C C C C A+ A A- X

Съобщение

Съобщение  за работното време на Окръжен съд - Пловдив, през периода на съдебна ваканция от 15.07.2022 г. до 31.08.2022 вкл.


Инвентаризация на делата и изготвяне на статистическите отчети, за времето от 01.07.2022 г. до 11.07.2022 г.


Съобщение до кандидатите, неспечелили приключилите конкурсни процедури за назначаване на съдебни служители


Протокол № 5/ 18.05.2022 г. на Комисията назначена с Заповед № ЛС 1003/01.10.2021 г. на Председателя на Окръжен съд-Пловдив, относно провеждане на конкурс за назначаване на "Съдебен помощник"- етап III


Регистър на делата, отсрочени по обективни причини от 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г. в Окръжен съд - Пловдив


Предвид изтичане срока на обявената извънредна епидемична обстановка в страната и отпадане на въведените противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 01.04.2022 г., със Заповед № РД 69/31.03.2022 г. на административния ръководител на Окръжен съд – Пловдив са отменени правилата за достъп до сградата на Съдебна палата – Пловдив в условията на удължена извънредна епидемична обстановка


Заповед № РД 47/28.02.2022 г. относно: Организация на работата в адвокатска стая от 01.03.2022 г.


На вниманието на стажант-юристите!


Електронно връчване на призовки, съобщения и други съдебни книжа


Линк към интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация