C C C C A+ A A- X

Вещи лица

С П И С Ъ К НА ВЕЩИ ЛИЦА

за 2022 година

утвърден от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Окръжен съд-Пловдив

публикуван в Държавен вестник бр.13 от 15.02.2022 г.

 

1.Клас „Криминалистични експертизи“

1. Боян Сашев Жековски - Стопанско управление; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив.

2. Васко Петров Божев - дактилоскопни експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив.

3. Георги Борисов Добрев - Експерт криминалист; почеркови, технически а документи, трасологични, балистични; криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични, дактилоскопни експертизи.

4. Димитър Георгиев Кордев - Стопанско управление; дактилоскопни експертизи; почеркови криминалистични експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив.

5. Емил Тинков Чалмов - криминалистични експертизи на писмени доказателства; почеркови криминалистични експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив.

6. Иван Добрев Ганчев - Танкови войски-строеви; Инженер по експл. и ремонт на БТТ; Двигатели с вътрешно горене; експерт криминалист; криминалистични експертизи на писмени доказателства; съдебно-балистични експертизи; служител на група "ЕД" в отдел "РП" при РС "Военна полиция" - Пловдив. Достъп до КИ.

7. Ивко Пенков Иванов - магистър инженер; научна степен "доктор" в област "Техника"; криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи.

8. Иво Бончев Чолаков - Право; криминалистични експертизи на документи; почеркови криминалистични експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив.

9. Йордан Павлов Иванов - дактилоскопни експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив.

10. Кирил Петров Стоянов - Право; експерт-криминалист; криминалистични експертизи на писмени доказателства; ; почеркови експертизи и техническо изследване на документи.

11. Мирослав Димитров Саханджиев - криминалистични експертизи на документи; почеркови криминалистични експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив.

12. Неофит Неофитов Крумов - Аграрна икономика; икономист по аграрна икономика; дактилоскопни експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив.

13. Николай Стоянов Балевски - Физика; физика на полупроводниците; Удостоверение за специализиран курс по криминалистически изследвания за извършване на почерк.; техн. на док.; балистика; трасология; криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи.

14. Петър Йорданов Стоянов - Биология; Молекулярна и клетъчна биология; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив.

15. Сава Ангелов Симеонов - Физика; физик-специалист по лазерна техника и технологии; дактилоскопия, графология и техническо изследване на документи; криминалистични експертизи на писмени доказателства.

16. Стоимен Георгиев Георгиев - Инженерна физика; ядрено-физични методи и прибори, инженер физик; съдебно-балистична експертиза; трасологична експертиза;; видеоанализ и лицева идентификация.

17. Филип Георгиев Маровски - Бизнесадминистрация; мениджър; дактилоскопни експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив.

18. Цветелин Василев Николов - Педагогика на обучението по физическо възпитание; учител по физическо възпитание; дактилоскопни експертизи; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив.

    2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

19. Аелита Светлозарова Нуцова - Медицина; вътрешни болести, клинична хематология; съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

20. Бенямин Леон Анави - Медицина; патологоанатомия; съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

21. Борис Петров Шахов - Молекулярна биология; Микробиология; молекулярен биолог; съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.

22. Борис Христов Пеев - Медицина; патологоанатомия с цитопатология; съдебен лекар; съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.

23. Димитър Запрянов Димитров - Биология; биолог; експертиза за идентификация на човека, експертиза на веществени доказателства; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив.

24. Димитър Иванов Димитров - Медицина, Обществено здраве и здравен мениджмънт; хирург, магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт; съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното исъдебното производство, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

25. Емил Николов Бъчваров, ИПСМП "Съдебномедицински експертизи - д-р Емил Бъчваров" ЕООД, ЕИК 205132552 - Медицина; съдебна медицина; съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве; специалист по съдебна медицина в Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ "Съдебномедицински експертизи - д-р Емил Бъчваров" ЕООД, седалище гр. Стара Загора, ул. Димчо Стаев 42-А-16.

26. Здравка Христева Ненчева - Медицина; Съдебна медицина; съдебна медицина; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

27. Йовко Минчев Шишков - Медицина; съдебна медицина; съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.

28. Марин Костадинов Балтов - Медицина; съдебна медицина; съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.

29. Мая Иванова Кичева - Молекулярна и функц. биология; биохимик - клиничен химик; съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.

30. Николай Гинчев Тюфекчиев - Биохимия и микробиология; биохимик, микробиолог със специализация вирусология; съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.

31. Панайотка Димитрова Панайотова-Димитрова - Лекар; Акушерство и гинекология; съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства; съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

32. Светлозар Спасов Спасов - Медицина; съдебна медицина; съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; .

33. Тодор Стоянов Добрев - Медицина; съдебна медицина; съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.

34. Цветана Николова Николова - Стоматология; обща стоматология;; съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицински експертизи за идентификация на човека.

35. Янко Тодоров Илиев - Медицина; Вътрешни болести; Токсикология; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве; съдебномедицинска експертиза по писмени данни;; клинична токсикология и вътрешни болести, здравен мениджмънт.

    3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

36. Александра Янчева Димова - Приложна социална психология; магистър психолог; съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза;; послесмъртни експертизи.

37. Анастасия Захариева Захариева - Психология; психолог, магистър по клинична и консултативна психология; съдебно-психологична експертиза; временно не може да изпълнява задачи поради бременност и раждане ползване на майчинство.

38. Ангел Добринов Ангелов - Психология; ; магистър по психология; съдебно-психологична експертиза.

39. Боряна Атанасова Димитрова - Приложна психология - Психология на социалните дейности; Училищна психология; психолог, училищен психолог; съдебен психолог;; съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза.

40. Владимир Петров Кръстев - Психология; психолог; съдебно-психологична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.

41. Даниела Атанасова Ковачева - Медицина; психиатрия; съдебно-психиатрична;  психолого-психиатрична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

42. Деница Николаева Вълчева - Психология; магистър по клинична и консултативна психология; съдебно-психологична експертиза; и участие в комплексни експертизи.

43. Диана Иванова Толева - Предучилищна и начална училищна педагогика; Приложна психология; Педагог, детски учител и начален учител; Психолог; Съдебна психология; съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого - педагогическа експертиза;; детска психология, психопатология, психодиагностика, социална психология.

44. Емилия Стоянова Калоферова - Психология; психолог; съдебно-психологична експертиза.

45. Красимира Николаева Кръстева - Психология; психолог, социална и юридическа психология; завършен учебен стаж в Института по психология-МВР по темите: криминална психология, професионален подбор, изработване и стандартизиране на методи за психодиагностика, консултативна психология.

46. Манол Николов Манолов - отписан 17.02.2022 г.

47. Маргарита Панова Панова - Медицина; Психиатрия; съдебно-психиатрична; комплексни експертизи с участие на специалист - психиатър.

48. Мариана Георгиева Господинова - Медицина; психиатрия; съдебно-психиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.

49. Надежда Христова Порязова - Кенлешева - отписана на 12.01.2022 г..

50. Невена Димитрова Божилова - Приложна психология; психолог; съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

51. Нели Христова Георгиева-Величкова - Социална приложна психология; психолог, съдебна психология, клинична и консултативна психология, детска и юношеска психология; съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза; системен семеен и брачен консултант.

52. Николай Тодоров Попов - Медицина; лекар, детска психиатрия; съдебно-психиатрична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; психично състояние на деца и възрастни.

53. Олга Валентиновна Димитрова - Психология; Приложна психология, невропсихология и психотерапия; психолог, приложна психология, невропсихология и психотерапия; съдебно-психологична експертиза; психолого-психиатрична експертиза.

54. Пенка Маркова Башлийска - отписана на 25.11.2021 г.

55. Пламен Ангелов Цоков - отписан на 21.06.2022 г.

56. Райна Цветкова Димитрова - Медицина; психиатрия; съдебно-психиатрична; комплексни експертизи с участие на специалист - психиатър.

57. Стефка Петкова Петкова - Психология; магистър по клинична и консултативна психология; съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза.

58. Фани Бойкова Палуйкова - Предучилищна и начална училищна педагогика; Приложна социална психология; Съдебна психология; Педагог, детски учител и начален учител; Психолог; Съдебен психолог; Приложна психология и психотерапия; съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни; оценка на родителски компетентности и потребности на деца при бракоразводни дела; синдром на родителско отчуждение; оценка на явни и скрити симптоми на видове насилие над деца; индикатори за въвличане на дете в родителски конфликт при определяне на упражняване на родителски права; оценка на девиантни прояви при деца и юноши.

    4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

59. Александра Николова Маринова - Стокознание; Стоковед; стоковед-оценител; съдебно-стокова експертиза.

60. Ана Александрова Скерлетова - Финанси; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза;  съдебно-стокова експертиза.

61. Ангел Димитров Гъров - Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; магистър по счетоводство; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

62. Ангел Димитров Димитров - Организация на производ. и управл. в промишлеността; Икономист; Икономист; съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.

63. Андрей Бонев Дочев - Счетоводство и контрол; Икономист-счетоводител; Икономист - публична администрация; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

64. Анелия Желязкова Спиртова - Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.

65. Анна Антонова Карамелова - Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; .

66. Антонина Славова Славова - Организация на механизираната обработка на икономическа информация; Инженер-икономист; Инженер-икономист; Магистър по здравен мениджмънт; Икономика на здравеопазването;; съдебно-счетоводна; финансово-икономическа; стокова експертиза; ; съдебни експертизи по здравен мениджмънт.

67. Борис Георгиев Попов - Счетоводство и анализ; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

68. Блага Романова Димитрова - Счетоводство и анализ; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

69. Богдан Павлов Траков - Счетоводна отчетност; икономист по отчетността; съдебно-счетоводна експертиза.

70. Борис Владимиров Арнаудов - Електротехника; Счетоводство и анализ; магистър инженер; икономист; екология и опазване на природната среда; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; банкови и банково-кредитни експертизи; счетоводни и счетоводно-аналитични експертизи.

71. Боян Йорданов Войводов - Икономика и управление на строителството; икономист по строителството; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

72. Васка Иванова Андреева - Финанси, Банково дело; икономист-банкер; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

73. Васко Йорданов Борисов - Икономика и управление на индустрията; икономист - организ.промишл.производство; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

74. Валентина Методиева Шиева - Техникум по икономика; икономист - счетоводител; Висша школа по финанси, отчетност и контрол - съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

75. Ваня Ченкова Смокова - Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

76. Велислава Иванова Бозукова - Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

77. Величка Иванова Такова - Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.

78. Величка Петкова Йорданова - Финанси; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

79. Венета Йорданова Богданова - ОПОИИ; икономист систем. организатор; съдебно-счетоводна експертиза.

80. Венета Петрова Томова - ИОВТ; икономист по вътрешна търговия; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

81. Вера Андреева Гавраилова - Счетоводство и контрол; Магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

82. Весела Иванова Колева - Технология на металите и металообработваща техника; Счетоводство и контрол; Счетоводство на финансовите предприятия; машинен инженер; икономист-счетоводител; ; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; оценка на недвижими имоти.

83. Весела Панайотова Атанасова - Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

84. Веселина Петрова Ангелова - Отписана 13.12.2021г.

85. Веска Тодорова Угренова - Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза.

86. Вилиана Александрова Панчева - Финанси; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.

87. Виолета Стоянова Кокова - Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.

88. Вяра Ганева Минева - Икономика-бизнесадминистрация; Счетоводство и контрол - икономист; Стопанско управление; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

89. Габриела Торос Папазян - Маркетинг и мениджмънт; Макроикономика; икономист-мениджър; организация и технология на счетоводството; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

90. Галина Кирилова Пенчева - Финанси; икономист-банкер; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза. Достъп до КИ.

91. Галя Георгиева Стоянова - Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.

92. Генко Петков Недев - Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

93. Георги Атанасов Хаджийски - Организатор машинна обработка на икономическата информация; икономист-систем. организатор; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

94. Георги Йорданов Йорданов - Счетоводство и контрол; Магистър по икономика; Специалист по маркетинг и управление;; съдебно-счетоводна експертиза.

95. Георги Колев Петров - Финанси и кредит; икономист-финансист; съдебно-счетоводна експертиза.

96. Георги Колев Траков - Счетоводство и контрол; Магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

97. Георги Николаев Мумджиев - Финанси, кредит и застрахователно дело; икономист-застраховател; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; банкови, данъчни, митнически и застрахователни експертизи.

98. Даниела Стоянова Мерджанова - Финанси; Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово икономическа експертиза.

99. Данчо Тодоров Коруев - Счетоводство и контрол; икономист счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

100. Денка Иванова Гвоздиева - ОПУП; Икономист по промишлеността; съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

101. Димитър Борисов Янков - Счетоводство и контрол; Доктор по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство); икономист; съдебно-счетоводна експертиза.

102. Димитър Георгиев Йорданов - Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

103. Доброслава Желязкова Сидерова - Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.

104. Дора Димитрова Чипилова - Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.

105. Дора Любенова Гърчева - Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

106. Евгения Василева Караиванова - Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.

107. Евгения Георгиева Мирчева - Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебна финансово-икономическа експертиза.

108. Екатерина Владимирова Маврудиева - Счетоводство и контрол; Стопански и финансов контрол; икономист; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

109. Екатерина Стоянова Христова - Застрахователно дело; Икономика, организация и заплащане на труда в селското стопанство; икономист-застраховател; ; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

110. Ели Петрова Иванова - Счетоводство и контрол; Магистър по икономика; съдебно-счетоводен експерт; съдебно-счетоводна експертиза.

111. Елисавета Любомирова Гайдарова - Макроикономика; Организация и технология на счетоводството; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

112. Женя Георгиева Разложка - Икономика и управление на промишлеността; икономист по промишлеността; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

113. Златка Янева Минкова - Икономика, планиране и отчитане на търговията и промишлеността; счетоводител и икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; трудови спорове.

114. Зоя Запрянова Банкова - Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

115. Ива Александрова Иванова - Макроикономика; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.

116. Ива Георгиева Ангелова - Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.

117. Ива Рангелова Атанасова - отписана 05.11.2021 г.

118. Иван Григоров Петрунов - Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза. Достъп до КИ.

119. Иван Тодоров Станчев - Икономика на търговията; магистър по икономика; икономика на интелектуалната собственост; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; банково дело и интелектуална собственост.

120. Иванка Ангелова Христева - Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

121. Иванка Стоева Генова - Строителство и архитектура; Счетоводство и контрол; техник по строителство и архитектура; Магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

122. Илина Георгиева Йоткова - Финанси; икономист-банкер; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

123. Илия Видолов Рашков - Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.

124. Илия Петров Тонов - Макроикономика; счетоводство и анализ; съдебно-счетоводна експертиза.

125. Ирина Николаева Стоянова - Икономика и управление на индустрията; Макроикономика; икономист; организация и технология на счетоводството; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; данъчни дела.

126. Йорданка Атанасова Зекова - Икономика, организация и управление на селското стопанство; аграрикономист; икономист по управление на труда в селското стопанство; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.

127. Йорданка Николова Шошева - Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.

128. Йорданка Петрова Павлова - Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза.

129. Калин Александров Найденов - Финанси, кредит и застрахователно дело; икономист-финансист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

130. Калина Стефанова Таскова - Математика; Счетоводство и контрол; учител по математика; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

131. Калинка Илиева Илиева - Ел.енергетика и ел.обзавеждане на промишлени предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси; среден електротехник; съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество - правни и административни въпроси на оценките,  оценка на автотракторна и стопанска техника,оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика (счетоводител); магистър по финанси; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; оценка на стопанско имущество; правни и административни въпроси на оценките, извършвани от съдебни експерти; оценка на автотракторна и стопанска техника; оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животинска продукция.

132. Камелия Николова Николова - Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

133. Катя Аргирова Костова - ИОМТС; икономист по материално и техническо снабдяване; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

134. Катя Дичева Петковска-Радева - Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно- стокова експертиза; ; в селското стопанство; организация на труда и заплащане на труда.

135. Катя Лазарова Джонова - СО; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза. Достъп до КИ.

136. Кети Стефанова Найденова - Счетоводство и контрол; счетоводен мениджмънт в банките; съдебно-счетоводна експертиза.

137. Кина Кръстева Иванова - Счетоводна отчетност; Методология и организация на счетоводната отчетност в селското стопанство; икономист; съдебно-счетоводен експерт-вещо лице; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

138. Константин Делов Писков - Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

139. Кремена Василева Георгиева - Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

140. Кръстьо Николов Гиздов - ОПОИИ; икономист-организатор; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

141. Кунка Петрова Стойнова - Икономика и отчетност на промишлеността и строителството; Финанси; икономист-счетоводител; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

142. Лилия Младенова Миланова - Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

143. Лиляна Стоянова Драганова - Публична администрация, Оперативен счетоводител; Оперативен счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

144. Любен Георгиев Костов - Финанси; Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

145. Любомир Алексиев Баталов - Трактори и кари; Управление на селското стопанство; Мениджмънт и маркетинг; машинен инженер; икономист по АПП; Управление и несъстоятелност на търговеца; автоексперт-оценител; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

146. Любомир Цветков Йотов - Международни икономически отношения; икономист; съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

147. Людмила Ангелова Арменова - Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

148. Людмила Георгиева Стоянова - Френска филология, Оперативно счетоводство; специалист по френска филология и преподавател в средните училища, оперативен счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.

149. Людмила Любомирова Гайдарова - ОПУС; икономист по строителството; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

150. Магдалина Петрова Вълкова - Организация и технология на счетоводството; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

151. Маргарита Ангелова Апостолова - Механизация отчетността и изчислителните работи; Математика; анализатор-проектант; учител по математика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

152. Мариана Георгиева Аргирова - Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

153. Мариана Димова Ангелова - Икономическа педагогика; ; специалист по маркетинг-учител; Съветник по икономика - правни въпроси (прокурист, търговски пълномощник); експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи;; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; .

154. Мариана Иванова Христева - Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза.

155. Мариета Георгиева Миткова - Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

156. Марин Ивелинов Бъчваров - Икономика и предприемачество; счетоводство и одит; съдебно-счетоводна експертиза.

157. Маринка Йорданова Веселинова - Лозаро-градинарство; агроном-лозаро-градинар; счетоводител; ; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; ; икономически експертизи в селското стопанство за отрасли - растениевъдство, животновъдство и аграрна икономика.

158. Мария Ангелова Димитрова - Стопанско управление; Счетоводство и контрол; стопанско управление; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.

159. Мария Атанасова Йорданова - Счетоводство и контрол; икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност; съдебна финансово-икономическа експертиза.

160. Мария Георгиева Атанасова - Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.

161. Мария Георгиева Вълчева - Счетоводство и анализ; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.

162. Мария Жорес Димова - Счетоводна отчетност; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

163. Мария Иванова Тончева - Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; .

164. Мария Павлова Гюрова - отписан 20.01.2022 г.

165. Мария Рашкова Шопова - Икономика и управление на селското стопанство; Икономика; икономист по АПП; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.

166. Мария Христова Мърхова - Маркетинг и мениджмънт; икономист-мениджър; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

167. Марияна Атанасова Цветилова - Финанси; Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

168. Марияна Пенчева Пенчева - Икономика и управление на промишлеността; икономист-организатор на промишленото производство; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

169. Мартин Радославов Райчев - Финанси; Счетоводство и контрол; икономист-банкер; икономист; вътрешен одитор в публичния сектор; съдебно-счетоводна експертиза.

170. Милена Петрова Палевска - Макроикономика; икономист; международни икономически отношения; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

171. Милка Енчева Енева - Икономика на вътрешната търговия;; икономист; управление и технология на търговската дейност; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

172. Мима Петрова Мирчева - Петрова - Организация на производството и управление в промишлеността; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

173. Минка Георгиева Генова - Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

174. Мирослав Георгиев Маринов - Стопански и финансов контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

175. Михаела Йорданова Абаджиева - Икономика и управление на транспорта; икономист по транспорта; счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.

176. Надежда Петкова Иванова - ОПУС; икономист по строителството; съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза.

177. Надка Илиева Гюзелева - Икономика, планиране и отчетност на МТС; Публична и стопанска администрация; Стопанско управление; ; икономист-счетоводител-стоковед; Магистър по стопанско управление; съдебно-счетоводна експертиза.

178. Надя Силуанова Иванова - Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза; одит в публичния сектор; оценка за наличие на одитна пътека.

179. Наталия Александрова Рускова - Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводен експерт; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.

180. Наталия Бориславова Петрова - Организация на производството и управление на промишлеността; икономист по транспорта; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.

181. Недялка Георгиева Герджикова - Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; експерт-счетоводител, одитор; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

182. Нели Атанасова Синапова - Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза.

183. Нелияна Илиева Иванова - Ел.снабдяване и ел.обзавеждане; Счетоводство и анализ; електроинженер; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.

184. Николай Митков Николов - Финанси, кредит и застрахователно дело; икономист-финансист; организация и методология на счетоводната отчетност; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

185. Николай Рангелов Кънчев - Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводен експерт-вещо лице; съдебно-счетоводна експертиза.

186. Николай Стефанов Ненков - Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; държавен финансов контрол; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

187. Николай Стоянов Шумански - Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза.

188. Николай Юриев Андонов - Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.

189. Нина Димитрова Атанасова - Икономика и отчетност в търговията и МПС; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

190. Павлина Иванова Йорданова - Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.

191. Пенка Ганчева Петрова - ОПОИ; икономист-систем. организатор; съдебно-счетоводен експерт; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

192. Пенка Димитрова Дженкова - Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводен експерт-вещо лице; съдебно-счетоводна експертиза.

193. Пенка Димитрова Ендарова - Организация на производството и управление в промишлеността; ; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

194. Петко Динчев Тороманов - Технология на микробиологичните и ферментационни продукти. Технология на пивото и безалкохолните напитки.; Техн.икон.план. в к-т ИЗОТ; инженер-технолог; икономист-организатор по производството; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

195. Петърчо Велизаров Миков - Стопански и финансов контрол; магистър по икономика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; съдебно-счетоводна експертизи; финансово-икономическа експертиза.

196. Петя Величкова Койнова - Счетоводство и контрол; Стопански и финансов контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.

197. Петя Георгиева Манева - Счетоводство и контрол; икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.

198. Петя Добрева Стоилова - Аграрна икономика; икономист по АПП; съдебно-икономическа експертиза.

199. Пламен Вълчев Колев - Счетоводство и контрол; Финанси; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

200. Пламен Николов Краевски - Удостоверение - съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество; съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза.

201. Пламен Петров Пешлеевски - Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

202. Полина Димитрова Кавръкова - Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза. Достъп до КИ.

203. Полина Иванова Александрова - Международни икономически отношения, Счетоводство и анализ, Компютърни информационни технологии в управлението; Магистър по икономика, мениджър по информационни технологии; съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; счетоводна отчетност, счетоводство и анализ.

204. Радко Петров Петров - Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

205. Радко Стоянов Калапанков - ОПУП; икономист по промишлеността; финансово-счетоводна и правна дейност; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

206. Радосвета Антонова Милушева - Финанси; Магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; финанси, банково дело, счетоводство и контрол, считоводна отчетност.

207. Роза Стефанова Анастасова - Счетоводство и контрол; икономист - счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

208. Росица Красимирова Тодорова - Стопанско управление, Финанси, Счетоводство и контрол; бизнесадминистрация, счетоводство и контрол; съдебно-счетоводна експертиза.

209. Росица Николова Генчева - Счетоводна отчетност; икономист счетоводител; финансово право; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; .

210. Росица Руменова Димитрова - Счетоводство и контрол; магистър по икономика; дипломиран експерт-счетоводител; дипломиран одитор; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

211. Росица Тодорова Страхинова - Икономика на ВТ; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

212. Румен Минков Минков - Технология на машиностроенето и металорежещи машини; Стопанско управление; машинен инженер; управление на човешките ресурси; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

213. Румяна Христова Славкова - Металургия на черните метали; инженер металург; ИОУПП-ХМП с повишена икономическа подготовка; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; .

214. Светлана Илиева Геренска - Стопанско управление; Застраховане и социално дело; стопанско управление; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

215. Светослав Юлиев Славов - Икономика и организация на труда; икономист; съдебно-счетоводна експертиза.

216. Слави Радуилов Николов - Икономика и управление на транспорта; магистър по икономика; съдебен експерт по цени и ценообразуване в транспорта и транспортните услуги; съдебна финансово-икономическа експертиза; транспорт и логистика.

217. Станимира Петрова Сакутска - Икономика на строителството; икономист; счетоводство и одитинг на нефинансови предприятия; съдебно-счетоводна експертиза.

218. Станислава Владимирова Петрова - Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно - счетоводна експертиза;   съдебна финансово - икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза.

219. Станка Кирилова Барбутска - Стопанско управление; Финанси; Бизнес администрация; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

220. Стефан Панайотов Стефанов - Икономика и управление на промишлеността; икономист-организатор в промишленото производство; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

221. Стефанка Атанасова Балканджиева - Счетоводна отчетност; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

222. Стоилка Делова Гайдарова - Електронна техника и микроелектроника; Финансово-счетоводна дейност на фирмите; инженер по електроника и автоматика; финансист-счетоводител; съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи;; съдебно-стокова експертиза.

223. Стоян Димитров Кичуков - Икономика, планиране и отчитане на търговията и промишлеността; Икономика на строителството; счетоводител - икономист; икономист по строителството; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

224. Стоянка Рангелова Куцарова - Финанси и кредит на народното стопанство; Маркетинг; Счетоводство и контрол; счетоводител-икономист; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза.

225. Таня Петрова Шопова - Счетоводство и контрол; икономист; съдебен експерт по съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-счетоводни експертизи.

226. Таня Стоянова Бачовска - Електронна техника; Счетоводство и анализ; електроинженер; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

227. Татяна Атанасова Йорданова - Политическа икономия; икономист; финансово-икономическа експертиза; данъчно законодателство, акцизи и данъчни складове, акцизни данъчни документи, движение на акцизни стоки.

228. Теменужка Огнянова Балабосова - Маркетинг; Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводен експерт; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

229. Тенчо Петков Стоев - Икономическа информатика; Използване и поддържане на ЕИМ; Национална сигурност и отбрана; икономист-информатик; инженер по изчислителна техника; ; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

230. Теньо Николов Манолов - Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; доктор по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; ; оценка на програми и проекти, финансиране от оперативни програми на ЕС и/или други фондове.

231. Тихомир Весков Тодоров - Икономика и управление на промишлеността; икономист-организатор в промишленото производство; съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

232. Тоня Стоянова Делева - Макроикономика; Счетоводство и анализ; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

233. Тошко Митрев Мирчев - Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.

234. Тошко Стоилов Райчев - Социално-икономическа информация; икономист по социално-икономическа информация; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

235. Христина Василева Димитрова - Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

236. Цветанка Атанасова Тотова - Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

237. Цветанка Йорданова Добрева - Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

238. Цезарина Драганова Несторова - Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза.

239. Чавдар Симеонов Пантев - Агроинженерство-агроекология; Финанси;; инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн;; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

240. Юлия Здравкова Христева - Счетоводство и контрол; икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност; съдебно-счетоводен експерт; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.

241. Янка Димчева Айвазова - Международни икономически отношения; Счетоводство и контрол; икономист; съдебно-счетоводна експертиза; .

242. Ясен Василев Петков - Счетоводство и контрол; магистър по икономика; съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

    5. Клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“

243. Агон Крикор Карагьозов - Земеустройство; Инженер земеустроител; Инженер земеустроител, геодезист; съдебна инженерно-техническа експертиза; кадастър и регулация.

244. Александър Спасов Цанков - Селскостопанско машиностроене; машинен инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза;; касаещи земеделска и горска техника (самоходни, несамоходни и стационарни машини, съоръжения, инсталации и апарати, използвани в земеделието и горите); машини за земни работи (самоходни или теглени колесни, верижни или крачещи машини, извършващи изкопни работи, товарене, транспортиране, пробиване, сондиране, разстилане, уплътняване или каналокопаене на земни, скални и други материали).

245. Ана Савова Зайкова - Техникум по строителство и архитектура - строителство и архитектура; строителен техник; оценка на недвижими имоти.

246. Ангел Петров Петров - ПГС-конструкции; Строителен инженер по ПГС; Икономика и управление на строителството; Финансов мениджмънт ; строително-техническа експертиза.

247. Антоанета Иванова Дженева - Архитектура; архитект; съдебна строително-техническа експертиза.

248. Антоанета Иванова Топалова - Архитектура; архитект; инженерно-техническа експертиза.

249. Антон Тенев Нончев - ПГС-конструкции; Строителен инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; ; изготвя експертизи основно за района на РС-Карлово.

250. Атанас Костадинов Костадинов - Електроника; Инженер по електроника; Електронни системи за контрол и управление; Основи на дизайнерското проектиране;; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза                                      .

251. Атанас Петров Арапов - Технология и управление на транспорта; Магистър инженер; магистър инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза.

252. Белчо Минчев Георгиев - Геодезия, фотограметрия и картография; инженер-геодезист; съдебна инженерно-техническа експертиза; геодезия, приложна геодезия, кадастър, регулации, фотограметрия.

253. Бина Иванова Калчева-Христова  - Архитектура; архитект; строително-техническа експертиза.

254. Борис Владимиров Арнаудов - Електротехника; Счетоводство и анализ; магистър инженер; икономист; екология и опазване на природната среда; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза.

255. Борислав Христов Миленков - Изчислителна техника; инженер по електроника и автоматика; съдебна инженерно-техническа експертиза; компютърно-техническа експертиза.

256. Боян Ванчев Йорданов - Архитектура, строителство и геодезия; инженер-геодезист; инженерно-техническа експертиза; геодезия, геодезическо заснемане на имоти и сгради, кадастър, поправка на кадастрални карти, регулация проектиране (част геодезическа), изготвяне на ПУП-ПР, комбинирани скици.

257. Валентин Ивайлов Стоянов - Ел.снабдяване и ел.обзавеждане; електроинженер; съдебно-енергийна експертиза.

258. Ванюх Ставрев Пеев - Пром.топлотехника; машинен инженер; инженерно-техническа експертиза; промишлена топлотехника, отопление, вентилация и климатизация.

259. Васил Анатолиев Герасимов - Геодезия, фотограметрия и картография; инженер по геодезия, фотограметрия и картография; инженерно-техническа експертиза.

260. Васил Иванов Шарков - Топлотехника; машинен инженер; инженерно-техническа експертиза; Пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване; Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи; Технически паспорт на съществуващ строеж. Обследване на съществуващ строеж. Проверка за съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2. Изисквания на Наредба №5 за техническите паспорти на строежите.

261. Васил Николов Карапандов - Подемно-транспортни, строителни и минни машини; машинен инженер; инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична  експертиза.

262. Василка Тенева Станева - отписана 17.02.2022 г.

263. Велислава Петрова Джамбазова - Урбанизъм; урбанист; съдебна инженерно-техническа експертиза; урбанизъм, устройствено и стратегическо планиране, общи и подробни устройствени планове.

264. Величка Василева Христозова - ПГС-конструкции; Строителен инженер по ПГС; Геодезия, фотограметрия и картография; Техник по геодезия; строително-техническа експертиза.

265. Велко Косев Костов - Електротехника на автомобилния транспорт; Макроикономика; техник, банково и застрахователно дело; съдебна автотехническа експертиза.

266. Венцислав Борисов Ненов - Машини и апарати на ХВП; машинен инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.

267. Веса Костадинова Ризова - Строителство и архитектура; строително-архитектурен техник; съдебна строително-техническа експертиза; цени и ценообразуване в строителството, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобрения в недвижими имоти, определяне на наеми.

268. Веселин Благоев Симеонов - Електроенергетика и електрообзавеждане; магистър инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза; експертиза по електроенергетика и електрообзавеждане.

269. Веселина Борисова Запрянова - ПГС; Финансист; строителен инженер; счетоводител; съдебен експерт - оценител на оборотни и дълготрайни активи;; съдебна инженерно-техническа експертиза;  строително-техническа експертиза; цени и ценообразуване в строителството.

270. Виолета Николова Кумчева - Геодезия и картография; техник по геодезия и картография; инженерно-техническа експертиза.

271. Виолета Тодорова Хаджиева - ПГС-технология; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - технология; съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза; цени и ценообразуване в строителството; обществени поръчки.

272. Владислав Георгиев Самоходов - Транспортна техника и технологии; машинен инженер; съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска-автотехническа експертиза; при ПТП, инженер верижни и колесни машини, автомобилен транспорт, оценка на автомобили, кари и щети по тях.

273. Владо Илиев Илиев - Танкови войски-строеви; Военен инженер по експлоатация на АБТТ; двигатели с вътрешно горене; машинен инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; оценка изправността и функционалността на машини и съоръжения и определяне на пазарната им стойност.

274. Галина Ангелова Драголова - Промишлено и гражданско строителство - технология; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; съдебна строително-техническа експертиза.

275. Георги Атанасов Генчев - Транспорт и енергетика; машинен инженер с педагогическа правоспособност; Автотехническа експертиза; автотехническа експертиза.

276. Георги Иванов Генов - Експлоатация на автомобили и кари; машинен техник; съдебна автотехническа експертиза; оценка на автомобили, пътностроителни машини, металообработващи машини.

277. Гергана Иванова Каукова - Технология на виното и пивото; технолог; инженерно-технологична експертиза; на виното и пивото.

278. Гергана Иванова Кривошапкова - Транспортно строителство - профил Пътно строителство; строителен инженер по транспортно строителство; съдебна строително-техническа експертиза; включваща следната проблематика - транспортно планиране и проектиране - проектиране на улици, пътища, устройствени схеми и планове в частта "комуникации и транспорт" - план-схема на комуникационно-транспортната система, подробни комуникационно-транспортни планове към ПУП, генерални планове за организация на движението, подробни планове за организации на движението.

279. Дело Спасов Спасов - Електронна техника и микроелектроника; ; инженер по електроника и автоматика; Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите; експерт - оценител на МПС; автотехническа и автооценъчна експертиза.

280. Дечко Димитров Дяков - Архитектура; архитект; съдебна строително-техническа експертиза.

281. Деян Атанасов Гогалчев - техник по геодезия и картография; строително-техническа експертиза; геодезически експертизи и по ЗСПЗЗ.

282. Димитрийка Иванова Маринова - Строителство и архитектура; среден техник по строителство и архитектура; строително-техническа експертиза.

283. Димитър Ангелов Вълчев - Техникум по строителство; техник по строителство и архитектура; строително-техническа експертиза ; незаконни строежи, обществени поръчки, договорни задължения, Правила за извършване и приемане на СМР, строителни дефекти и щети, Ценообразуване на СМР и сметна стойност на строежа, Разплатени и действително извършени работи и надвзети суми, Безопасност на труда в строителството.

284. Димитър Бонев Димитров - Артилерийско въоръжение; Инженерно-техническо-ракетно-артилерийско въоръжение; офицер от АВ-военен инженер по технология на машиностроенето; ; съдебна инженерно-техническа експертиза.

285. Димитър Делков Димитров - Танкови войски - технически; машинен инженер ДВГ, инженер по експлоатация и ремонт на БТТ; инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза.

286. Димитър Петков Калеков - Икономика и организация на строителството; техник по строителство и архитектура; инженер икономист; строително-техническа експертиза.

287. Димитър Спасов Колчев - Геодезия, фотограметрия и картография; инженер-геодезист; съдебна инженерно-техническа експертиза.

288. Димитър Тодоров Димитров - Изчислителни машини и устройства ПЕИМ;; електроинженер; инженер-математик; съдебна компютърно-техническа експертиза; приложен софтуер, информационни сисстеми, управление на база данни, телекомуникация.

289. Евгения Димитрова Лозанова - Земеустройство; инженер-земеустроител; съдебно-техническа експертиза.

290. Елена Георгиева Димитрова - Геодезия и картография; среден техник по геодезия и картография; съдебна инженерно-техническа експертиза; в областта на техническа и геодезическа дейност по регулации, кадастър, нивелации на недвижими имоти, земеразделяне на земеделски земи.

291. Елена Иванова Атанасова - Електроенергетика; електроинженер; съдебно-енергийна експертиза.

292. Запрянка Дякова Райчева - Автоматизация на дискретното производство; машинен инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна строително-техническа експертиза.

293. Здравко Георгиев Ранделов - Промишлено и гражданско строителство-конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.

294. Златко Иванов Маринов - Електротехника;; електроинженер; електрически апарати; медицинска техника и апаратура; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза.

295. Зоя Янева Георгиева - Промишлено и гражданско строителство - конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.

296. Иван Василев Запрянов - Геодезия; инженер-геодезист; инженерно-технически експертизи.

297. Иван Георгиев Стойков - Кибернетика на електрически системи; инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; експертиза по телемеханизиране и телекомуникация - апарати, апаратури по сбор и визуализиране на информация в ел.подстанции и ел.централи и способи по пренасянето й до диспечерските пунктове в електро-енергетиката .

298. Иван Добрев Ганчев - Танкови войски-строеви; Инженер по експл. и ремонт на БТТ; Двигатели с вътрешно горене; експерт криминалист; съдебна автотехническа експертиза; ; съдебна автооценъчна експертиза. Достъп до КИ.

299. Иван Кирилов Шопов - Технология и механизация на строителството; строителен инженер по технология и механизация на строителството; съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; съдебна строително-техническа експертиза; количествени и стойностни сметки на завършено или незавършено строителство.

300. Иван Николаев Кузов - Автоматика, информационна и управляваща техника; Електроенергетика и електрообзавеждане; инженер по автоматика; Магистър инженер; съдебно-енергийна експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза.

301. Иван Николов Петров - Социално и застрахователно дело; икономист-застраховател; съдебна автотехническа експертиза.

302. Иван Пенев Пенев - Свръзки и РСТО; инженер по радиоелектроника; съдебна инженерно-техническа експертиза; радиоелектроника.

303. Иванка Стоева Генова - Строителство и архитектура; Счетоводство и контрол; техник по строителство и архитектура; Магистър по икономика; съдебна строително-техническа експертиза.

304. Ивелин Любенов Бъчваров - Ел. машини и апарати; електроинженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологическа експертиза.

305. Ивко Пенков Иванов - магистър инженер; научна степен "доктор" в област "Техника"; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна пожаротехническа експертиза.

306. Илия Григоров Димитров - Двигатели с вътрешно горене; машинен инженер; съдебна автотехническа експертиза.

307. Илия Димитров Пейков - Пожарна и аварийна безопасност; инженер по ПАБ; съдебно-пожаротехническа експертиза. Достъп до КИ.

308. Илия Иванов Въчонов - Геодезия, фотограметрия и картография; инженер-геодезист; съдебна инженерно-техническа експертиза.

309. Йовка Василева Начева - Транспортно строителство - железопътно строителство; строителен инженер по железопътно строителство, конструктивна организация и изпълнение на строителството; съдебна строително-техническа експертиза.

310. Йордан Йосифов Хамбарлийски - Промишлено и гражданско строителство; магистър инженер по технология и организация; съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.

311. Йордан Колев Кюмюрджиев - Хидромелиоративно строителство; инженер по хидромелиоративно строителство; съдебна инженерно-техническа експертиза.

312. Йорданка Борисова Веселинова - Водоснабдяване и канализация; магистър инженер, мрежи и съоръжения; инженерно-техническа експертиза; строитолно-техническа експертиза.

313. Йорданка Боянова Йорданова - Геодезия и картография; строител по специалност "Геодезия и картография"; инженерно-техническа експертиза; геодезия, кадастър и регулации, делби .

314. Йорданка Димитрова Ангелова - Промишлено и гражданско строителство - технология; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - технология; съдебна строително-техническа експертиза.

315. Калинка Илиева Илиева - Ел.енергетика и ел.обзавеждане на промишлени предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси; среден електротехник; съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество - правни и административни въпроси на оценките,  оценка на автотракторна и стопанска техника,оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика (счетоводител); магистър по финанси; съдебно-енергийна експертиза; електроснабдителни и електроразпределителни мрежи; електро-обзавеждане на промишлени предприятия; контролно-измервателни прибори и автоматика.

316. Камен Руменов Данов - Технология на храните; инженер по технология на храните; технология на млякото и месото; съдебна инженерно-технологична експертиза; присъдена научна степен "доктор" по Технология на месните и рибните продукти.

317. Койна Неделева Кривошиева-Василева - Геодезия; инженер-геодезист; съдебна инженерно-техническа експертиза; дейности, свързани с кадастър и регулации, изготвяне и промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри, поддържане на КВС на земеделски земи.

318. Костадин Тодоров Севрийски - Техникум по строителство; техник по строителство и архитектура; съдебна строително-техническа експертиза.

319. Красимир Колев Дончев - Промишлено и гражданско строителство-конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; съдебна инженерно-техническа експертиза.

320. Кремена Пейкова Манова - Промишлено и гражданско строителство; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; инженер-конструктор; инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза ; цени и ценообразуване в строителството.

321. Лиляна Райчева Белчилова-Терзиева - Промишлено и гражданско строителство; инженер по ПГС; строително-техническа експертиза.

322. Любенка Иванова Стоянова - Геодезия и картография; техник по геодезия и картография; съдебна инженерно-техническа експертиза.

323. Любка Иванова Шопова - Техника и механизация на строителството; строителен инженер; инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза.

324. Любомир Алексиев Баталов - Трактори и кари; Управление на селското стопанство; Мениджмънт и маркетинг; машинен инженер; икономист по АПП; Управление и несъстоятелност на търговеца; автоексперт-оценител; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза.

325. Любомир Панайотов Костов - Ел.централи, мрежи и системи; електроинженер; инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза; в областта на електро-енергетиката.

326. Любомир Радославов Славчев - Строителство на сгради и съоръжения; Транспортно строителство; ; строителен инженер; строителен инженер-конструктор ; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна строително-техническа експертиза; строителство и проектиране на автомобилни пътища и улици, на кръстовища, пътни възли и пътни връзки, на автомобилни, железопътни и пешеходни мостове, на подпорни стени, както и на всякакви сгради и съоръжения; технология на строителството; организация на строителството; строителен надзор, инвеститорски контрол; техническо ръководство на строежи; ценообразуване в строителството; производствени бази в строителството; проекти на всякакви строителни конструкции; проектиране и изпълнение на постоянна и/или временна организация на движение на автомобилни пътища и улици; текущ ремонт и поддържане на автомобилни пътища и улици; зимно поддържане на автомобилни пътища и улици; системи за производствен контрол в стоителството; системи за управление на качеството (ISO) в строителството; осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ и др..

327. Любомир Сребров Михайлов - Строителство на сгради и съоръжения; строителен инженер; съдебна строително-техническа експертиза.

328. Людмила Христова Лендрова-Енева - Строителство и архитектура; Промишлено и гражданско строителство-конструкции; техник по строителство и архитектура; строителен инженер по ПГС; съдебна строително-техническа експертиза.

329. Малин Атанасов Калеников - Геодезия и картография; техник по геодезия и картография; строително-техническа експертиза.

330. Мариана Ангелова Главова - Геодезия, фотограметрия и картография; инженер по геодезия, фотограметрия и картография; инженерно-технически експертизи; геодезия, картография, кадастър.

331. Мариана Петрова Боянова - Водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения; строителен инженер по ВиК, профил мрежи и съоръжения; съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; проектиране, ценообразуване в строителството, изготвяне на анализни цени в строителството, актуване на строителството, актове и протоколи по Наредба №3/31.06.2003 г..

332. Марийка Апостолова Георгиева - Озеленяване на населените места; техник по зелено строителство; съдебна строително-техническа експертиза.

333. Мария Борисова Рускова - Водно строителство; среден техник по водно строителство; съдебна строително-техническа експертиза.

334. Мария Петрова Бойчева-Димитрова - Механична технология на дървесината; инженер по механична технология на дървесината; съдебна инженерно-техническа експертиза; мебелен инженер, механична технология на дървесината, цени и ценообразуване в дървообработването и мебелната промишленост.

335. Мария Петрова Михайлова - Строителство и архитектура; техник по строителство и архитектура; инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; ; цени и ценообразуване в строителството.

336. Мартин Сотиров Тьоков - автомонтьор, преподавател-инструктор по обучаване на водачи на МПС; автомонтьор, инструктор; съдебна автотехническа експертиза; .

337. Маруся Николаева Марина - Пътно строителство; строителен инженер по пътно строителство; съдебна инженерно - техническа експертиза; съдебна строително - техническа експертиза; опит в областта на проектиране и строителство на улици, пътища, пътна инфраструктура, организация на движението.

338. Мая Христева Янакиева - Строителство и архитектура; Агрономство - полевъдство; строителство и архитектура; агроном-полевъд; съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза.

339. Методи Найчев Консулов - Радиотехника; инженер по радиоелектроника; съдебна компютърно-техническа експертиза.

340. Недялко Рашков Рашков - Пожарна безопасност; инженер по пожарна безопасност; съдебна пожаротехническа експертиза.

341. Нелияна Илиева Иванова - Ел.снабдяване и ел.обзавеждане; Счетоводство и анализ; електроинженер; икономист; съдебна инженерно-техническа експертиза; в областта на ел.снабдяване и ел.обзавеждане.

342. Николай Запрянов Писанов - Противопожарна техника и безопасност и Водоснабдяване и канализация; инженер по противопожарна техника и безопасност, строителен инженер по водоснабдяване и канализация; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза; съдебно-пожаротехническа експертиза. Достъп до КИ.

343. Николай Стоянов Сотиров - Геодезия; инженер-геодезист; съдебна инженерно-техническа експертиза; оценка на недвижими имоти.

344. Николай Танев Николов - Земеустройство; инженер земеустроител; съдебна строително-техническа експертиза; кадастър и регулации, устройствено планиране - подробни устройствени планове, инвестиционно проектиране.

345. Нина Ганчева Демирева-Иванова - Промишлено и гражданско строителство - технология; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; съдебна строително-техническа експертиза; експерт по недвижими имоти, ремонт и обследване на енергийна ефективност на сгради.

346. Олга Всеволодова Анева - Архитектура; архитект; съдебна строително-техническа експертиза; устройствено планиране, подробни устройствени планове, инвестиционно планиране - съдебни делби на поземлени и урегулирани недвижими имоти и сгради.

347. Параскева Димитрова Миленкова - Архитектура; архитект; съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.

348. Петка Георгиева Ангелова - Архитектура; архитект; инженерно-техническа експертиза.

349. Петко Динчев Тороманов - Технология на микробиологичните и ферментационни продукти. Технология на пивото и безалкохолните напитки.; Техн.икон.план. в к-т ИЗОТ; инженер-технолог; икономист-организатор по производството; съдебна инженерно-технологична експертиза.

350. Петко Койчев Семов - Танкови войски - строеви; Двигатели с вътрешно горене; машинен инженер; съдебна автотехническа експертиза.

351. Петра Лозанова Недева - Технология на силикатите; Медицинска радиационна физика и техника; инженер-химик; магистър по медицинска радиационна физика и техника; съдебна инженерно-технологична експертиза; химически технологии и производства.

352. Пламен Димитров Гърбов - Промишлено и гражданско строителство; военен инженер по технология на строителството; строителен инженер по технология на строителството; съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза; пожаротехническа експертиза.

353. Пламен Желев Желев - Промишлено и гражданско строителство - конструкции; инженер по промишлено и гражданско строителство; съдебна строително-техническа експертиза.

354. Пламен Стефанов Петров - Експлоатация и ремонт на летателни апарати за ВВС; машинен инженер; автотехническа експертиза; съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.

355. Ради Христов Ганев - АВ-боеприпаси; инженер-химик; техника и технология на взривните работи; съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза; пожаротехническа и взривотехническа експертиза.

356. Райна Борисова Паунова - Промишлено и гражданско строителство; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; ; технология на строителното производство; цени и ценообразуване в строителството.

357. Румен Димитров Минчев - Танкови войски; офицер от танкови войски-военен инженер по ДВГ; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; извършване на периодични прегледи на ППС в пункт от 11 кат. .

358. Румен Минков Минков - Технология на машиностроенето и металорежещи машини; Стопанско управление; машинен инженер; управление на човешките ресурси; съдебна инженерно-техническа експертиза.

359. Румен Николов Лемберов - Промишлено и гражданско строителство; строителен инженер по технология на строителството; съдебна строително-техническа експертиза.

360. Румяна Ангелова Иванова-Николова - Архитектура; архитект; съдебна строително-техническа експертиза; кадастър и регулации, устройствено планиране - подробни устройствени планове, инвестиционно проектиране.

361. Румяна Богданова Кирова - Транспортно строителство - пътно строителство; строителен инженер по транспортно строителство; мениджър по маркетинг и иновация; съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; транспортно пътно строителство и комуникации.

362. Румяна Тодорова Бъчварова - Технология на машиностроенето; Икономика и управление на промишлеността; машинен инженер; икономист - организатор на промишленото производство; съдебна инженерно-техническа експертиза.

363. Румяна Христова Славкова - Металургия на черните метали; инженер металург; ИОУПП-ХМП с повишена икономическа подготовка; съдебна инженерно-техническа експертиза.

364. Светослав Иванов Иванов - Архитектура; архитект; съдебна строително-техническа експертиза.

365. Северина Тихомирова Батинкова - Геодезия и картография; техник по геодезия и картография - ; съдебна строително-техническа експертиза; геодезия, кадастър и регулация; кадастрални и регулационни планове.

366. Снежанка Георгиева Боцева - Промишлено и гражданско строителство - конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; строително-техническа експертиа; оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен контрол, издадено от ДНСК-София - валидно до 17.06.2024 г..

367. Ставри Анастасов Бакалов - Транспортна техника и технологии; Професионален бакалавър по транспортна техника и технологии; Автомобилен експерт; Изготвяне на експертни оценки за остойностяване на леки автомобили и калкулация на щети;; съдебна автотехническа експертиза.

368. Станимир Михайлов Карапетков - Хидравлични машини и съоръжения; инженер механик; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза.

369. Станчо Колев Станчев - Двигатели с вътрешно горене; машинен инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

370. Стела Цонева Божинова - Промишлено и гражданско строителство - конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; съдебна строително-техническа експертиза; оценка на недвижими имоти.

371. Стефан Каменов Мутафчиев, управител на "Технически експерти" ЕООД, ЕИК 205989641 - Машиностроителни технологии и поизводствена техника; Технология и управление на транспорта;; машинен инженер, автоексперт-оценител; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза.

372. Стефан Петров Жеков - Промишлено и гражданско строителство - конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; съдебна строително-техническа експертиза.

373. Стефка Стойчева Караманова - Архитектура; архитект; съдебна строително-техническа експертиза.

374. Стоян Манов Стоянов - Геодезия и картография; Геодезия; техник по строителство и архитектура; инженер-геодезист; съдебна инженерно-техническа експертиза.

375. Стоян Митков Гунгалов - Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника; Автотехническа експертиза; Магистър-инженер; съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска-автотехническа експертиза; надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника, експерт-оценител на МПС.

376. Стоян Сашов Кръстанов - Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт; информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт; съдебна компютърно-техническа експертиза.

377. Стоян Тодоров Василиев - Архитектура; архитект; строително-техническа експертиза.

378. Таня Стоянова Бачовска - Електронна техника; Счетоводство и анализ; електроинженер; икономист; съдебна инженерно-техническа експертиза.

379. Татяна Александрова Яръмова - Промишлено и гражданско строителство - конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; строително-техническа експертиза.

380. Татяна Димитрова Драганова-Терзийска - Промишлено и гражданско строителство - конструкции; строителен инженер по ПГС; съдебна инженерно-техническа експертиза.

381. Теменужка Димова Грозева - Хидромелиоративно строителство; строителен инженер по хидромелиоративно строителство; съдебна строително-техническа експертиза

382. Теменужка Иванова Узунова - Строителство и архитектура; среден техник по строителство и архитектура; оценка на недвижими имоти; делби, ценообразуване на жилища, определяне на техникоикономически показатели на обектите, определяне на пазарна цена на имоти, изготвяне на количествени сметки за обекти, степен на завършеност на обектите, оценки при делби на имоти.

383. Тихомир Недев Георгиев - Геодезия; инженер-геодезист; съдебна инженерно-техническа експертиза.

384. Тодор Емилов Калев - Трактори и кари; Финанси; машинен инженер; икономист; съдебна автотехническа експертиза.

385. Тодор Павлов Павлов - Каростроене и автотранспортна техника; машинен инженер; инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.

386. Тони Балев Балев - Топлинна и месообменна техника; машинен инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза.

387. Христина Йорданова Христозова - Архитектура; архитект; инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.

388. Христо Георгиев Полонов - Промишлено и гражданско строителство; строителен инженер; съдебна строително-техническа експертиза.

389. Хубена Иванова Салджиева - Архитектура; архитект; съдебна строително-техническа експертиза.

390. Чавдар Илиев Косев - Земеустройство; инженер земеустроител; съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза; енергийна експертиза от водни източници.

391. Юлиян Димитров Македонски - Архитектура; архитект, пълна проектантска правоспособност; съдебна инженерно-техническа експертиза.

392. Янка Николова Ранделова - Промишлено и гражданско строителство - конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - конструкции; инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.

    6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"

393. Атанас Костов Атанасов - Технология на каучука и пластмасите; инженер-химик; Инженер-химик; съдебно-екологична експертиза; екологично законодателство - ЗООС, ЗЧАВ, ЗУО, ЗВ, ЗОПОЕЩ.

394. Борис Стефанов Янков - Селекция и семепроизводство; агроном-селекционер, кандидат на селскостопанските науки, професор по растениевъдство; съдебно-ботаническа експертиза.

395. Борислав Петров Матеев - Биология, биолог; Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт;; Молекулярна биология и биотехнология - молекулярен биолог и биотехнолог; съдебно-биологични експертизи ; човешка репродукция и инвитро оплождане, асистирана репродукция и клинична ембриология.

396. Владимир Асенов Илиев - Технология на силикатите и свързващите вещества; инженер-химик; съдебно-екологична експертиза; технология на силикатите, екологично законодателство, ЗООС - процедури по ОВОС и екологична оценка.

397. Елена Йорданова Георгиева - Арнаудова - Биология; биолог със специализация екология; съдебно-ботаническа експертиза; съдебно-зоологическа експертиза; съдебно-микробиологична експертиза; съдебно-ентомологична експертиза; съдебно-екологична експертиза; екология и опазване на околната среда, биоразнообразие, битови, производствени, строителни, опасни отпадъци, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство, води, атмосферен въздух, почви; екологични щети, качество на атмосферен въздух (КАВ) и замърсяване на околната среда, оценка на земеделски земи и недвижими имоти.

398. Маринка Йорданова Веселинова - Лозаро-градинарство; агроном-лозаро-градинар; счетоводител; експерт по оценка на въздействието върху околната среда - земи и почви; съдебно-ботаническа експертиза в селското стопанство; съдебно-зоологическа/зоотехническа експертиза в селското стопанство; съдебно-екологична експертиза в селското стопанство; .

399. Петра Лозанова Недева - Технология на силикатите; Медицинска радиационна физика и техника; инженер-химик; магистър по медицинска радиационна физика и техника; съдебно-екологична експертиза; чистота на храни, растителност, води, въздух, почви, радиоактивност.

400. Чавдар Илиев Косев - Земеустройство; инженер земеустроител; съдебно-екологична експертиза.

401. Чавдар Симеонов Пантев - Агроинженерство-агроекология; Финанси;; инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн;; съдебно-екологична експертиза.

    7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

402. Виолета Викторова Николова - Технология на тютюна, захарта, растителните масла и козметичните препарати; Доктор по "Технология на тютюна и тютюневите изделия"; съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; касаещи тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

403. Галина Атанасова Георгиева - Физика и химия; учител по физика и химия; съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив.

404. Златко Иванов Маринов - Електротехника;; електроинженер; електрически апарати; медицинска техника и апаратура; съдебно-физическа експертиза.

405. Ивко Пенков Иванов - магистър инженер; научна степен "доктор" в област "Техника"; съдебна физико-химическа експертиза.

406. Любомир Митков Ангелов - съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив.

407. Мая Иванова Кичева - Молекулярна и функц. биология; биохимик - клиничен химик; съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза.

408. Милена Йорданова Стойчева - Индустриална химия; инженер-химик; съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив.

409. Михаил Цветков Маринов - Технология на полимерите, текстила и кожите; инженер-химик; съдебно-химическа експертиза ; контрол на качеството на течните горива.

410. Николай Петков Николов - Технология на тютюна, захарта, растителните масла и козметичните препарати; инженер-технолог; съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; касаещи тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

411. Петра Лозанова Недева - Технология на силикатите; Медицинска радиационна физика и техника; инженер-химик; магистър по медицинска радиационна физика и техника; съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдена физикохимическа експертиза; органични и неорганични вещества и материали; химически фактори на околната и работната среда - химически газове или пари; естествени материали - камък, пясък, почва, растителност; химически замърсители в храните; свързващи вещества и строителни материали - цимент, керамика, стъкло, тухли, бетон и др.; радиоактивност, открити и закрити източници на йонизиращи лъчения; шум, вибрации, условия на труд - прах, осветеност.

412. Ради Христов Ганев - АВ-боеприпаси; инженер-химик; техника и технология на взривните работи; съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдена физикохимическа експертиза.

413. Стоян Илиев Бонев - Инженерна химия; инженер-химик; съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив.

    8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

414. Александър Спасов Цанков - Селскостопанско машиностроене; машинен инженер; съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза;; касаещи земеделска и горска техника (самоходни, несамоходни и стационарни машини, съоръжения, инсталации и апарати, използвани в земеделието и горите); машини за земни работи (самоходни или теглени колесни, верижни или крачещи машини, извършващи изкопни работи, товарене, транспортиране, пробиване, сондиране, разстилане, уплътняване или каналокопаене на земни, скални и други материали).

415. Борис Стефанов Янков - Селекция и семепроизводство; агроном-селекционер, кандидат на селскостопанските науки, професор по растениевъдство; съдебна агротехническа експертиза.

416. Васил Илиев Михов - Полевъдство; Селекция и семепроизводство;; съдебна агротехническа експертиза.

417. Валентина Тодорова Тончева - Ветеринарна медицина; ветеринарен лекар, научна степен "доктор"; съдебна ветеринарномедицинска експертиза; ; инспекция и контрол на биологични ферми и селскостопански преработващи предприятия.

418. Донка Нанова Ралчевска - Полевъдство; инженер-агроном; съдебна агротехническа експертиза.

419. Любомир Алексиев Баталов - Трактори и кари; Управление на селското стопанство; Мениджмънт и маркетинг; машинен инженер; икономист по АПП; Управление и несъстоятелност на търговеца; автоексперт-оценител; съдебно-агротехническа експертиза.

420. Маринка Йорданова Веселинова - Лозаро-градинарство; агроном, лозаро-градинар; счетоводител; експерт по оценка на въздействието върху околната среда - земи и почви; съдебна агротехническа експертиза; в отрасли растениевъдство, животновъдство и аграрна икономика - определяне на наеми, аренди/рентни вноски за земеделски земи във връзка със ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.

421. Мария Иванова Мънгова - Технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството; инженер-технолог; доктор по технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите; съдебна физико-химична и биохимична експертиза ; на зърно, зърнени партиди, продуктите от преработката (брашно, грис, трици) и тяхното съхранение.

422. Марчо Стоянов Дулев - доктор-ветеринарен лекар; съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

423. Мая Христева Янакиева - Строителство и архитектура; Агрономство - полевъдство; строителство и архитектура; агроном-полевъд; съдебна агротехническа експертиза.

424. Никола Стефанов Кирков - Лозаро-градинарство; агроном - лозаро-градинар; хербология; съдебно-агротехническа експертиза; касаещи Програмата за развитие на селските райони към Европейския съюз.

425. Ралица Любомирова Мичева - Защита на растенията и почвата; инженер-агроном; съдебно-агротехническа експертиза; контрол при производството, пускането на пазара, предлагането, съхранението, търговията, преопаковането на продукти за растителна защита в обекти; контрол при пускането на пазара, предлагането, съхранението, търговията, преопаковането на торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати; контрол при употребата на продуктите за растителна защита и употребата на торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати в земеделските стопанства; контрол на биопроизводството в земеделските стопанства, както и контрол върху дейността на сертифициращите фирми ОСП.

426. Стоянка Димитрова Параскова - Растителна защита; агроном по растителна защита; съдебно-агротехническа експертиза; агротехнически и агробиологически експертизи и такива, свързани с биологични и микробиологични методи на защита на растенията от болести и вредители.

427. Таня Славчева Попова -Отписана на 25.08.2022г.

428. Тихомир Петров Трендафилов - Ветеринарна медицина; ветеринарен лекар; съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

429. Цветана Димитрова Гогалчева - агроном-полевъд; съдебна агротехническа експертиза.

430. Цветанка Хараланова Ковачева - Отписана на 03.05.2022г.

431. Чавдар Симеонов Пантев - Агроинженерство-агроекология; Финанси;; инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн;; съдебно-агротехническа експертиза.

    10. "Оценителни експертизи"

432. Александър Спасов Цанков - Селскостопанско машиностроене; машинен инженер; оценка на машини и съоръжения.

433. Ана Савова Зайкова - Техникум по строителство и архитектура - строителство и архитектура; строителен техник; оценка на недвижими имоти.

434. Антоанета Иванова Дженева - Архитектура; архитект; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на недвижими имоти; оценка на други активи - архитектурни паметници на културата и интериор.

435. Блага Романова Димитрова - Счетоводство и анализ; икономист; оценка на недвижими имоти.

436. Борис Кирилов Гиздаков - Промишлено и гражданско строителство; строителен инженер; оценка на недвижими имоти.

437. Боряна Константинова Неделчева - Финанси; Социално и застрахователно дело;; икономист-финансист; икономист- застраховане; оценка на недвижими имоти.

438. Василка Тенева Станева - отписана 17.02.2022 г.

439. Величка Василева Христозова - ПГС-конструкции; Строителен инженер по ПГС; Геодезия, фотограметрия и картография; Техник по геодезия; оценка на недвижими имоти.

440. Венцислав Борисов Ненов - Машини и апарати на ХВП; машинен инженер; оценка на машини и съоръжения; оценка на недвижими имоти.

441. Веселина Борисова Запрянова - ПГС; Финансист; строителен инженер; счетоводител; съдебен експерт - оценител на оборотни и дълготрайни активи;; оценка на недвижими имоти.

442. Георги Николов Камбуров - Земеустройство; инженер-земеустроител; оценка на земеделски земи и трайни насаждения; земеустройство и кадастър на извънселищните територии (земеделски и горски площи).

443. Димитрийка Иванова Маринова - Строителство и архитектура; среден техник по строителство и архитектура; оценка на недвижими имоти.

444. Димитър Ботев Спасов - Макроикономика; Организация и технология на счетоводството; оценка на недвижими имоти.

445. Зоя Янева Георгиева - Промишлено и гражданско строителство - конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти; удостоверение за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор - валидно до 13.05.2019 г..

446. Иван Григоров Петрунов - Счетоводство и контрол; икономист; оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания. Достъп до КИ.

447. Иван Николов Иванов - Топлинна и масообменна техника; Патентно-лицензионна дейност; машинен инженер; оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост; представител по индустриална собственост - изобретения и полезни модели пред Патентно ведомство на РБългария; представител по марки, географски означения и промишлен дизайн пред Патентно ведомство на РБългария; представител по изобретения (патентен представител) пред Европейско патентно ведомство - Мюнхен, Германия; представител по търговски марки и дизайни към Ведомство по хармонизация на вътрешния пазар - Аликанте, Испания.

448. Иванка Стоева Генова - Строителство и архитектура; Счетоводство и контрол; техник по строителство и архитектура; Магистър по икономика; оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения; оценка на цели предприятия - дялове и акции от капитала.

449. Йорданка Боянова Йорданова - Геодезия и картография; строител по специалност "Геодезия и картография"; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

450. Йорданка Димитрова Ангелова - Промишлено и гражданско строителство - технология; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - технология; оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.

451. Йорданка Танева Василева - Икономика и управление на селското стопанство; икономист по АПП; оценка на недвижими имоти.

452. Кина Кръстева Иванова - Счетоводна отчетност; Методология и организация на счетоводната отчетност в селското стопанство; икономист; съдебно-счетоводен експерт-вещо лице; оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.

453. Костадин Иванов Генев - Финанси; икономист-банкер; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

454. Кремена Пейкова Манова - Промишлено и гражданско строителство; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; инженер-конструктор; оценка на недвижими имоти; цени и ценообразуване в строителството.

455. Лиляна Райчева Белчилова-Терзиева - Промишлено и гражданско строителство; инженер по ПГС; оценка на недвижими имоти; оценка на подобрения; оценка на пазарна наемна стойност на недвижими имоти, включващи жилищни, търговски и производствени сгради, празни терени за строителство.

456. Людмила Христова Лендрова-Енева - Строителство и архитектура; Промишлено и гражданско строителство-конструкции; техник по строителство и архитектура; строителен инженер по ПГС; оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.

457. Мариана Димова Ангелова - Икономическа педагогика; ; специалист по маркетинг-учител; Съветник по икономика - правни въпроси (прокурист, търговски пълномощник); експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи;; оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; съдебен експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; курс за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи ; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; съдебен експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; курс за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи .

458. Марийка Апостолова Георгиева - Озеленяване на населените места; техник по зелено строителство; оценка на недвижими имоти.

459. Маринка Йорданова Веселинова - Лозаро-градинарство; агроном, лозаро-градинар; счетоводител; експерт по оценка на въздействието върху околната среда - земи и почви; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

460. Мария Иванова Тончева - Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; оценка на търговски предприятия и вземания.

461. Мария Петрова Михайлова - Строителство и архитектура; техник по строителство и архитектура; оценка на недвижими имоти.

462. Мая Христева Янакиева - Строителство и архитектура; Агрономство - полевъдство; строителство и архитектура; агроном-полевъд; оценка на недвижими имоти.

463. Милка Енчева Енева - Икономика на вътрешната търговия;; икономист; управление и технология на търговската дейност; оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на машини и съоръжения; наемни цени на имоти; оценка на движими вещи и наемни цени на движими вещи.

464. Надка Колева Цинигарова - Строителство и архитектура; Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения; оценка на търговския предприятия и вземания.

465. Надя Ангелова Стефанова - Електронна техника и микроелектроника; ; инженер по електроника и автоматика; оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

466. Никола Йорданов Гаров - Технология на машиностроенето; машинен инженер; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения.

467. Николай Стефанов Ненков - Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; държавен финансов контрол; оценка на търговски предприятия и вземания.

468. Нина Ганчева Демирева-Иванова - Промишлено и гражданско строителство - технология; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти; експерт по недвижими имоти, ремонт и обследване на енергийна ефективност на сгради.

469. Петко Динчев Тороманов - Технология на микробиологичните и ферментационни продукти. Технология на пивото и безалкохолните напитки.; Техн.икон.план. в к-т ИЗОТ; инженер-технолог; икономист-организатор по производството; оценка на интелектуална собственост и авторски права; оценка на нематериални дълготрайни активи - марки, лицензии, географски означения, програмни продукти, ноу-хау; оценка на машини, съоръжения и оборудване - машиностроене, хранителна и преработваща промишленост; медицинска техника; транспортни средства; инженеринг; оценка на инвестиции и инвестиционен проект.

470. Пламен Желев Желев - Промишлено и гражданско строителство - конструкции; инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти.

471. Ради Христов Ганев - АВ-боеприпаси; инженер-химик; техника и технология на взривните работи; оценителна експертиза на въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция.

472. Радко Стоянов Калапанков - ОПУП; икономист по промишлеността; финансово-счетоводна и правна дейност; оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на машини и съоръжения.

473. Ралица Гълъбова Терзиева - Маркетинг; Мениджмънт; магистър по мениджмънт; оценка на недвижими имоти.

474. Румен Николов Лемберов - Промишлено и гражданско строителство; строителен инженер по технология на строителството; оценка на недвижими имоти.

475. Румяна Ангелова Иванова-Николова - Архитектура; архитект; оценка на недвижими имоти.

476. Румяна Богданова Кирова - Транспортно строителство - пътно строителство; строителен инженер по транспортно строителство; мениджър по маркетинг и иновация; оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения; оценка на търговски предприятия и вземания; определяне на равностойното парично обезщетение по реда на ЗОбС, ЗДС; цени и ценообразуване в строителството; пазарни наеми, финансови активи и финансови институции.

477. Румяна Христова Славкова - Металургия на черните метали; инженер металург; ИОУПП-ХМП с повишена икономическа подготовка; оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.

478. Станимира Петрова Сакутска - Икономика на строителството; икономист, счетоводство и одитинг на нефинансови предприятия; оценка на недвижими имоти.

479. Станчо Колев Станчев - Двигатели с вътрешно горене; машинен инженер; оценка на машини и съоръжения.

480. Стефан Петров Жеков - Промишлено и гражданско строителство - конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти.

481. Сукиас Онник Дердерян - Далекосъобщителна техника; инженер; оценка на недвижими имоти; оценка на наеми.

482. Таня Стоянова Бачовска - Електронна техника; Счетоводство и анализ; електроинженер; икономист; оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.

483. Татяна Димитрова Драганова-Терзийска - Промишлено и гражданско строителство - конструкции; строителен инженер по ПГС; оценка на недвижими имоти.

484. Цветанка Ангелова Лефтерова - Промишлено и гражданско строителство - конструкции; строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на недвижими имоти.

485. Цветанка Хараланова Ковачева - Отписана на 03.05.2022г.

486. Чавдар Симеонов Пантев - Агроинженерство-агроекология; Финанси;; инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн;; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; наеми.

    11. Клас „Други съдебни експертизи“

487. Боян Стефанов Костадинов - Финанси; Международни отношения; магистър по икономика; магистър по международни отношения; контрол и управление на проекти с финансиране от оперативни програми и други фондове; завършени курсове - "Структурни фондове. Финансиране на проекти за периода 2007-2013 по линия на Оперативните програми"; "Разработване на проекти по програми на ЕС".

488. Валентин Ивайлов Стоянов - Ел.снабдяване и ел.обзавеждане; електроинженер; експерт по безопасност и здраве при работа, безопасност в строителството, промишлеността, мините, електробезопасност, пожарна и аварийна безопасност, свързани с КТ, ЗЗБУТ, КСО и др..

489. Валентин Христов Динков - Организация на производството и управление на промишленото производство; икономист; кредитиране от небанкови финансови институции.

490. Васил Николов Карапандов - Подемно-транспортни, строителни и минни машини; машинен инженер; експертиза по безопасност на труда.

491. Георги Стефанов Голев - Горско стопанство; инженер по горско стопанство; съдебна горскостопанска експертиза.

492. Гинка Запрянова Динкова - Електромонтьор на електронно-изчислителна техника; ел.монтьор на електронно-изчислителна техника; организация на производството (управление) на сладкарски изделия, маркетинг и пазарна политика, пазарни и ценови проучвания.

493. Даниел Иванов Тосков - Бизнес администрация; Политики и стратегии в публичната администрация; магистър мениджър; Еврофондове в Земеделието.

494. Диана Валентинова Стоянова - Екология и опазване на околната среда; магистър по екология-безопасност на труда, екологичен риск и действия при бедствия и аварии; експерт по безопасност и здраве при работа, безопасност в строителството, оценка на риска в предприятията, пожарна и аварийна безопасност, трудови злополуки, експертизи, свързани с трудово-правното законодателство, изискванията за безопасност и здраве при работа, КТ, ЗЗБУТ, КСО и др..

495. Димитър Иванов Андреев - видео анализ и лицева идентификация; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив.

496. Живка Василева Герова - Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; Видеоанализ и лицева идентификация; видеоанализ и лицева идентификация; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив.

497. Ивайло Георгиев Йотков - Биология; биолог, еколог; съдебно-екологична експертиза; екология и опазване на околната среда, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство.

498. Ивко Пенков Иванов - магистър инженер; научна степен "доктор" в област "Техника"; фрактодиагностични експертизи; експертизи относно веществено доказване на причини, условия и момент на възникване на разрушаване, разкъсване, откъсване, електротермично (механизъм "КС"/механизъм "ЕлЕ") прекъсване, взривяване и взломяване (момент, посока и оръдие на взлома) на метални, неметални и композитни веществени доказателства и други обекти.

499. Калинка Илиева Илиева - Ел.енергетика и ел.обзавеждане на промишлени предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси; среден електротехник; съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество - правни и административни въпроси на оценките,  оценка на автотракторна и стопанска техника,оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика (счетоводител); магистър по финанси; електротехническа експертиза ; въвеждане и експлоатация на ел.машини и ел.апаратура в ел.уредби и предприятия; оценка на ел.инсталации, ел.машини, апаратура, мерителни прибори и автоматика; наредби и правилници за безопасност и хигиена на труда в ел.уредби високо, средно и ниско напрежение, кабелни и въздушни линии, ел.машини и съоръжения, контролно-измервателни уреди и апаратура.

500. Красимира Василева Вътева - Славянска филология; специалист по бълг.език и литература и полски  език и учител по бълг.език и литература; съдебно-педагогическа експертиза.

501. Людмила Стойкова Добрева - Лозаро-градинарство; Биологична и интегрирана борба срещу вредителите по селскостопански култури; инженер-агроном; Европейски фондове в земеделието; подпомагане на българските фермери по мерките от Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС) - директни плащания, в т.ч. И национални доплащания, средства за пазарна подкрепа, както и мерките от Програмата за развитие на селските райони.

502. Мая Иванова Кичева - Молекулярна и функц. биология; биохимик - клиничен химик; идентификация и установяване на произход на животински видове; определяне пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генно-модифицирани организми, с молекулярно-генетични методи; експертиза по писмени данни, касаещи описаното в този раздел.

503. Мишо Иванов Мацанков - Електротехника; магистър-инженер; енергийна експертиза.

504. Маник Оник Кюркчиян - Автоматизация на производството в хранително-вкусовата промишленост; Патентно дело; инженер по автоматизация на производството;  патентен специалист; патентен специалист, патентно дело, лицензиран оценител на нематериални активи.

505. Надя Силуанова Иванова - Счетоводство и контрол; магистър по икономика; верификация на разходи по проекти, финансирани от европейски и други фондове и донори; оценка на проектни предложения, финансирани от европейски и други фондове и донори; допустимост на разходи, отчитане и изпълнение на дейности; изпълнение, мониторинг и управление на проекти, финансиране от европейски и други фондове; законосъобразност при провеждане на процедури за възлагане и избор на изпълнител; установяване на действителност на доставка на продукти, услуги и строително-монтажни работи/физически контрол на място, с цел удостоверяване на наличието на оборудването и степента на извършване/приключване на строително-монтажни работи; установяване на законосъобразността и целесъобразността на изпълнените дейности и извършени разходи, включително дали са действително извършени, точни и допустими; документиране и отчитане на проекти, финансирани от европейски и други фондове.

506. Наталия Феодорова Дрешер - Технология а растителните мазнини и етеричните масла; инженер-технолог; технология на растителните мазнини и етеричните масла; технологични задачи в областта на тютюните, растителните и етерични масла, парфюмерия, козметика, миещи и перилни препарати.

507. Недялка Петрова Гарова - Биология; биолог, учител по биология с втора специалност по химия; сурдопедагог; сурдопедагогика и сурдопсихология.

508. Николай Георгиев Костадинов - Биотехнологични процеси; биотехнолог; експертиза за идентификация на човека, експертиза на веществени доказателства; служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив.

509. Николай Гинчев Тюфекчиев - Биохимия и микробиология; биохимик, микробиолог със специализация вирусология; идентификация и установяване на произход на животински видове; определяне пол на птици.

510. Николай Симеонов Кисьов - Промишлено риболовство; инженер-механик; рибарство и аквакултури; независим експерт консултант по рибарство, риболовно право и аквакултури.

511. Петко Динчев Тороманов - Технология на микробиологичните и ферментационни продукти. Технология на пивото и безалкохолните напитки.; Техн.икон.план. в к-т ИЗОТ; инженер-технолог; икономист-организатор по производството; маркетинг и пазарна политика; реклама; оценка на пазарен дял; пазарни и ценови проучвания.

512. Стефан Петров Бечев - Стопанско управление; Горско стопанство; стопански мениджър, стопанисване на горите, магистър инженер по горско стопанство; съдебна лесотехническа експертиза.

513. Тенчо Петков Стоев - Икономическа информатика; Използване и поддържане на ЕИМ; Национална сигурност и отбрана; икономист-информатик; инженер по изчислителна техника; ; човешки ресурси.

514. Теньо Николов Манолов - Счетоводство и контрол; икономист-счетоводител; контрол, управление и отчетност на програми и проекти, финансиране от оперативни програми на ЕС и/или други фондове.

515. Цветана Николова Николова - Стоматология; обща стоматология;; експертиза по медицински документи; експертиза за усложнения от неправилно лечение на зъбите и неправилно изработени ортопедични конструкции и травматични увреди в челюстната област и зъбите.

516. Цветелин Кирилов Иванов - Икономика - бизнесадминистрация; икономист; митнически режими и процедури, мерки на търговската политика, Инкотермс 2000, Интарстат и международен автомобилен транспорт.

517. Чавдар Илиев Косев - Земеустройство; инженер земеустроител; хидроложки експертизи; оценка на риска от наводнения на изградени язовири; оценка на безопасна експлоатация на изградени язовири в експлоатация; оценка на аварийните планове на язовири, водоеми и корекции; мониторинг на изброените експертизи.

518. Чавдар Симеонов Пантев - Агроинженерство-агроекология; Финанси;; инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн;; външно и вътрешно озеленяване.

519. Юлиян Димитров Македонски - Архитектура; архитект, пълна проектантска правоспособност; Планове за регулация; Планове за застрояване; Работни устройствени планове.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация