C C C C A+ A A- X

История

      За първи път в България Окръжни съдилища са създадени след Освобождението от османско робство – по силата на “Временни правила за устройство на съдебната част”, утвърдени от комисаря на руския император княз Дондуков-Корсаков на 24.08.1878 г. Страната била разделена на 31 окръга и съответно във всеки окръжен център имало и окръжен съд. Първият Закон за устройство на съдилищата е приет през 1880 г. Съгласно него, съдебната система се състояла от мирови съдии, окръжни съдилища, апелативни съдилища и Върховен касационен съд. Това устройство на съдебната власт се отнасяло само до Княжество България. Организацията и управлението на Източна Румелия, включително и на нейната съдебна система, били уредени с “Органически устав”, утвърден от турския султан през м. април 1879 г. Съгласно чл. 248 от Устава, окръжните съдилища са част от тази съдебна система. Във всеки от 6-те административни окръга на Румелия бил създаден по един такъв съд. Така в Пловдив за първи път започва работа Окръжен съд. В града правораздава и висшата съдебна инстанция на подчинената област – Върховният съд на Източна Румелия. След Съединението пловдивските съдилища стават част от съдебната система на Княжество България. Законът за устройство на съдилищата от 1934 г. предвижда функционирането на 29 областни съдилища, след които и Областен съд Пловдив. Окръжен или Областен съд в града съществува и съобразно последвалите закони за съдебната власт. Според чл.119 на Конституцията на Република България “Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища”.

 

 

     Днес Окръжният съд в Пловдив е вторият по големина в страната. Съдебният окръг съвпада с границите на Пловдивска област - тя заема 5973 кв.км. В областта има 215 населени места, а населението й наброява 666 398 жители. Съдебният окръг включва : Община Пловдив, Община Брезово, Община Калояново, Община Родопи, Община Раковски, Община Съединение, Община Хисаря, Община Марица, Община Асеновград, Община Садово, Община Лъки, Община Куклен, Община Карлово, Община Сопот и Община Първомай.

     В съда работят 61 съдии и 118 служители. Обособени са наказателно, гражданско І инстанция, гражданско въззивно и търговско отделение.           

      Към 01.01.2022 г. в съда е имало 1 788 висящи дела. Общият брой на постъпилите дела от всякакъв вид през годината е 6 531. Постъпленията в съда през 2021 г. са били 6 987, през 2020 г. са били 6725, а през 2019 г. са били 6 568 /фиг. 16/. От постъпилите 6 530 дела, 2 393 са били наказателни, а 4 137 – граждански, търговски и фирмени. Делата за разглеждане във всички отделения за цялата 2022 г. са в общ размер на 8 319. Този сбор е от постъпленията, заварените производства и върнати от горна инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия. Делата за разглеждане през 2021 г. са били 8 801, през 2020 г. са били 8 108, а през 2019 г. са били 7 798. Това води до извода, че Окръжен съд – Пловдив остава сред най-натоварените съдилища в страната от това ниво по брой на постъпили и свършени дела, както и по показателите за натовареност на съдиите, които са разгледали средно по 12,98 дела месечно и са свършили средно 10,71 дела месечно.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация