C C C C A+ A A- X

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част 2 "Интереси"

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част 2 "Интереси"

Вх. №/дата       име
1. Вх.№15148/18.05.2018 г. Надежда Николова Герчева
2. Вх.№15333/21.05.2018 г. Лилия Богданова Груева-Петрова
3. Вх.№15344/21.05.2018 г. Галина Петкова Минева
4. Вх.№15394/22.05.2018 г. Иван Димитров Ушев
5. Вх.№15412/22.05.2018 г. Елена Маркова Видева
6. Вх.№15417/22.05.2018 г. Антония Светозарова Терзиева
7. Вх.№15452/22.05.2018 г. Йорданка Иванова Дойчинова-Тотева
8. Вх.№15458/22.05.2018 г. Ина Стоянова Зяпкова
9. Вх.№15469/22.05.2018 г. Тодорка Георгиева Мавродиева
10. Вх.№15470/22.05.2017 г. Таня Велкова Златева-Зейнелова
11. Вх.№15488/22.05.2018 г. Петя Филчева Цонкова
12. Вх.№15498/22.05.2018 г. Ангелинка Илиева Костадинова
13. Вх.№15623/23.05.2018 г. Елеонора Христова Крачолова
14. Вх.№15689/25.05.2018 г. Славка Василева Козарева
15. Вх.№15713/25.05.2018 г. Димитър Андонов Андонов
16. Вх.№15838/28.05.2018 г. Але Шабанова Ефендиева
17. Вх.№15884/28.05.2018 г. Бояна Александрова Гълъбова
18. Вх.№15885/28.05.2018 г. Валентина Петкова Василева
19. Вх.№15886/28.05.2018 г. Пенка Василева Георгиева
20. Вх.№15918/28.05.2018 г. Мариана Петрова Атанасова
21. Вх.№15939/28.05.2018 г. Мария Атанасова Панева
22. Вх.№15967/28.05.2018 г. Боряна Димитрова Козова
23. Вх.№15972/28.05.2018 г. Александра Любенова Бакалова
24. Вх.№15973/28.05.2018 г. Иванка Тодорова Терзийска
25. Вх.№15978/28.05.2018 г. Мариана Василева Григорова
26. Вх.№15979/28.05.2018 г. Донка Светозарова Райнова
27. Вх.№15982/28.05.2018 г. Красимира Христова Несторова-Кутрянска
28. Вх.№16040/29.05.2018 г. Пепа Жекова Пеева
29. Вх.№16048/29.05.2018 г. Андреана Тодорова Динкова
30. Вх.№16050/29.05.2018 г. Александър Димитров Динков
31. Вх.№16052/29.05.2018 г. Камелия Георгиева Дишлянова
32. Вх.№16087/29.05.2018 г. Радка Димитрова Чанкова
33. Вх.№16102/29.05.2018 г. Пламена Георгиева Коева
34. Вх.№16120/29.05.2018 г. Пламен Бойков Гигелов
35. Вх.№16191/30.05.2018 г. Катя Йорданова Ганева
36. Вх.№16192/30.05.2018 г. Венета Димитрова Захариева
37. Вх.№16212/30.05.2018 г. Лили Георгиева Маринова
38. Вх.№16229/30.05.2018 г. Величка Василева Илиева
39. Вх.№16262/30.05.2018 г. Недялка Димитрова Христова
40. Вх.№16263/30.05.2018 г. Славка Лавчева Минева
41. Вх.№16273/30.05.2018 г. Божана Илиева Плачкова
42. Вх.№16275/30.05.2018 г. Красимира Георгиева Зънгарова
43. Вх.№16305/30.05.2018 г. Илияна Петрова Куцева-Гичева
44. Вх.№16414/31.05.2018 г. Румяна Йозова Чалъкова
45. Вх.№16416/31.05.2018 г. Росица Георгиева Йовкова
46. Вх.№16421/31.05.2018 г. Камелия Данчева Спасова
47. Вх.№16422/31.05.2018 г. Христина Василева Христова
48. Вх.№16423/31.05.2018 г. Мери Бедрос Кеворкян
49. Вх.№16438/31.05.2018 г. Лиляна Венкова Георгиева
50. Вх.№16447/31.05.2018 г. Янка Атанасова Запрева
51. Вх.№16451/31.05.2018 г. Станка Илиева Журналова
52. Вх.№16452/31.05.2018 г. Пенка Найденова Стоянова
53. Вх.№16462/31.05.2018 г. Мария Илиева Дърмонска
54. Вх.№16515/01.06.2018 г. Калин Иванов Монов
55. Вх.№16548/01.06.2018 г. Вида Делчева Питропова
56. Вх.№16552/01.06.2018 г. Марияна Николова Иванова
57. Вх.№16566/01.06.2018 г. Милена Ангелова Левашка - Августинова
58. Вх.№16596/01.06.2018 г. Росица Петрова Събчева
59. Вх.№16598/01.06.2018 г. Мери Каприел Каприелян
60. Вх.№16607/01.06.2018 г. Тодорка Ганчева Христева
61. Вх.№16617/01.06.2017 г. Димитрия Тодорова Андреева
62. Вх.№16649/04.06.2018 г. Валентина Атанасова Цветкова
63. Вх.№16652/04.06.2018 г. Елена Пейчева Димова
64. Вх.№16653/04.06.2018 г. Сирануш Сахак Артинян
65. Вх.№16671/04.06.2018 г. Мария Светозарева Симитчиева
66. Вх.№16672/04.06.2018 г. Христина Петрова Николова
67. Вх.№16704/04.06.2018 г. Гергана Проданова Спасова
68. Вх.№16705/04.06.2018 г. Таня Георгиева Колева
69. Вх.№16781/04.06.2018 г. Петя Стефанова Петрова
70. Вх.№16814/04.06.2018 г. Пенка Петкова Попова
71. Вх.№16862/05.06.2018 г. Райна Димитрова Димитрова
72. Вх.№16881/05.06.2018 г. Гинка Костадинова Големанска
73. Вх.№16898/05.06.2018 г. Снежана Николова Бабачева
74. Вх.№16933/05.06.2018 г. Цветелина Павлова Бакалова
75. Вх.№16942/05.06.2018 г. Мая Василева Крушева
76. Вх.№17002/05.06.2018 г. Тодора Маринова Манолова
77. Вх.№17082/06.06.2018 г. Анастасия Валентинова Лозева
78. Вх.№17177/06.06.2018 г. Миглена Николова Попова
79. Вх.№17206/06.06.2018 г. Соня Георгиева Колева
80. Вх.№17214/06.06.2018 г. Емилия Бисерова Хаджиева
81. Вх.№17226/06.06.2018 г. Анка Богомилова Иванова
82. Вх.№17240/06.06.2018 г. Елена Илиева Калончева
83. Вх.№17244/06.06.2018 г. Карамфилка Лулчева Шопова
84. Вх.№17310/07.06.2018 г. Таня Стойкова Влайкова
85. Вх.№17335/07.06.2018 г. Божана Ангелова Ангелова
86. Вх.№17348/07.06.2018 г. Димитър Иванов Дичев
87. Вх.№17383/07.06.2018 г. Митко Тодоров Владов
88. Вх.№17387/07.06.2018 г. Виолета Бисерова Хаджиева-Радушева
89. Вх.№17389/07.06.2018 г. Елена Венкова Ангелова
90. Вх.№17392/07.06.2018 г. Боряна Александрова Костанева
91. Вх.№17399/07.06.2018 г. Събина Димитрова Татарова
92. Вх.№17568/08.06.2018 г. Галина Крумова Константинова-Дойкова
93. Вх.№17602/08.062018 г. Детелин Георгиев Давидов
94. Вх.№17606/08.06.2018 г. Румяна Здравкова Мишева
95. Вх.№22423/20.07.2018 г. Павлина Димитрова Попова
96. Вх.№28255/28.09.2018 г. Емил Рангелов Спасов
97. Вх.№29514/09.10.2018 г. Катя Тодорова Овчарова
98. Вх.№35086/28.11.2018 г. Диана Руменова Плачкова
99. Вх.№22225/19.07.2019 г. Ваня Бончева Казакова
100. Вх.№22892/29.07.2019 г. Румен Иванов Велинов
101. Вх.№23453/02.08.2019 г. Златка Михайлова Чобанова
102. Вх.№24932/20.08.2019 г. Вера Радославова Тодорова
103. Вх.№26142/04.09.2019 г. Ася Тенева Делчева
104. Вх.№27169/17.09.2019 г. Стефани Иванова Калоферова
105. Вх.№34530/20.11.2019 г. Невена Константинова Маринова
106. Вх.№35626/28.11.2019 г. Петя Николова Николова 
107. Вх. №36515/05.12.2019 г. Розалия Николаева Тодорова
108. Вх. №36666/06.12.2019 г. Румяна Здравкова Мишева
109. Вх. №828/10.01.2020 г. Иван Димитров Делов
110. Вх. №2946/28.01.2020 г. Мария Иванова Пеева
111. Вх. №9093/16.03.2020 г. Недялка Петрова Кратункова
112. Вх. №9277/18.03.2020 г. Даниела Пламенова Дойчева
113. Вх. №13954/02.06.2020 г. Георги Стоянов Цонков
114. Вх. №14883/09.06.2020 г. Юлиян Величков Николов
115. Вх. №263498/29.01.2021 г. Мила Емилова Дрехемова
116. Вх. №264352/05.02.2021 г. Митко Тенчев Панев
117. Вх. №2818/25.05.2021 г. Виктория Веселинова Дякова
118. Вх. №3469/04.06.2021 г. Красимира Ангелова Тодорова
119. Вх. №5119/28.06.2021 г. Радослав Стоянов Гаджуров
120. Вх. №6485/19.07.2021 г. Виолина Иванова Шивачева
121. Вх. №12708/18.10.2021 г. Анелия Асенова Деведжиева
122. Вх. №14116/02.11.2021 г. Тихомира Пепова Калчева
123. Вх.№14112/27.05.2022 г. Стоянка Ненова Босакова
124. Вх.№15083/07.06.2022 г. Таня Маркова Паскалева
125. Вх.№15744/13.06.2022 г. Каменка Тошкова Кяйчева
126. Вх.№17191/27.06.2022г. Иван Димитров Семерджиев
127. Вх.№17575/30.06.2022г. Веселина Тодорова Изидорова-Михайлова
128. Вх.№17714/01.07.2022г. Александрина Стефанова Илиева
129. Вх.№17728/01.07.2022г. Цветелина Михайлова Михайлова
130. Вх.№18145/07.07.2022г. Стелияна Димитрова Немцова
131. Вх.№18758/13.07.2022г. Мария Борисова Стоянова
132. Вх.№22717/31.08.2022г. Милена Антонова Германова
133. Вх.№24828/28.09.2022г. Невена Пламенова Чакалова
134. Вх.№28284/28.10.2022г. Десислава Иванова Огорялкова

Забележка:  В Окръжен съд - Пловдив всички съдебни служители са подали декларации в законоустановения срок.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация