C C C C A+ A A- X

ВСС откри Център по медиация към Окръжен съд – Пловдив

Дата на публикуване 12 август 2020 Последна редакция 13 август 2020 Съобщения Отпечатай

          Център по медиация към Окръжен съд – Пловдив бе представен на публично събитие за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по доброволен начин. Проявата бе организирана в рамките на Дейност 4 по проект BG05SFOP001-3.001-0014 „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по Оперативна програма „Добро управление“, реализиран от Министерство на правосъдието в партньорство с Висшия съдебен съвет.

         Във форума се включиха Магдалина Иванова – председател на Апелативен съд – Пловдив, и нейните заместници - Галина Арнаудова, Надежда Желязкова и  Михаела Буюклиева, Чавдар Грошев – административен ръководител на Районна прокуратура – Пловдив, Веселина Ботева – директор на дирекция „Социални дейности“ при Община Пловдив, адвокат Иван Демерджиев – председател на Адвокатския съвет към Адвокатска колегия – Пловдив, съдии, адвокати, медиатори и представители на социални институции.

            Домакин на форума бе Окръжен съд – Пловдив, чийто  председател Розалия Шейтанова презентира ситуирания в сградата на Адвокатската колегия Център по медиация към Окръжен съд – Пловдив, и обяви, че всички съдилища в съдебния район ще работят с него. Успех на Центъра пожела Магдалина Иванова – председател на Апелативен съд – Пловдив, като изрази надежда той да придобие популярност и се ползва от страни по дела в съдебния район.

           Адвокат Албена Комитова от Сдружение „Център за разрешаване на спорове“ - модератор на събитието, разясни ролята на съда, адвокатите и медиаторите за осъществяване на медиация, и ползите за гражданите, от нейното прилагане. Тя представи възможностите за провеждане на online процедури по медиация чрез Централизирания електронен портал за медиация. Адвокат Комитова акцентира върху ролята на Центровете по медиация за популяризиране на способа сред гражданите и обърна внимание, че българското законодателство дава възможност всеки от тях да уреди как ще се осъществява неговата програма. Според нея е важно държавата и в частност ВСС да координира работата на Центровете по медиация и да отчита осъществените медиационни процедури, тъй като в момента няма статистика.

            Марин Маринов – председател на Окръжен съд – Варна и координатор на проекта от страна на Висшия съдебен съвет, отбеляза, че е несравнимо времето, за което протича една медиация, и това на един съдебен процес. Той посочи, че предстои внасяне на предложение за промени в ГПК и АПК, с които да стане задължително насочването към медиация по граждански дела, облигационни искове до 5 000 лв. и търговски спорове. Той е категоричен, че медиация трябва да се провежда преди спорът да влезе в съда.

            Адвокат Иван Демерджиев отбеляза необходимостта от проучване на факторите, които способстват за развитие на медиацията, и изрази готовността си да продължи да съдейства на съдилищата за развитието на съдебния медиационен проект в Пловдив. Миглена Михтарска – представител на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пловдив, поиска информация за нивото на междуинституционално сътрудничество в други градове по казуси, които надхвърлят компетенциите на социалните служби. Хари Ховагимян от Сдружение „Медиация БГ“ препоръча да се наблегне върху информираността на гражданите за медиацията. Петър Атанасов от същата организация наблегна на нуждата да се уведомяват страните за възможностите в тази процедура или за задължително насочване към този способ за решаване на спорове.

             На финала на събитието съдия Маринов обобщи, че вече е изградена част от необходимата инфраструктура чрез откритите от Висшия съдебен съвет пет Центъра по медиация в петте апелативни съдебни района, определени са групите дела и  предстои да се обсъжда механизмът за задължително препращане към този способ.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация