C C C C A+ A A- X

История

      За първи път в България Окръжни съдилища са създадени след Освобождението от османско робство – по силата на “Временни правила за устройство на съдебната част”, утвърдени от комисаря на руския император княз Дондуков-Корсаков на 24.08.1878 г. Страната била разделена на 31 окръга и съответно във всеки окръжен център имало и окръжен съд. Първият Закон за устройство на съдилищата е приет през 1880 г. Съгласно него, съдебната система се състояла от мирови съдии, окръжни съдилища, апелативни съдилища и Върховен касационен съд. Това устройство на съдебната власт се отнасяло само до Княжество България. Организацията и управлението на Източна Румелия, включително и на нейната съдебна система, били уредени с “Органически устав”, утвърден от турския султан през м. април 1879 г. Съгласно чл. 248 от Устава, окръжните съдилища са част от тази съдебна система. Във всеки от 6-те административни окръга на Румелия бил създаден по един такъв съд. Така в Пловдив за първи път започва работа Окръжен съд. В града правораздава и висшата съдебна инстанция на подчинената област – Върховният съд на Източна Румелия. След Съединението пловдивските съдилища стават част от съдебната система на Княжество България. Законът за устройство на съдилищата от 1934 г. предвижда функционирането на 29 областни съдилища, след които и Областен съд Пловдив. Окръжен или Областен съд в града съществува и съобразно последвалите закони за съдебната власт. Според чл.119 на Конституцията на Република България “Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища”.

 

 

     Днес Окръжният съд в Пловдив е вторият по големина в страната. Съдебният окръг съвпада с границите на Пловдивска област - тя заема 5973 кв.км. В областта има 215 населени места, а населението й наброява 666 398 жители. Съдебният окръг включва : Община Пловдив, Община Брезово, Община Калояново, Община Родопи, Община Раковски, Община Съединение, Община Хисаря, Община Марица, Община Асеновград, Община Садово, Община Лъки, Община Куклен, Община Карлово, Община Сопот и Община Първомай.

     В съда работят 53 съдии и 106 служители. Обособени са наказателно, гражданско І инстанция, гражданско въззивно и търговско отделение.           

      Общият брой на постъпилите дела в Окръжен съд – Пловдив през 2021 г. е 6987, разгледаните дела са 8801, а свършените са 7013 дела. 78 % от свършените дела, или 5501, са приключили в срок до 3 месеца от образуването им. . Данните от статистиката сочат, че през 2020 г. е налице увеличение на обема правораздавателна дейност в сравнение с предходната 2020 година, като постъпилите дела са със 262 повече, а делата за разглеждане са се увеличили с 693. Това води до извода, че Окръжен съд – Пловдив остава сред най-натоварените съдилища в страната от това ниво по брой на постъпили и свършени дела, както и по показателите за натовареност на съдиите, които са разгледали средно по 13,48 дела месечно и са свършили средно 10,74 дела месечно

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация