C C C C A+ A A- X

Съдебен район

Съдебен окръг: Община Пловдив, Община Брезово, Община Калояново, Община Родопи, Община Раковски, Община Съединение, Община Хисаря, Община Марица, Община Асеновград, Община Садово, Община Лъки, Община Куклен, Община Карлово, Община Сопот и Община Първомай.


РС Пловдив

В Районен съд Пловдив работят 52 съдии, 8 съдии-изпълнители, 12 съдии по вписванията и 155 съдебни служители. Председател на съда е Иван Калибацев.

Полезна информация
Съдебен район: Община Пловдив, Община Брезово, Община Калояново, Община Родопи, Община Раковски, Община Съединение, Община Хисаря, Община Марица, Община Куклен
Адрес: гр. Пловдив, 4000, бул. “Шести септември” № 167

Банкови сметки(от 01.12.2014г.):

Обслужваща банка – "Централна кооперативна банка"АД
- SWIFT BIC код на банката /за всички сметки/:CECBBGSF


-транзитна сметка BG26CECB979031F5274400– за държавни такси

-набирателна сметка BG33CECB979033F5274400– за вещи лица,щети и гаранции.

e-mail: rsp@rs-plovdiv.com

website: https://plovdiv-rs.justice.bg

Отчетен доклад 2020 г


РС Асеновград

В Районен съд Асеновград работят: съдии - 8, съдия-изпълнители - 2, съдия по вписванията - 2 и 27 съдебни служители. Председател на съда e Мария Караджова.

Полезна информация

Съдебен район: Община Асеновград, Община Садово, Община Лъки

Адрес: гр. Асеновград, 4230, ул. “Цар Иван Асен II” № 6

Банкови сметки(от 01.10.2010 г.):

Обслужваща банка – "Централна Кооперативна Банка"-клон Асеновград

- BIC SWIFT код на банката CECBBGSF

- за държавни такси,преписи и свидетелства за съдимост:
BG18CECB979031C0844200

-за съдия изпълнител, вещи лица и свидетели:
BG25CECB979033C0844200


e-mail: info@rs-asenovgrad.bg

web: https://asenovgrad-rs.justice.bg/bg

факс: 0331/6 33 28 /6 90 66

телефони:

Председател 0876 863 314

Съдебен администратор 0877 494 641

гражданско деловодство 0878 164 118 ;0331 6 22 32

наказателно деловодство 0878 164 358

съдебно-изпълнителска служба 0878/16 41 10 ; 0331/6 22 32

служба по вписванията 0331/6 28 41

Отчетен доклад 2020 г


РС Карлово

В Районен съд Карлово работят: съдии - 6, държавни съдебни изпълнители - 2, съдия по вписванията - 1 и 23 съдебни служители.

Председател на съда е Асима Вангелова - Петрова

Полезна информация
Съдебен район: Община Карлово, Община Сопот
Адрес: гр. Карлово ПК 4300, ул. “Димитър Събев” № 4

Банкови сметки (считано от 01.07.2012 г.)
Обслужваща банка – "Първа инвестиционна банка"АД клон Карлово
- транзитна сметка : BG 43 FINV 9150 3115 5186 84
- набирателна сметка: BG 06 FINV 9150 3315 5187 03

e-mail: krs@rs-karlovo.com

website: https://karlovo-rs.justice.bg/bg

факс/адм.секретар: 0335/9 3262
факс/бюро съдимост/: 0335/9 44 25
телефони:
председател 0335/9 32 61
административен секретар 0335/9 32 62
гл. счетоводител 0335/9 16 16
регистратура 0335/9 45 16
гражданско деловодство 0335/93263, вътр. 105
наказателно деловодство 0335/93263, вътр. 104
секретари 0335/93263, вътр. 101, 107
съдия по вписванията 0335/9 19 12
съдебно-изпълнителска служба 0335/9 32 63
бюро съдимост 0335/9 44 25

Отчетен доклад 2020 г.


РС Първомай

В Районен съд Първомай работят 2 съдии, съдия-изпълнител, съдия по вписванията и 14 служители. и.ф.Председател на съда е София Монева.

Полезна информация
Съдебен район: Община Първомай
Адрес: гр. Първомай, 4270, ул. “Христо Ботев” № 13

Банкови сметки (считано от 01.07.2013г.)
Обслужваща банка – "Централна кооперативна банка"АД
- транзитна сметка: BG 86 CECB 9790 31E4 1610 00
- набирателна сметка: BG 93 CECB 9790 33E4 1610 00

e-mail: rsp@parvomai.escom.bg

web: www.rs-parvomay.bg

факс 0336/6 23 51
                  6 60 34
                  6 58 31
телефони:
председател 0336/6 23 51
административен секретар 0336/6 58 31
съдебно деловодство 0336/6 45 21
съдебно-изпълнителска служба 0336/6 23 52
служба по вписванията 0336/6 45 95

Отчетен доклад - 2020 г.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация