C C C C A+ A A- X

Заповед №45/12.03.2020 г. относно предприемане на мерки в Окръжен съд - Пловдив, с цел превенция на заболяването коронавирусна инфекция (COVID- 19) и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и коронавирусна инфекция

Дата на публикуване 13 март 2020 Последна редакция 15 март 2020 Съобщения Отпечатай

Заповед №45/12.03.2020 г. относно предприемане на мерки в Окръжен съд - Пловдив, с цел превенция на заболяването коронавирусна инфекция (COVID- 19) и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и коронавирусна инфекция. Въведени правила

Във връзка със създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването COVID-19 и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и коронавирусна инфекция, Окръжен съд – Пловдив Ви уведомява, че:

- на всеки астрономически час, първите 10 минути, деловодствата в съда ще бъдат затворени за извършване на дезинфекция и проветряване;

- ръководството на Окръжен съд – Пловдив препоръчва извършването на справки по дела да се осъществява дистанционно чрез телефон или чрез Единния портал за електронно правосъдие (EПЕП), за което е необходима регистрация съобразно Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на ВСС на Република България;

- книжата по делата могат да бъдат изпращани по пощата или чрез куриер.

Със заповед № РД 44/11.03.2020 г. на административния ръководител на Окръжен съд – Пловдив, е препоръчано на съдиите-докладчици/съдебните състави от Окръжен съд – Пловдив отлагане на делата, насрочени в открити съдебни заседания през периода 16-27 март 2020 г., с изключение на случаите, изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт, като участниците в процеса по отложените дела бъдат своевременно уведомени.

През посочения период могат да бъдат разглеждани дела в открито съдебно заседание и извън случаите, предвидени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, по преценка на съдиите-докладчици/съдебните състави, при наличие на необходимост за това.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация