C C C C A+ A A- X

Съобщение

Протокол от 17.05.2024 г.  от заседанието на Комисия за подбор на медиатори към Съдебен център по медиация в Окръжен съд - Пловдив


Окончателен протокол от проведения на 10 май 2024 г. ПИСМЕН ТЕСТ в процедура за подбор на съдебни медиатори в Окръжен съд – Пловдив


Заповед № РД 64/17.05.2024 г. относно Допълване състав на Комисия за подбор на медиатори към Съдебен център по медиация в Окръжен съд - Пловдив


Списък на кандидатите, допуснати до участие в следващия етап – писмен тест от процедура по извършване на подбор на 15 /петнадесет/ съдебни медиатори към Съдебен център по медиация в Окръжен съд – Пловдив

Заповед № РД 58/29.04.2024 г. относно Обявяване състава на Комисия за подбор на медиатори към Съдебен център по медиация в Окръжен съд - Пловдив

Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, съгласно § 23, ал. 2 от ПРЗ на ЗИД на КРБ (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.), по Протокол № 14/ 26 март 2024 г. за откриване на основание чл. 7, ал.1 от Наредба № 10 от 30.10.2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация на 28 процедури по извършване на подбор на общо 254 медиатори към съдебните центрове по медиация в окръжните съдилища

Заповед № РД 48/29.03.2024 г. за обявяване на процедура по извършване на подбор на съдебни медиатори към Съдебен център по медиация в Окръжен съд – Пловдив

Образец на заявление


 

Регистър на делата, отсрочени по обективни причини от 30.04.2024 г. до 31.05.2024 г. в Окръжен съд - Пловдив


СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛОВДИВ по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) от 05.05.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ: Считано от 27.03.2023 г., функционира нова версия на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП).  Линк към публикацията.


На вниманието на стажант-юристите!


Линк към интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация