C C C C A+ A A- X

Списък на пренасрочените дела съгласно Заповед №РД 44/11.03.2020 г. и Заповед №РД 58/10.04.2020 г. на и.ф. председател на Окръжен съд - Пловдив

Дата на публикуване 8 май 2020 Последна редакция 8 май 2020 Съобщения Отпечатай

Справка за заседание по съдебно дело може да се направи и от "Информация за дела"->"График на заседанията"

Наказателно отделение
вид № дело година Дата на пренасрочване Час
НОХД 1326 2017 г. 24.06.2020 г. 9,00 ч.
НОХД 2364 2017 г. 01.06.2020 г. 11.00 ч.
НОХД 2558 2017 г. 01.06.2020 г. 10,00 ч.
НОХД  1209 2018 г. 18.05.2020 г. 9.00 ч.
НОХД 1318 2018 г. 20.05.2020 г. 10,30 ч.
НОХД 1361 2018 г. ново насрочване  
НОХД  1378 2018 г. 01.06.2020 г. 13,30 ч.
НОХД 1387 2018 г. 28.05.2020 г. 9.00 ч.
ВНОХД 2324 2018 г. 26.05.2020 г. 13.30 ч.
НОХД 66 2019 г. 04.06.2020 г. 09.30 ч.
НОХД 90 2019 г. 01.06.2020 г. 14.00 ч.
НОХД 339 2019 г. 16.06.2020 г. 10.00 ч.
НОХД 339 2019 г. 16.06.2020 г. 10.00 ч.
НОХД 361 2019 г. 01.06.2020 г. 09.30 ч.
НОХД 503 2019 г. 24.06.2020 г. 13,30 ч.
НОХД 769 2019 г. 20.05.2020 г. 9.00 ч.
НОХД 934 2019 г. 19.05.2020 г. 13.30 ч.
НОХД 1015 2019 г. 27.05.2020 г. 15.00 ч.
НОХД 1094 2019 г. 29.05.2020 г. 09.00 ч.
НОХД 1135 2019 г. 01.06.2020 г. 9.00 ч.
НОХД 1315 2019 г. 29.05.2020 г. 10,30 ч.
НОХД 1332 2019 г. 29.05.2020 г. 9.30 ч.
ВАНХД 1360 2019 г. 14.05.2020 г. 14.45 ч.
НОХД 1636 2019 г. 25.06.2020 г. 9.30 ч.
ВНОХД 1649 2019 г. 26.05.2020 г. 14.45 ч.
НОХД  1717 2019 г. 17.06.2020 г. 14.00 ч.
НОХД 1761 2019 г. 17.06.2020 г. 10.30 ч.
НОХД 1817 2019 г. 18.06.2020 г. 9.00 ч.
НОХД 1887 2019 г. 09.06.2020 г. 9.30 ч.
ВНОХД 1903 2019 г. 28.05.2020 г. 09.45 ч.
НОХД 1971 2019 г. 18.05.2020 г. 10,00 ч.
ВНОХД 1977 2019 г. 28.05.2020 г. 10.30 ч.
НОХД 1979 2019 г. 27-29.05.2020 г. 9.00 ч.
НОХД 2056 2019 г. 03.06.2020 г. 9.00 ч.
НОХД 2118 2019 г. 02.06.2020 г. 13.30 ч.
ВНЧХД 2128 2019 г. 21.05.2020 г. 14.15 ч.
НОХД 2229 2019 г. 20.05.2020 г. 14.00 ч.
НОХД 2275 2019 г. 14.05.2020 г. 13.30 ч.
НОХД 2280 2019 г. 21.05.2020 г. 09.00 ч.
НОХД 2281 2019 г.    
НОХД 2350 2019 г. 23.06.2020 г. 9.00 ч.
НОХД 2357 2019 г. 18.06.2020 г. 10.00 ч.
НОХД 2366 2019 г. 03.06.2020 г. 10.00 ч.
НОХД  2367 2019 г. 02.06.2020 г. 9.00 ч.
ВЧНД 2382 2019 г. 21.05.2020 г. 14.15 ч.
НОХД 2402 2019 г. 19.05.2020 г. 10.30 ч.
ВНОХД 13 2020 г. 09.06.2020 г. 14.00 ч.
НОХД 30 2020 г. 27.05.2020 г. 9.00 ч.
НОХД 35 2020 г. 23.06.2020 г. 9.30 ч.
НОХД 50 2020 г. 10.06.2020 г. 9.00 ч.
НОХД 70 2020 г.    
ВНОХД 91 2020 г. 14.05.2020 г. 14.15 ч.
ВНОХД 93 2020 г. 26.05.2020 г. 13.45 ч.
НОХД 117 2020 г. 23.06.2020 г. 15.30 ч.
НОХД 125 2020 г. 18.05.2020 г. 09.30 ч.
НОХД 135 2020 г. 14.05.2020 г. 13.30 ч.
ЧНД 154 2020 г. 17.06.2020 г. 9.00 ч.
НОХД 155 2020 г. 20.05.2020 г. 10.00 ч.
ВНОХД 164 2020 г. 28.05.2020 г. 09.30 ч.
НОХД 166 2020 г. 17.06.2020 г. 9.30 ч.
ВНОХД 174 2020 г. 14.05.2020 г. 13.30 ч.
ВНОХД 175 2020 г. 14.05.2020 г. 14.00 ч.
НОХД 195 2020 г. 18.05.2020 г. 15.00 ч.
ВНЧХД 221 2020 г. 26.05.2020 г. 9.00 ч.
ЧНД 223 2020 г. 04.06.2020 г. 09.00 ч.
НОХД 236 2020 г. 08.06.2020 г. 10.30 ч.
НОХД 247 2020 г. 26.05.2020 г. 10.00 ч.
НОХД 248 2020 г. 14.05.2020 г. 9.30 ч.
ЧНД 257 2020 г. 02.06.2020 г. 13.30 ч.
ВНОХД 282 2020 г. 09.06.2020 г. 14.30 ч.
НОХД 301 2020 г. 19.05.2020 г. 13.30 ч.
ВЧНД 333 2020 г. 12.05.2020 г. 13.30 ч.
НОХД 356 2020 г. 18.05.2020 г. 9.00 ч.
НОХД  357 2020 г. 18.05.2020 г. 13,30 ч.
ВНОХД 366 2020 г. 26.05.2020 г. 14.15 ч.
НОХД 375 2020 г. 01.06.2020 г. 9.00 ч.
ВНОХД 378 2020 г. 09.06.2020 г. 13.30 ч.
ВАНД 382 2020 г. 09.06.2020 г. 14,45 ч.
НОХД 383 2020 г. 14.05.2020 г. 9.30 ч.
НОХД 388 2020 г. 21.05.2020 г. 09.00 ч.
НОХД 429 2020 г. 21.05.2020 г. 13.30 ч.
НОХД  430 2020 г. 08.06.2020 г. 9.00 ч.
ВЧНД 433 2020 г. 19.05.2020 г. 14.30 ч.
ВНЧХД 440 2020 г. 19.05.2020 г. 14.00 ч.
НОХД 448 2020 г. 18.05.2020 г. 11.30 ч.
ВНОХД 449 2020 г. 26.05.2020 г. 10.00 ч.
НОХД 450 2020 г. 20.05.2020 г. 9.00 ч.
НОХД 470 2020 г. 01.06.2020 г. 09.00 ч.
НОХД 472 2020 г. 18.05.2020 г. 9,30 ч.
НОХД  478 2020 г. 20.05.2020 г. 13.30 ч.
НОХД 479 2020 г. 27.05.2020 г. 14.00 ч.
НОХД 480 2020 г. 27.05.2020 г. 14,30 ч.
ВНЧХД 482 2020 г. 14.05.2020 г. 14.30 ч.
НОХД 492 2020 г. 21.05.2020 г. 11.00 ч.
ВНОХД 495 2020 г. 26.05.2020 г. 14.30 ч.
НОХД 508 2020 г. 08.06.2020 г. 09.00 ч. 
НОХД  510 2020 г. 21.05.2020 г. 13.30 ч.
ЧНД  517 2020 г. 02.06.2020 г. 13.15 ч.
ВНОХД 518 2020 г. 21.05.2020 г. 14.30 ч.
ЧНД 535 2020 г. 27.05.2020 г. 13,30 ч.
НОХД 546 2020 г. 14.05.2020 г. 10.00 ч.
НОХД 581 2020 г. 02.06.2020 г. 11.00 ч.
НОХД 587 2020 г. 27.05.2020 г. 13.30 ч.
НОХД 593 2020 г. 26.05.2020 г. 9.00 ч.
НОХД 634 2020 г. 10.06.2020 г. 15.00 ч.
 
Гражданско исково отделение
вид № дело година Дата на пренасрочване Час
Гр.д. 3393 2008 г. 26.05.2020 г. 10:30 ч.
Гр.д. 1557 2015 г. 26.05.2020 г. 10:00 ч.
Гр.д. 1644 2017 г. 04.06.2020 г. 15:00 ч.
Гр.д. 2147 2017 г. 17.06.2020 г. 15.00 ч.
Гр.д. 2203 2017 г. 26.05.2020 г. 9:30 ч.
Гр.д. 204 2018 г. 02.06.2020 г. 13:30 ч.
Гр.д. 558 2018 г. 19.05.2020 г. 15:00 ч.
Т.д. 649 2018 г. 03.06.2020 г. 14:00 ч.
Т.д. 826 2018 г. 18.06.2020 г. 09:30ч.
Т.д. 931 2018 г. 11.06.2020 г. 10:00 ч.
Т.д. 941 2018 г. 02.07.2020 г. 10:00 ч.
Т.д. 944 2018 г. 02.06.2020 г. 14:00 ч.
Т.д. 952 2018 г. 28.05.2020 г.  9:00 ч.
Гр.д. 1181 2018 г. 09.06.2020 г. 10:00 ч.
Гр.д. 1568 2018 г. 19.06.2020 г. 15:30 ч.
Гр.д. 1736 2018 г. 10.06.2020 г. 15:30 ч.
Гр.д. 1814 2018 г. 17.06.2020 г. 14:00 ч.
Гр.д. 1890 2018 г. 25.06.2020 г. 14:30 ч.
Гр.д. 2280 2018 г. 22.07.2020 г. 13:30 ч.
Гр.д. 2353 2018 г. 19.06.2020 г. 14:30 ч.
Гр.д. 2410 2018 г. 22.07.2020 г. 14:30 ч.
Гр.д. 2442 2018 г. 26.05.2020 г. 13:30 ч.
Гр.д. 2471 2018 г. 04.06.2020 г. 14:00 ч.
Гр.д. 2564 2018 г. 26.05.2020 г. 14:30 ч.
Гр.д. 2611 2018 г. 18.06.2020 г. 13:30 ч.
Гр.д. 2710 2018 г. 02.06.2020 г. 14:30 ч.
Гр.д. 2849 2018 г. 09.06.2020 г. 9:00 ч.
Гр.д. 28 2019 г. 23.06.2020 г. 13:30 ч.
Т.д. 72 2019 г. 19.05.2020 г. 13:30 ч.
Гр.д. 119 2019 г. 02.07.2020 г. 10:30 ч.
Т.д. 175 2019 г. 10.06.2020 г. 14:00 ч.
Т.д. 183 2019 г. 19.05.2020 г. 14:30 ч.
Т.д. 291 2019 г. 19.06.2020 г. 13:30 ч.
Т.д. 292 2019 г. 04.06.2020 г. 14:30 ч.
Т.д. 308 2019 г. 27.05.2020 г. 14:00 ч.
Гр.д. 345 2019 г. 17.06.2020 г. 14:30 ч.
Гр.д. 346 2019 г. 17.06.2020 г. 14.30 ч.
Гр.д. 372 2019 г. 19.06.2020 г. 14:00 ч.
Т.д. 446 2019 г. 04.06.2020 г. 14:00 ч.
Т.д. 449 2019 г. 18.06.2020 г. 14:30 ч.
Т.д. 470 2019 г. 03.06.2020 г. 14:30 ч.
Гр.д. 471 2019 г. 10.06.2020 г. 13:30 ч.
Т.д. 487 2019 г. 09.06.2020 г. 13:30 ч.
Гр.д. 490 2019 г. 26.05.2020 г. 9:00 ч.
Гр.д. 501 2019 г. 04.06.2020 г. 14:00 ч.
Т.д. 516 2019 г. 04.06.2020 г. 10:00 ч.
Т.д. 539 2019 г. 24.06.2020 г. 14:00 ч.
Т.д. 551 2019 г. 19.05.2020 г. 13:30 ч.
Гр.д. 580 2019 г. 02.06.2020 г. 10:45 ч.
Т.д. 599 2019 г. 01.06.2020 г. 9:00 ч.
Т.д. 606 2019 г. 09.06.2020 г. 9:30 ч.
Т.д. 608 2019 г. 25.06.2020 г. 15:00 ч.
Т.д. 609 2019 г. 19.05.2020 г. 14:00 ч.
Гр.д. 613 2019 г. 02.07.2020 г. 9:00 ч.
Т.д. 634 2019 г. 27.05.2020 г. 14:30 ч.
Т.д. 675 2019 г. 15.06.2020 г. 09:00 ч.
Т.д. 723 2019 г. 01.06.2020 г. 10:00 ч.
Т.д. 759 2019 г. 28.05.2020 г. 10:00 ч.
Гр.д. 790 2019 г. 18.06.2020 г. 14:00 ч.
Т.д. 801 2019 г. 18.06.2020 г. 10:00 ч.
Гр.д. 811 2019 г. 30.06.2020 г. 10:30 ч.
Т.д. 851 2019 г. 26.05.2020 г. 10:00 ч.
Гр.д. 870 2019 г. 19.05.2020 г. 14:00 ч.
Гр.д. 884 2019 г. 25.06.2020 г. 14:00 ч.
Т.д. 884 2019 г. 23.06.2020 г. 14:00 ч.
Т.д. 898 2019 г. 30.06.2020 г. 10:00 ч.
Гр.д. 913 2019 г. 02.06.2020 г. 9:30 ч.
Гр.д. 915 2019 г. 11.06.2020 г. 9:30 ч.
Гр.д. 927 2019 г. 25.06.2020 г. 13:30 ч.
Гр.д. 1030 2019 г. 18.06.2020 г. 14:00ч.
Т.д. 1055 2019 г. 02.06.2020 г. 14:00 ч.
Гр.д. 1081 2019 г. 20.05.2020 г. 15:00 ч.
Гр.д. 1107 2019 г. 10.06.2020 г. 15:00 ч.
Гр.д. 1131 2019 г. 24.06.2020 г. 13:30ч.
Гр.д. 1213 2019 г. 27.05.2020 г. 15:00 ч.
Гр.д. 1231 2019 г. 09.06.2020 г. 14:00 ч.
Гр.д. 1300 2019 г. 04.06.2020 г. 9:00 ч.
Гр.д. 1317 2019 г. 04.06.2020 г. 11:00 ч.
Гр.д. 1327 2019 г. 03.06.2020 г. 15:30 ч.
Гр.д. 1381 2019 г. 09.06.2020 г. 10:30 ч.
Гр.д. 1419 2019 г. 16.06.2020 г. 10:30 ч.
Гр.д. 1457 2019 г. 16.06.2020 г. 9:30 ч.
Гр.д. 1597 2019 г. 19.05.2020 г. 9:30 ч.
Гр.д. 1687 2019 г. 04.06.2020 г. 13:30 ч.
Гр.д. 1702 2019 г. 11.06.2020 г. 10:30 ч.
Гр.д. 1734 2019 г. 14.05.2020 г. 10:30 ч.
Гр.д. 1745 2019 г. 03.06.2020 г. 13:30 ч.
Гр.д. 1792 2019 г. 27.05.2020 г. 13:30 ч.
Гр.д. 1794 2019 г. 24.06.2020 г. 15:30ч.
Гр.д. 1905 2019 г. 16.06.2020 г. 10:00 ч.
Гр.д. 1922 2019 г. 19.06.2020 г. 14:30 ч.
Гр.д. 2004 2019 г. 02.06.2020 г. 15:30 ч.
Гр.д. 2015 2019 г. 08.06.2020 г. 13:30 ч.
Гр.д. 2018 2019 г. 16.06.2020 г. 9:30 ч.
Гр.д. 2075 2019 г. 11.06.2020 г. 9:00 ч.
Гр.д. 2153 2019 г. 23.06.2020 г. 13:30 ч.
Гр.д. 2187 2019 г. 18.05.2020 г. 10:30 ч.
Гр.д. 2217 2019 г. 02.06.2020 г. 10:00 ч.
Гр.д. 2285 2019 г. 02.06.2020 г. 15:00 ч.
Гр.д. 2461 2019 г. 25.06.2020 г. 14:00 ч.
Гр.д. 2480 2019 г. 25.06.2020 г. 13:30 ч.
Гр.д. 2489 2019 г. 30.06.2020 г. 9:30 ч.
Гр.д. 2507 2019 г. 02.06.2020 г. 10:30 ч.
Гр.д. 2509 2019 г. 02.07.2020 г. 11:00 ч.
Гр.д. 2512 2019 г. 30.06.2020 г. 10:45 ч.
Гр.д. 2534 2019 г. 21.05.2020 г. 15:00 ч.
Гр.д. 2598 2019 г. 01.06.2020 г. 11:00 ч.
Гр.д. 2612 2019 г. 04.06.2020 г. 10:30 ч.
Гр.д. 2676 2019 г. 16.06.2020 г. 10:00 ч.
Гр.д. 2709 2019 г. 18.05.2020 г. 10:00 ч.
Гр.д. 2720 2019 г. 19.06.2020 г. 14:00 ч.
Гр.д. 2734 2019 г. 18.05.2020 г. 11:00 ч.
Гр.д. 2740 2019 г. 21.05.2020 г. 14:30 ч.
Гр.д. 2741 2019 г. 19.06.2020 г. 13:30 ч.
Гр.д. 2749 2019 г. 18.06.2020 г. 10:30 ч.
Гр.д. 2750 2019 г. 09.06.2020 г. 13:30 ч.
Гр.д. 2784 2019 г. 02.06.2020 г. 11:00 ч.
Гр.д. 2785 2019 г. 03.06.2020 г. 15:00 ч.
Гр.д. 2799 2019 г. 23.06.2020 г. 14:30 ч.
Гр.д. 2819 2019 г. 20.05.2020 г. 13:30 ч.
Гр.д. 2820 2019 г. 09.06.2020 г. 9:00 ч.
Гр.д. 2867 2019 г. 02.06.2020 г. 13:30 ч.
Гр.д. 2879 2019 г. 22.07.2020 г. 14:00ч.
Гр.д. 2895 2019 г. 11.06.2020 г. 10:45ч.
Гр.д. 2965 2019 г. 18.06.2020 г. 9:00ч.
Гр.д. 54 2020 г. 19.05.2020 г. 9:30 ч.
Гр.д. 55 2020 г. 26.05.2020 г. 9:00 ч.
Гр.д. 56 2020 г. 21.05.2020 г. 14:30 ч.
Гр.д. 88 2020 г. 10.06.2020 г. 14:30 ч.
Гр.д. 338 2020 г. 15.06.2020 г. 10:00 ч.
Гр.д. 361 2020 г. 17.06.2020 г. 13:30 ч.
Гр.д. 362 2020 г. 24.06.2020 г. 13:15 ч.
Гр.д. 444 2020 г. 21.05.2020 г. 13:30 ч.
 
Търговско отделение
вид № дело година Дата на пренасрочване Час
т.д.  68 2010 г. 4.5.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  709 2011 г. 27.5.2020 г. 10.30 ч.
т.д.  806 2013 г. 28.5.2020 г. 10.30 ч.
т.д.  538 2014 г. 19.5.2020 г. 10.30 ч.
т.д.  209 2015 г. 20.5.2020 г. 13.30ч.
т.д.  376 2015 г. 11.5.2020 г. 09.30 ч.
т.д.  455 2015 г. 14.5.2020 г. 13.45 ч.
т.д.  115 2016 г. 9.6.2020 г. 14.00 ч.
т.д. 118 2016 г. 16.6.2020 г. 09.30 ч.
т.д.  371 2016 г. 9.6.2020 г. 14.30 ч.
т.д.  408 2016 г. 20.5.2020 г. 14.00 ч.
т.д.  631 2016 г. 19.5.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  63 2017 г. 26.5.2020 г. 10.30 ч.
т.д.  262 2017 г. 19.5.2020 г. 13.30 ч.
т.д.  582 2017 г. 23.6.2020 г. 11.00 ч.
т.д.  728 2017 г. 24.6.2020 г. 13.30 ч.
т.д. 745 2017 г. 3.8.2020 г. 14.00 ч.
т.д.  774 2017 г. 4.6.2020 г. 11.00 ч.
т.д.  160 2018 г. 10.6.2020 г. 13.30 ч.
т.д.  227 2018 г. 11.6.2020 г. 09.45ч.
т.д.  310 2018 г. 12.5.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  324 2018 г. 28.5.2020 г. 9.30 ч.
т.д.  457 2018 г. 28.5.2020 г. 15.00 ч.
т.д.  502 2018 г. 26.6.2020 г. 11.00 ч.
т.д.  634 2018 г. 27.5.2020 г. 13.30 ч.
т.д.  642 2018 г. 14.5.2020 г. 15.00 ч.
т.д.  660 2018 г. 29.6.2020 г. 14.30 ч.
т.д.  708 2018 г. 26.5.2020 г. 11.00 ч.
т.д.  784 2018 г. 4.6.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  822 2018 г. 26.5.2020 г. 13.30ч.
т.д.  835 2018 г. 4.6.2020 г. 15.00 ч.
т.д.  880 2018 г. 18.5.2020 г. 09.00ч.
т.д.  891 2018 г. 2.7.2020 г. 15.30 ч.
т.д.  939 2018 г. 18.5.2020 г. 15.30 ч.
т.д.  1025 2018 г. 26.5.2020 г. 10.00 ч.
т.д. 1029 2018 г. 16.6.2020 г. 09.30ч.
т.д.  1 2019 г. 27.5.2020 г. 14.00 ч.
т.д.  33 2019 г. 26.6.2020 г. 09.30 ч.
т.д. 34 2019 г. 2.6.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  40 2019 г. 18.5.2020 г. 10.30 ч.
т.д. 40 2019 г. 18.5.2020 г. 10.00ч.
т.д.  54 2019 г. 14.5.2020 г.  9.30 ч.
т.д.  77 2019 г. 3.6.2020 г. 9.30 ч.
т.д.  86 2019 г. 4.6.2020 г. 10.30 ч.
т.д.  88 2019 г. 15.6.2020 г. 09.00 ч.
т.д.  97 2019 г. 17.6.2020 г. 14.30 ч.
т.д.  116 2019 г. 26.5.2020 г. 14.30 ч.
т.д.  154 2019 г. 27.5.2020 г. 13.30 ч.
т.д.  158 2019 г. 12.6.2020 г. 11.00 ч.
т.д.  189 2019 г. 28.5.2020 г. 14.00 ч.
т.д.  195 2019 г. 11.6.2020 г. 10.30 ч.
т.д.  197 2019 г. 15.6.2020 г. 09.00ч.
т.д.  223 2019 г. 15.6.2020 г. 9.30 ч.
т.д.  224 2019 г. 26.6.2020 г. 10.30 ч.
т.д.  228 2019 г. 14.5.2020 г. 09.45 ч.
т.д.  233 2019 г. 20.5.2020 г. 11.30 ч.
т.д.  290 2019 г. 20.5.2020 г. 14.00 ч.
т.д.  293 2019 г. 27.5.2020 г. 14.30 ч.
т.д.  310 2019 г. 26.6.2020 г. 10.00 ч.
т.д. 324 2019 г. 18.6.2020 г. 15.30 ч.
т.д.  326 2019 г. 4.5.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  328 2019 г. 3.6.2020 г. 11.30 ч.
т.д.  340 2019 г. 15.6.2020 г. 14.30 ч.
т.д.  341 2019 г. 28.5.2020 г. 09.30 ч.
т.д.  346 2019 г. 19.5.2020 г. 15.00 ч.
т.д. 347 2019 г. 16.6.2020 г. 09.30 ч.
т.д.  349 2019 г. 14.5.2020 г. 15.30 ч.
т.д.  362 2019 г. 19.5.2020 г. 10.30 ч.
т.д.  377 2019 г. 4.5.2020 г. 09.30 ч.
т.д.  396 2019 г. 2.6.2020 г. 10.00 ч.
т.д. 406 2019 г. 18.5.2020 г. 9.30 ч.
т.д.  412 2019 г. 2.7.2020 г. 15.30 ч.
т.д.  419 2019 г. 26.5.2020 г. 10.30 ч.
т.д.  424 2019 г. 11.5.2020 г. 09.30ч.
т.д.  424 2019 г. 15.6.2020 г. 9.00 ч.
т.д.  425 2019 г. 13.5.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  434 2019 г. 1.6.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  436 2019 г. 18.6.2020 г. 14.30 ч.
т.д.  448 2019 г. 20.5.2020 г. 11.00 ч.
т.д.  453 2019 г. 27.5.2020 г. 14.30 ч.
т.д.  458 2019 г. 10.6.2020 г. 14.00 ч.
т.д.  460 2019 г. 19.5.2020 г. 10.00ч.
т.д.  467 2019 г. 7.5.2020 г.  9.00 ч.
т.д.  473 2019 г. 3.6.2020 г. 09.30 ч.
т.д.  497 2019 г. 1.6.2020 г. 09.00ч.
т.д.  498 2019 г. 15.6.2020 г. 15.30 ч.
т.д.  504 2019 г. 18.6.2020 г. 14.00 ч.
т.д.  507 2019 г. 19.5.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  521 2019 г. 26.5.2020 г. 14.00ч.
т.д.  527 2019 г. 26.5.2020 г. 10.00 ч.
т.д. 538 2019 г. 17.6.2020 г. 13.30 ч.
т.д.  561 2019 г. 29.6.2020 г. 14.00 ч.
т.д. 562 2019 г. 23.6.2020 г. 10.30 ч.
т.д.  564 2019 г. 3.6.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  577 2019 г. 20.5.2020 г. 10.05 ч.
т.д. 590 2019 г. 17.6.2020 г. 14.00ч.
т.д.  591 2019 г. 15.6.2020 г. 09.30 ч.
т.д. 603 2019 г. 8.5.2020 г. 15.00 ч.
т.д.  611 2019 г. 4.6.2020 г. 14.00 ч.
т.д.  615 2019 г. 4.6.2020 г. 09.30 ч.
т.д. 620 2019 г. 18.5.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  622 2019 г. 18.6.2020 г. 14.30 ч.
т.д.  633 2019 г. 1.6.2020 г. 9.00 ч.
т.д.  635 2019 г. 26.6.2020 г. 09.30 ч.
т.д.  638 2019 г. 2.7.2020 г. 15.30 ч.
т.д.  651 2019 г. 19.5.2020 г. 10.30 ч.
т.д. 652 2019 г. 23.6.2020 г. 10.30 ч.
т.д.  654 2019 г. 18.6.2020 г. 14.30 ч.
т.д.  656 2019 г. 29.6.2020 г. 14.00 ч.
т.д. 660 2019 г. 12.6.2020 г. 09.30 ч.
т.д.  665 2019 г. 2.6.2020 г. 10.30 ч.
т.д. 666 2019 г. 17.6.2020 г. 14.00 ч.
т.д.  690 2019 г. 2.6.2020 г. 14.00 ч.
т.д. 701 2019 г. 27.5.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  709 2019 г. 2.6.2020 г. 10.30 ч.
т.д.  716 2019 г. 28.5.2020 г. 14.30 ч.
т.д. 717 2019 г. 15.6.2020 г. 14.00 ч.
т.д.  718 2019 г. 19.5.2020 г. 14.30 ч.
т.д. 739 2019 г. 8.5.2020 г. 15.00 ч.
т.д.  744 2019 г. 26.5.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  754 2019 г. 28.5.2020 г. 09.15 ч.
т.д.  755 2019 г. 16.6.2020 г. 13.30 ч.
т.д. 756 2019 г. 6.7.2020 г. 14.30ч.
т.д.  763 2019 г. 6.7.2020 г. 14.00 ч.
т.д.  771 2019 г. 26.6.2020 г. 11.00 ч.
т.д.  778 2019 г. 18.5.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  781 2019 г. 9.6.2020 г. 13.30 ч.
т.д.  792 2019 г. 17.6.2020 г. 14.30 ч.
т.д.  794 2019 г. 13.5.2020 г. 14.30 ч.
т.д.  822 2019 г. 27.5.2020 г. 14.30 ч.
т.д.  829 2019 г. 2.6.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  830 2019 г. 6.7.2020 г. 14.30 ч.
т.д.  850 2019 г. 3.6.2020 г. 11.00 ч.
т.д.  855 2019 г. 24.6.2020 г. 13.30 ч.
т.д.  859 2019 г. 19.5.2020 г. 09.30 ч.
т.д.  864 2019 г. 18.5.2020 г. 14.30 ч.
т.д.  894 2019 г. 1.6.2020 г. 14.0 ч.
т.д.  915 2019 г. 19.5.2020 г. 09.30 ч.
т.д. 916 2019 г. 29.6.2020 г. 13.30 ч.
т.д. 917 2019 г. 18.5.2020 г. 9.00 ч.
т.д. 918 2019 г. 29.6.2020 г. 13.30 ч.
т.д.  919 2019 г. 19.5.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  924 2019 г. 19.5.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  933 2019 г. 20.5.2020 г. 10.20 ч.
т.д.  939 2019 г. 15.6.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  942 2019 г. 20.5.2020 г. 10.20 ч.
т.д.  946 2019 г. 15.6.2020 г. 10.30 ч.
т.д.  953 2019 г. 19.5.2020 г. 15.00 ч.
т.д.  962 2019 г. 15.6.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  964 2019 г. 20.5.2020 г. 10.20 ч.
т.д.  965 2019 г. 15.6.2020 г. 10.30 ч.
т.д.  967 2019 г. 2.7.2020 г. 15.30 ч.
т.д.  969 2019 г. 3.6.2020 г. 10.30 ч.
т.д.  970 2019 г. 26.5.2020 г. 14.00ч.
т.д.  976 2019 г. 1.6.2020 г. 14.30 ч.
т.д.  987 2019 г. 1.6.2020 г. 9.00 ч.
т.д.  990 2019 г. 20.5.2020 г. 13.30ч.
т.д.  1011 2019 г. 20.5.2020 г. 11.30 ч.
т.д.  1013 2019 г. 15.6.2020 г. 15.00 ч.
т.д.  1014 2019 г. 4.6.2020 г. 14.30 ч.
т.д.  1016 2019 г. 10.6.2020 г. 13.30 ч.
т.д 1044 2019 г. 18.5.2020 г. 9.30 ч.
т.д. 1046 2019 г. 23.6.2020г. 10.00 ч.
т.д.  1062 2019 г. 19.5.2020 г. 09.30ч.
т.д.  1079 2019 г. 20.5.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  1081 2019 г. 9.6.2020 г. 14.00 ч.
т.д. 1087 2019 г. 26.6.2020 г. 11.30 ч.
т.д.  1089 2019 г. 26.5.2020 г. 11.00 ч.
т.д.  1096 2019 г. 27.5.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  1101 2019 г. 18.5.2020 г. 09.00ч.
т.д. 1101 2019 г. 18.5.2020 г. 9.00ч.
т.д.  1116 2019 г. 22.4.2020 г. 13.30 ч.
т.д.  1116 2019 г. 10.6.2020 г. 13.30 ч.
т.д.  1128 2019 г. 19.5.2020 г. 14.30 ч.
т.д.  1130 2019 г. 4.6.2020 г.  9.00 ч.
т.д.  7 2020 г. 23.4.2020 г. 09.15 ч.
т.д.  34 2020 г. 18.5.2020 г. 10.00 ч.
т.д. 34 2020 г. 18.5.2020 г. 10.00ч.
т.д.  73 2020 г. 20.5.2020 г. 14.30 ч.
т.д. 74 2020 г. 17.6.2020 г. 13.30ч.
т.д 79 2020 г. 20.5.2020 г. 10.00 ч.
т.д. 85 2020 г. 2.7.2020 г. 13.30 ч.
т.д.  99 2020 г. 27.5.2020 г. 09.30 ч.
т.д.  102 2020 г. 4.5.2020 г. 09.30 ч.
т.д.  111 2020 г. 26.5.2020 г. 13.30 ч.
т.д.  114 2020 г. 20.5.2020 г. 13.30 ч.
т.д. 115 2020 г. 2.7.2020 г. 13.30 ч.
т.д. 137 2020 г. 16.6.2020 г. 10.00 ч.
т.д.  142 2020 г. 11.5.2020 г. 09.00 ч.
т.д. 148 2020 г. 1.6.2020 г. 14.00 ч.
т.д.  149 2020 г. 11.5.2020 г. 09.30 ч.
т.д. 154 2020 г. 2.7.2020 г. 15.00 ч.
т.д. 158 2020 г. 27.5.2020 г. 09.30ч.
т.д. 175 2020 г. 2.7.2020 г. 15.00 ч.
т.д. 189 2020 г. 1.6.2020 г. 14.00 ч.
 
Гражданско въззивно отделение
вид № дело година Дата на пренасрочване Час
в.гр.д. 1717 2017 г. 20.05.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 1634 2018 г. 02.06.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 2292 2018 г. 28.05.2020 г. 9.00 ч.
в.гр.д. 2524 2018 г. 15.05.2020 г 10.00 ч.
в.гр.д. 2575 2018 г. 09.06.2020 г. 9.00 ч.
в.гр.д. 354 2019 г. 15.05.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 1340 2019 г. 28.05.2020 г. 10.30ч.
в.гр.д. 1400 2019 г. 11.06.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 1424 2019 г. 28.05.2020 г. 14:30 ч.
в.гр.д. 1531 2019 г. 20.05.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 1574 2019 г. 20.05.2020 г. 10.30 ч.
в.гр.д. 1595 2019 г. 26.05.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 1664 2019 г. 26.05.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 1674 2019 г. 01.06.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 1781 2019 г. 22.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 1889 2019 г. 09.06.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 1946 2019 г. 20.05.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 1980 2019 г. 15.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 2058 2019 г. 15.06.2020 г. 10.30 ч.
в.гр.д. 2071 2019 г. 17.06.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 2139 2019 г. 26.05.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 2214 2019 г. 01.06.2020 г. 1030 ч.
в.гр.д. 2230 2019 г. 18.05.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 2386 2019 г. 18.05.2020 г. 09.45 ч.
в.гр.д. 2410 2019 г. 01.06.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 2575 2019 г. 09.06.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 2577 2019 г. 17.06.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 2592 2019 г. 20.05.2020 г. 10.30 ч.
в.гр.д. 2594 2019 г. 03.06.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 2608 2019 г. 21.05.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 2669 2019 г. 27.05.2020 г. 10.30 ч.
в.гр.д. 2754 2019 г. 20.05.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 2764 2019 г. 21.05.2020 г.  09.10 ч.
в.гр.д. 2830 2019 г. 01.06.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 2838 2019 г. 18.05.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 2888 2019 г. 01.06.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 2944 2019 г. 14.05.2020 г 14.30 ч.
в.гр.д. 2971 2019 г. 08.06.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 7 2020 г. 20.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 38 2020 г. 08.06.2020 г. 9.00 ч.
в.гр.д. 46 2020 г. 15.05.2020 г. 10:30 ч.
в.гр.д. 53 2020 г. 01.06.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 70 2020 г. 26.05.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 98 2020 г. 14.05.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 100 2020 г. 08.06.2020 г. 9.00 ч.
в.гр.д. 105 2020 г. 08.06.2020 г. 14:10 ч.
в.гр.д. 117 2020 г. 03.06.2020 г. 10.30 ч.
в.гр.д. 119 2020 г. 17.06.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 149 2020 г. 01.06.2020 г. 9.00 ч.
в.гр.д. 157 2020 г. 17.06.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 158 2020 г. 19.05.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 160 2020 г. 20.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 165 2020 г. 21.05.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 166 2020 г. 20.05.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 172 2020 г. 12.05.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 176 2020 г. 28.05.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 188 2020 г. 01.06.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 190 2020 г. 20.05.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 193 2020 г. 22.05.2020 г. 9.15 ч.
в.гр.д. 196 2020 г. 22.05.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 200 2020 г. 08.06.2020 г. 14:00 ч.
в.гр.д. 210 2020 г. 01.06.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 212 2020 г. 20.05.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 219 2020 г. 15.06.2020 г. 09.30 ч.
в.гр.д. 223 2020 г. 21.05.2020 г. 15.00 ч.
в.гр.д. 228 2020 г. 14.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 229 2020 г. 14.05.2020 г.  14.00 ч.
в.гр.д. 230 2020 г. 04.06.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 231 2020 г. 03.06.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 233 2020 г. 14.05.2020 г.  14.00 ч.
в.гр.д. 246 2020 г. 27.05.2020 г. 10.10 ч.
в.гр.д. 247 2020 г. 27.05.2020 г. 09.45 ч.
в.гр.д. 248 2020 г. 20.05.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 253 2020 г. 26.05.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 255 2020 г. 20.05.2020 г. 9330 ч.
в.гр.д. 256 2020 г. 19.05.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 260 2020 г. 20.05.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 263 2020 г. 26.05.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 265 2020 г. 20.05.2020 г. 10.30 ч.
в.гр.д. 287 2020 г. 22.05.2020 г. 9.00 ч.
в.гр.д. 289 2020 г. 27.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 290 2020 г. 08.06.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 291 2020 г. 20.05.2020 г 10.00 ч.
в.гр.д. 293 2020 г. 21.05.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 294 2020 г. 27.05.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 307 2020 г. 14.05.2020 г.  14.00 ч.
в.гр.д. 308 2020 г. 17.06.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 309 2020 г. 03.06.2020 г. 14:00 ч.
в.гр.д. 316 2020 г. 03.06.2020 г. 13:30 ч.
в.гр.д. 318 2020 г. 26.05.2020 г. 9.00 ч.
в.гр.д. 322 2020 г. 26.05.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 329 2020 г. 22.05.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 331 2020 г. 19.05.2020 г. 13.40 ч.
в.гр.д. 334 2020 г. 18.05.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 335 2020 г. 03.06.2020 г. 14:00 ч.
в.гр.д. 339 2020 г. 26.05.2020 г. 9.00 ч.
в.гр.д. 340 2020 г. 18.05.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 343 2020 г. 22.06.2020 г. 09.30 ч.
в.гр.д. 350 2020 г. 14.05.2020 г.  13.30 ч.
в.гр.д. 351 2020 г. 29.05.2020 г. 9.00 ч.
в.гр.д. 354 2020 г. 04.06.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 369 2020 г. 27.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 370 2020 г. 18.05.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 371 2020 г. 15.06.2020 г. 09.00 ч.
в.гр.д. 372 2020 г. 14.05.2020 г.  13.50  ч.
в.гр.д. 375 2020 г. 27.05.2020 г. 9.00 ч.
в.гр.д. 378 2020 г. 09.06.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 379 2020 г. 20.05.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 391 2020 г. 18.05.2020 г. 9.20 ч.
в.гр.д. 393 2020 г. 27.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 394 2020 г. 19.05.2020 г.  14.00 ч.
в.гр.д. 395 2020 г. 28.05.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 398 2020 г. 18.05.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 406 2020 г. 18.05.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 409 2020 г. 11.06.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 410 2020 г. 29.05.2020 г. 9.00 ч.
в.гр.д. 414 2020 г. 19.05.2020 г.  13.30 ч.
в.гр.д. 415 2020 г. 27.05.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 416 2020 г. 29.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 418 2020 г. 14.05.2020 г.  13.40 ч.
в.гр.д. 419 2020 г. 18.05.2020 г. 9.00 ч.
в.гр.д. 421 2020 г. 26.05.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 422 2020 г. 29.05.2020 г. 9.00 ч.
в.гр.д. 423 2020 г. 08.06.2020 г. 14:00 ч.
в.гр.д. 424 2020 г. 04.06.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 425 2020 г. 19.05.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 426 2020 г. 22.05.2020 г. 9.00 ч.
в.гр.д. 443 2020 г. 03.06.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 448 2020 г. 19.05.2020 г. 09.30 ч.
в.гр.д. 449 2020 г. 03.06.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 450 2020 г. 28.05.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 453 2020 г. 03.06.2020 г. 13:30 ч.
в.гр.д. 454 2020 г. 26.05.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 456 2020 г. 03.06.2020 г. 14:00 ч.
в.гр.д. 458 2020 г. 19.05.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 460 2020 г. 27.05.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 461 2020 г. 19.05.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 462 2020 г. 02.06.2020 г. 14:00 ч.
в.гр.д. 463 2020 г. 26.05.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 467 2020 г. 10.06.2020 г. 14:00 ч.
в.гр.д. 468 2020 г. 19.05.2020 г. 09.30 ч.
в.гр.д. 469 2020 г. 20.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 470 2020 г. 20.05.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 472 2020 г. 15.05.2020 г. 10.30 ч.
в.гр.д. 473 2020 г. 26.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 474 2020 г. 29.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 475 2020 г. 27.05.2020 г. 9.20 ч.
в.гр.д. 485 2020 г. 02.06.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 486 2020 г. 14.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 488 2020 г. 03.06.2020 г. 13:30ч.
в.гр.д. 491 2020 г. 03.06.2020 г. 14:30 ч.
в.гр.д. 504 2020 г. 10.06.2020 г. 14.40 ч.
в.гр.д. 508 2020 г. 20.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 509 2020 г. 14.05.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 510 2020 г. 18.05.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 512 2020 г. 27.05.2020 г. 10.20 ч.
в.гр.д. 517 2020 г. 21.05.2020 г. 9.00 ч.
в.гр.д. 518 2020 г. 29.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 519 2020 г. 13.05.2020 г. 9.45 ч.
в.гр.д. 522 2020 г. 26.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 523 2020 г. 17.06.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 524 2020 г. 20.05.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 526 2020 г. 20.05.2020 г. 10.30 ч.
в.гр.д. 533 2020 г. 26.05.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 534 2020 г. 29.05.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 544 2020 г. 17.06.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 545 2020 г. 20.05.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 546 2020 г. 01.06.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 554 2020 г. 27.05.2020 г. 13:30 ч.
в.гр.д. 555 2020 г. 29.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 557 2020 г. 10.06.2020 г. 14.50 ч.
в.гр.д. 564 2020 г. 18.05.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 566 2020 г. 18.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 570 2020 г. 27.05.2020 г. 13:30 ч.
в.гр.д. 580 2020 г. 08.06.2020 г. 13.40 ч.
в.гр.д. 581 2020 г. 27.05.2020 г. 14:00 ч.
в.гр.д. 582 2020 г. 19.05.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 584 2020 г. 02.06.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 585 2020 г. 15.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 587 2020 г. 17.06.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 590 2020 г. 20.05.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 591 2020 г. 27.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 593 2020 г. 18.05.2020 г. 9.10 ч.
в.гр.д. 594 2020 г. 21.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 596 2020 г. 21.05.2020 г 9.30 ч.
в.гр.д. 597 2020 г. 27.05.2020 г. 09.30 ч.
в.гр.д. 598 2020 г. 27.05.2020 г. 9.10 ч.
в.гр.д. 602 2020 г. 22.06.2020 г. 9.00 ч.
в.гр.д. 606 2020 г. 01.06.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 608 2020 г. 15.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 611 2020 г. 10.06.2020 г. 14.30 ч.
в.гр.д. 613 2020 г. 20.05.2020 г. 13.30 ч.
в.гр.д. 615 2020 г. 27.05.2020 г. 14:00 ч.
в.гр.д. 616 2020 г. 19.05.2020 г. 13.50 ч.
в.гр.д. 617 2020 г. 27.05.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 625 2020 г. 21.05.2020 г. 10.00 ч.
в.гр.д. 626 2020 г. 02.06.2020 г. 14.00 ч.
в.гр.д. 627 2020 г. 27.05.2020 г. 14:00 ч.
в.гр.д. 629 2020 г. 20.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 630 2020 г. 08.06.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 631 2020 г. 15.05.2020 г. 09:30 ч.
в.гр.д. 632 2020 г. 29.05.2020 г. 9.30 ч.
в.гр.д. 635 2020 г. 10.06.2020 г. 14:10 ч.
в.гр.д. 660 2020 г. 09.06.2020 г. 09:30 ч.
в.гр.д. 673 2020 г. 21.05.2020 г. 14:00 ч.
в.гр.д. 711 2020 г. 04.06.2020 г. 09:30 ч.

Справка за заседание по съдебно дело може да се направи и от "Информация за дела"->"График на заседанията"

Още по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация