Христова Славкова - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза;
354. Светослав Иванов Иванов - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза;
355. Снежанка Георгиева Боцева - Експертиза: строително-техническа експертиа; Забележка: оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен контрол, издадено от ДНСК-София - валидно до 17.06.2024 г.
356. Ставри Анастасов Бакалов - Експертиза: съдебна автотехническа експертиза;
357. Станимир Михайлов Карапетков - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза;
358. Станчо Колев Станчев - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска-автотехническа експертиза;
359. Стела Цонева Божинова - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза; Забележка: оценка на недвижими имоти
360. Стефан Каменов Мутафчиев - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза;
361. Стефан Петров Жеков - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза;
362. Стефка Стойчева Караманова - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза;
363. Стоян Манов Стоянов - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза;
364. Стоян Митков Гунгалов - Експертиза: съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска-автотехническа експертиза; Забележка: надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника, експерт-оценител на МПС
365. Стоян Сашов Кръстанов - Експертиза: съдебна компютърно-техническа експертиза;
366. Стоян Тодоров Василиев - Експертиза: строително-техническа експертиза;
367. Таня Стоянова Бачовска - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза;
368. Татяна Александрова Яръмова - Експертиза: строително-техническа експертиза;
369. Татяна Димитрова Драганова-Терзийска - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза;
370. Теменужка Иванова Узунова - Експертиза: оценка на недвижими имоти; Забележка: делби, ценообразуване на жилища, определяне на техникоикономически показатели на обектите, определяне на пазарна цена на имоти, изготвяне на количествени сметки за обекти, степен на завършеност на обектите, оценки при делби на имоти
371. Тихомир Недев Георгиев - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза;
372. Тодор Емилов Калев - Експертиза: съдебна автотехническа експертиза;
373. Тодор Павлов Павлов - Експертиза: инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; инженерно-технологична експертиза;
374. Христина Йорданова Христозова - Експертиза: инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза;
375. Христо Георгиев Полонов - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза;
376. Хубена Иванова Салджиева - Експертиза: съдебна строително-техническа експертиза;
377. Чавдар Илиев Косев - Експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза; Забележка: енергийна експертиза от водни източници
378. Янка Николова Ранделова - Експертиза: инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза;


   6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"


379. Атанас Костов Атанасов - Експертиза: съдебно-екологична експертиза; Забележка: екологично законодателство - ЗООС, ЗЧАВ, ЗУО, ЗВ, ЗОПОЕЩ
380. Борис Стефанов Янков - Експертиза: съдебно-ботаническа експертиза;;
381. Борислав Петров Матеев - Експертиза: съдебно-биологични експертизи ; Забележка: човешка репродукция и инвитро оплождане, асистирана репродукция и клинична ембриология
382. Владимир Асенов Илиев - Експертиза: съдебно-екологична експертиза; Забележка: технология на силикатите, екологично законодателство, ЗООС - процедури по ОВОС и екологична оценка
383. Елена Йорданова Георгиева - Арнаудова - Експертиза: съдебно-ботаническа експертиза; съдебно-зоологическа експертиза; съдебно-микробиологична експертиза; съдебно-ентомологична експертиза; съдебно-екологична експертиза; Забележка: екология и опазване на околната среда, биоразнообразие, битови, производствени, строителни, опасни отпадъци, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство, води, атмосферен въздух, почви; екологични щети, качество на атмосферен въздух (КАВ) и замърсяване на околната среда, оценка на земеделски земи и недвижими имоти
384. Калин Велков Велев - Експертиза: съдебно-зоологическа експертиза; съдебно-екологична експертиза;
385. Маринка Йорданова Веселинова - Експертиза: съдебно-ботаническа експертиза в селското стопанство; съдебно-зоологическа/зоотехническа експертиза в селското стопанство; съдебно-екологична експертиза в селското стопанство; ;
386. Петра Лозанова Недева - Експертиза: съдебно-екологична експертиза; Забележка: чистота на храни, растителност, води, въздух, почви, радиоактивност
387. Чавдар Илиев Косев - Експертиза: съдебно-екологична експертиза;
388. Чавдар Симеонов Пантев - Експертиза: съдебно-екологична експертиза;


   7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“


389. Анна Стоянова Христева - Експертиза: съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химическа експертиза; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
390. Виолета Викторова Николова - Експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; Забележка: касаещи тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
391. Галина Атанасова Георгиева - Експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
392. Златко Иванов Маринов - Експертиза: съдебно-физическа експертиза;
393. Ивко Пенков Иванов - Експертиза: съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза;
394. Любомир Митков Ангелов - Експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
395. Мария Владимирова Чакърова - Експертиза: съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химическа експертиза; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
396. Мая Иванова Кичева - Експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза;
397. Милена Йорданова Стойчева - Експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
398. Михаил Цветков Маринов - Експертиза: съдебно-химическа експертиза ; Забележка: контрол на качеството на течните горива
399. Николай Петков Николов - Експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; Забележка: касаещи тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
400. Петра Лозанова Недева - Експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдена физикохимическа експертиза; Забележка: органични и неорганични вещества и материали; химически фактори на околната и работната среда - химически газове или пари; естествени материали - камък, пясък, почва, растителност; химически замърсители в храните; свързващи вещества и строителни материали - цимент, керамика, стъкло, тухли, бетон и др.; радиоактивност, открити и закрити източници на йонизиращи лъчения; шум, вибрации, условия на труд - прах, осветеност;
401. Ради Христов Ганев - Експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдена физикохимическа експертиза;
402. Светлана Александрова Миткова - Експертиза: съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химическа експертиза; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
403. Стоян Илиев Бонев - Експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив


   8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“


404. Борис Стефанов Янков - Експертиза: съдебна агротехническа експертиза;;
405. Васил Илиев Михов - Експертиза: съдебна агротехническа експертиза;
406. Валентина Тодорова Тончева - Експертиза: съдебна ветеринарномедицинска експертиза; ; Забележка: инспекция и контрол на биологични ферми и селскостопански преработващи предприятия
407. Донка Нанова Ралчевска - Експертиза: съдебна агротехническа експертиза;
408. Илия Димитров Гончев - Експертиза: съдебна агротехническа експертиза; Забележка: изпълнение на регистрирани стопански дейности по охрана, планиране, възпроизводство и ползуване на дървесни и недървесни продукти от горите и земите в горските територии
409. Любомир Алексиев Баталов - Експертиза: съдебно-агротехническа експертиза;
410. Маринка Йорданова Веселинова - Експертиза: съдебна агротехническа експертиза; Забележка: в отрасли растениевъдство, животновъдство и аграрна икономика - определяне на наеми, аренди/рентни вноски за земеделски земи във връзка със ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ
411. Мария Иванова Мънгова - Експертиза: съдебна физико-химична и биохимична експертиза ; Забележка: на зърно, зърнени партиди, продуктите от преработката (брашно, грис, трици) и тяхното съхранение
412. Никола Стефанов Кирков - Експертиза: съдебно-агротехническа експертиза; Забележка: касаещи Програмата за развитие на селските райони към Европейския съюз
413. Ралица Любомирова Мичева - Експертиза: съдебно-агротехническа експертиза; Забележка: контрол при производството, пускането на пазара, предлагането, съхранението, търговията, преопаковането на продукти за растителна защита в обекти; контрол при пускането на пазара, предлагането, съхранението, търговията, преопаковането на торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати; контрол при употребата на продуктите за растителна защита и употребата на торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати в земеделските стопанства; контрол на биопроизводството в земеделските стопанства, както и контрол върху дейността на сертифициращите фирми ОСП
414. Тихомир Петров Трендафилов - Експертиза: съдебна ветеринарномедицинска експертиза;
415. Чавдар Симеонов Пантев - Експертиза: съдебно-агротехническа експертиза;


   9. "Съдебно-изкуствоведски експертизи"


416. Ивко Пенков Иванов - Експертиза: фрактодиагностични експертизи; Забележка: металографически - фрактографически - трасологически експертизи относно автентичност на бижутерийни артикули и монети, свързани с благородни и цветни метали и сплави


   10. "Оценителни експертизи"


417. Ана Савова Зайкова - Експертиза: оценка на недвижими имоти;
418. Антоанета Иванова Дженева - Експертиза: оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на недвижими имоти; оценка на други активи - архитектурни паметници на културата и интериор;
419. Блага Романова Димитрова - Експертиза: оценка на недвижими имоти;
420. Борис Кирилов Гиздаков - Експертиза: оценка на недвижими имоти;
421. Боряна Константинова Неделчева - Експертиза: оценка на недвижими имоти;
422. Величка Василева Христозова - Експертиза: оценка на недвижими имоти;
423. Венцислав Борисов Ненов - Експертиза: оценка на машини и съоръжения; оценка на недвижими имоти;
424. Веселина Борисова Запрянова - Експертиза: оценка на недвижими имоти;
425. Георги Николов Камбуров - Експертиза: оценка на земеделски земи и трайни насаждения; Забележка: земеустройство и кадастър на извънселищните територии (земеделски и горски площи)
426. Димитрийка Иванова Маринова - Експертиза: оценка на недвижими имоти;
427. Димитър Ботев Спасов - Експертиза: оценка на недвижими имоти;
428. Зоя Янева Георгиева - Експертиза: оценка на недвижими имоти; Забележка: удостоверение за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор - валидно до 13.05.2019 г.
429. Иван Григоров Петрунов - Експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания;
430. Иван Николов Иванов - Експертиза: оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост; Забележка: представител по индустриална собственост - изобретения и полезни модели пред Патентно ведомство на РБългария; представител по марки, географски означения и промишлен дизайн пред Патентно ведомство на РБългария; представител по изобретения (патентен представител) пред Европейско патентно ведомство - Мюнхен, Германия; представител по търговски марки и дизайни към Ведомство по хармонизация на вътрешния пазар - Аликанте, Испания;
431. Иванка Стоева Генова - Експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения; оценка на цели предприятия - дялове и акции от капитала;
432. Илия Димитров Гончев - Експертиза: Оценка на поземлени имоти в горски територии;
433. Йорданка Боянова Йорданова - Експертиза: оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
434. Йорданка Димитрова Ангелова - Експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания;
435. Йорданка Танева Василева - Експертиза: оценка на недвижими имоти;
436. Костадин Иванов Генев - Експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
437. Кремена Пейкова Манова - Експертиза: оценка на недвижими имоти; Забележка: цени и ценообразуване в строителството
438. Людмила Христова Лендрова-Енева - Експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания;
439. Мариана Димова Ангелова - Експертиза: оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; съдебен експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; курс за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи ; Забележка: експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; съдебен експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; курс за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи
440. Маринка Йорданова Веселинова - Експертиза: оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
441. Мария Иванова Тончева - Експертиза: оценка на търговски предприятия и вземания;
442. Мария Петрова Михайлова - Експертиза: оценка на недвижими имоти;
443. Милка Енчева Енева - Експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на машини и съоръжения; Забележка: наемни цени на имоти; оценка на движими вещи и наемни цени на движими вещи
444. Надка Колева Цинигарова - Експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения; оценка на търговския предприятия и вземания;
445. Надя Ангелова Стефанова - Експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
446. Никола Йорданов Гаров - Експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения;
447. Николай Стефанов Ненков - Експертиза: оценка на търговски предприятия и вземания;
448. Нина Ганчева Демирева-Иванова - Експертиза: оценка на недвижими имоти; Забележка: експерт по недвижими имоти, ремонт и обследване на енергийна ефективност на сгради
449. Петко Динчев Тороманов - Експертиза: оценка на интелектуална собственост и авторски права; оценка на нематериални дълготрайни активи - марки, лицензии, географски означения, програмни продукти, ноу-хау; оценка на машини, съоръжения и оборудване - машиностроене, хранителна и преработваща промишленост; медицинска техника; транспортни средства; инженеринг; оценка на инвестиции и инвестиционен проект;
450. Пламен Желев Желев - Експертиза: оценка на недвижими имоти;
451. Ради Христов Ганев - Експертиза: оценителна експертиза на въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция;
452. Радко Стоянов Калапанков - Експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на машини и съоръжения;
453. Ралица Гълъбова Терзиева - Експертиза: оценка на недвижими имоти;
454. Румен Николов Лемберов - Експертиза: оценка на недвижими имоти;
455. Румяна Ангелова Иванова-Николова - Експертиза: оценка на недвижими имоти;
456. Румяна Богданова Кирова - Експертиза: оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения; оценка на търговски предприятия и вземания; Забележка: определяне на равностойното парично обезщетение по реда на ЗОбС, ЗДС; цени и ценообразуване в строителството; пазарни наеми, финансови активи и финансови институции
457. Румяна Христова Славкова - Експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания;
458. Станимира Петрова Сакутска - Експертиза: оценка на недвижими имоти;
459. Станчо Колев Станчев - Експертиза: оценка на машини и съоръжения;
460. Стефан Петров Жеков - Експертиза: оценка на недвижими имоти;
461. Сукиас Онник Дердерян - Експертиза: оценка на недвижими имоти; Забележка: оценка на наеми
462. Таня Стоянова Бачовска - Експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания;
463. Татяна Димитрова Драганова-Терзийска - Експертиза: оценка на недвижими имоти;
464. Цветанка Ангелова Лефтерова – Отписана на 14.12.2023г.
465. Чавдар Симеонов Пантев - Експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; Забележка: наеми
466. Атанас Игнатов Владиков - Експертиза: експертизи за разходите и ползите за постигането на емисионни нива от замърсители на околната среда, свързани с най-добри налични техники; оценка на човешкия капитал - инвестиции в образование и възнаграждения на пазара на труда;
467. Боян Стефанов Костадинов - Експертиза: контрол и управление на проекти с финансиране от оперативни програми и други фондове; Забележка: завършени курсове - "Структурни фондове. Финансиране на проекти за периода 2007-2013 по линия на Оперативните програми"; "Разработване на проекти по програми на ЕС"
468. Валентин Ивайлов Стоянов - Експертиза: експерт по безопасност и здраве при работа, безопасност в строителството, промишлеността, мините, електробезопасност, пожарна и аварийна безопасност, свързани с КТ, ЗЗБУТ, КСО и др.;
469. Валентин Христов Динков - Експертиза: кредитиране от небанкови финансови институции;
470. Васил Николов Карапандов - Експертиза: експертиза по безопасност на труда;
471. Георги Стефанов Голев - Експертиза: съдебна горскостопанска експертиза;
472. Гинка Запрянова Динкова - Експертиза: организация на производството (управление) на сладкарски изделия, маркетинг и пазарна политика, пазарни и ценови проучвания;
473. Даниел Иванов Тосков - Експертиза: Еврофондове в Земеделието;
474. Диана Валентинова Стоянова - Експертиза: експерт по безопасност и здраве при работа, безопасност в строителството, оценка на риска в предприятията, пожарна и аварийна безопасност, трудови злополуки, експертизи, свързани с трудово-правното законодателство, изискванията за безопасност и здраве при работа, КТ, ЗЗБУТ, КСО и др.;;
475. Димитър Запрянов Димитров - Експертиза: експертиза за идентификация на човека, експертиза на веществени доказателства; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
476. Димитър Иванов Андреев - Експертиза: видео анализ и лицева идентификация; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
477. Живка Василева Герова - Експертиза: видео анализ и лицева идентификация; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
478. Ивайло Георгиев Йотков - Експертиза: съдебно-екологична експертиза; Забележка: екология и опазване на околната среда, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство
479. Ивко Пенков Иванов - Експертиза: фрактодиагностични експертизи; Забележка: 1. Експертизи относно веществено доказване на причини, условия, момент и механизъм на възникване експлоатационни разрушавания, разкъсвания, откъсвания, електротермични (механизъм "КС"/механизъм "ЕлЕ") разрушавания, прекъсвания и взривявания на метални, неметални, композитни и стомано-бетонни веществени доказателства и обекти; 2. Взломявания (момент, посока и оръдие на взлома) на обекти с различна природа и степен на сложност.
480. Илия Димитров Гончев - Експертиза: Извършване на одит на горски територии по система РЕFC за устойчиво управление на горите;
481. Калинка Илиева Илиева - Експертиза: електротехническа експертиза ; Забележка: въвеждане и експлоатация на ел.машини и ел.апаратура в ел.уредби и предприятия; оценка на ел.инсталации, ел.машини, апаратура, мерителни прибори и автоматика; наредби и правилници за безопасност и хигиена на труда в ел.уредби високо, средно и ниско напрежение, кабелни и въздушни линии, ел.машини и съоръжения, контролно-измервателни уреди и апаратура
482. Красимира Василева Вътева - Експертиза: съдебно-педагогическа експертиза;
483. Людмила Стойкова Добрева - Експертиза: Европейски фондове в земеделието; подпомагане на българските фермери по мерките от Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС) - директни плащания, в т.ч. И национални доплащания, средства за пазарна подкрепа, както и мерките от Програмата за развитие на селските райони;;
484. Мая Иванова Кичева - Експертиза: идентификация и установяване на произход на животински видове; определяне пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генно-модифицирани организми, с молекулярно-генетични методи; експертиза по писмени данни, касаещи описаното в този раздел;
485. Мишо Иванов Мацанков - Експертиза: енергийна експертиза;
486. Маник Оник Кюркчиян - Експертиза: патентен специалист, патентно дело, лицензиран оценител на нематериални активи;
487. Надя Силуанова Иванова - Експертиза: верификация на разходи по проекти, финансирани от европейски и други фондове и донори; оценка на проектни предложения, финансирани от европейски и други фондове и донори; допустимост на разходи, отчитане и изпълнение на дейности; изпълнение, мониторинг и управление на проекти, финансиране от европейски и други фондове; законосъобразност при провеждане на процедури за възлагане и избор на изпълнител; установяване на действителност на доставка на продукти, услуги и строително-монтажни работи/физически контрол на място, с цел удостоверяване на наличието на оборудването и степента на извършване/приключване на строително-монтажни работи; установяване на законосъобразността и целесъобразността на изпълнените дейности и извършени разходи, включително дали са действително извършени, точни и допустими; документиране и отчитане на проекти, финансирани от европейски и други фондове;;
488. Наталия Феодорова Дрешер - Експертиза: технология на растителните мазнини и етеричните масла; Забележка: технологични задачи в областта на тютюните, растителните и етерични масла, парфюмерия, козметика, миещи и перилни препарати
489. Недялка Петрова Гарова - Експертиза: сурдопедагогика и сурдопсихология;
490. Николай Георгиев Костадинов - Експертиза: експертиза за идентификация на човека, експертиза на веществени доказателства; Забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив
491. Николай Гинчев Тюфекчиев - Експертиза: идентификация и установяване на произход на животински видове; определяне пол на птици;
492. Николай Симеонов Кисьов - Експертиза: независим експерт консултант по рибарство, риболовно право и аквакултури;
493. Петко Динчев Тороманов - Експертиза: маркетинг и пазарна политика; реклама; оценка на пазарен дял; пазарни и ценови проучвания;
494. Стефан Петров Бечев - Експертиза: съдебна лесотехническа експертиза;
495. Тенчо Петков Стоев - Експертиза: човешки ресурси;
496. Теньо Николов Манолов - Експертиза: контрол, управление и отчетност на програми и проекти, финансиране от оперативни програми на ЕС и/или други фондове;
497. Цветан Петров Янакиев - Експертиза: Транспорт, логистика и верига на доставките;
498. Цветана Николова Николова - Експертиза: експертиза по медицински документи; експертиза за усложнения от неправилно лечение на зъбите и неправилно изработени ортопедични конструкции и травматични увреди в челюстната област и зъбите;;
499. Цветелин Кирилов Иванов - Експертиза: митнически режими и процедури, мерки на търговската политика, Инкотермс 2000, Интарстат и международен автомобилен транспорт;
500. Чавдар Илиев Косев - Експертиза: хидроложки експертизи; оценка на риска от наводнения на изградени язовири; оценка на безопасна експлоатация на изградени язовири в експлоатация; оценка на аварийните планове на язовири, водоеми и корекции; мониторинг на изброените експертизи;
501. Чавдар Симеонов Пантев - Експертиза: външно и вътрешно озеленяване;

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация