C C C C A+ A A- X

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 9.03.2020 г. – 13.03.2020 г.

Дата на публикуване 6 март 2020 Последна редакция 6 март 2020 Седмичен Бюлетин Отпечатай

9.03.2020 г.

1.НОХД №2280/2019 г. – докл. С. Цанкова, 9.30 часа, 10 зала 

Подсъдими са И.А. и М. А.

Срещу И. А. са повдигнати обвинения за това, че:

1.Около полунощ на 25 срещу 26 май 2019 г. в гр. Асеновград, макар и като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, умишлено е умъртвил другиго – Х. Ю. от гр. Асеновград, като убийството е извършено по особено мъчителен за убития начин, с особена жестокост и по хулигански подбуди – престъпление по чл. 116 ал. 1 т.6 и т.11 вр. чл. 115 вр. чл. 63 ал.1 т.1 от НК.

2.Около полунощ на 25 срещу 26 май 2019 г. в гр. Асеновград, макар и като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, като извършител, в съучастие с М. А. – също като извършител, е отнел чужди движими вещи: мъжки кожен портфейл на стойност 8 лв., мобилен телефон „Нокия“ на стойност 15 лв. и парична сума от 3 лв., всичко на стойност 26 лв., от владението на Х. Ю., с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила – престъпление по чл. 198 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 вр. чл. 63 ал.1 т. 3 от НК.

Срещу М. А. са повдигнати обвинения в това, че:

1.Около полунощ на 25 срещу 26 май 2019 г. в гр. Асеновград, макар и като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, като извършител, в съучастие с И. А. – също като извършител, е отнел чужди движими вещи: мъжки кожен портфейл на стойност 8 лв., мобилен телефон „Нокия“ на стойност 15 лв. и парична сума от 3 лв., всичко на стойност 26 лв., от владението на Х. Ю., с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила – престъпление по чл. 198 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 вр. чл. 63 ал.1 т. 3 от НК.

2.Около полунощ на 25 срещу 26 май 2019 г. в гр. Асеновград, макар и като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, не е попречил на извършването на очевидно тежко престъпление – убийство на Х. Ю., извършено от И. А., като е могъл да стори това без значително затруднение и без опасност за себе си или за другиго – престъпление по чл. 322 вр. чл. 63 ал.1 т. 4 от НК.

2.НОХД №96/2020 г. – докл. Ек. Роглекова, 10.00 часа, 1 зала

Срещу подсъдимия Г. Л. е повдигнато обвинение в това, че на 27 май 2019 г. в гр. Пловдив при управляване на моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген Поло“, на бул. „Христо Ботев“  по направление от Сточна гара към бул. „Източен“ около 12,50 часа е нарушил правилата за движение, при което по непредпазливост е причинил смъртта на пешеходката Ц. Ф., на 83 г., която не е пресичала на пешеходна пътека.  След произшествието подсъдимият Г. Л. е сигнализирал на телефон 112 за настъпилото ПТП.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

10.03.2020 г. 

 1.НОХД№361/2019 г.-  докл. Ат. Анастасова, 9.30 часа, 5 зала

Срещу подсъдимата Халина М.-П. е повдигнато обвинение в това, че през периода май 2007 г. – 14.09.2017 г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление – за три данъчни периода, като управител на ЕООД със седалище в гр. Пловдив, избегнала установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери – 469 275 лв., дължим ДДС за ЕООД, като потвърдила неистина в подадени по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощеното лице К. Г. справки-декларации, при водене на счетоводството, чрез несъзнателното участие на М. Р. от гр. Пловдив, главен счетоводител на ЕООД, съставила и използвала документи с невярно съдържание – отчетни регистри, а именно дневници за покупките, в които отразила данъчни фактури и кредитно известие по неполучени доставки с право на пълен данъчен кредит – престъпление по чл. 255 ал.3 вр. ал.1 т.2 т.6 и т.7 в. чл. 26 ал.1 от НК.

2.НОХД№125/2020 г.-  докл. М. Маркова, 14.00 часа, 10 зала

Подсъдими са Е.А. /40 г./ и С. С. /22/, майка и син. Срещу всеки от тях е повдигнато обвинение в това, че на 27 декември 2018 г., на Стефанов ден, в квартирата му в гр. Пловдив, в съучастие като извършители, умишлено са умъртвили П. С. /на 63 г./, като убийството е извършено с особена жестокост – престъпление по чл. 116 ал.1 пр. 3 вр. с чл. 115 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал.1 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

3. НОХД №117/2020 г. – докл. Ат. Анастасова, 15.00 часа, 5 зала 

Подсъдими по това дело са Й. К., Г. Г. и И. З.

Срещу всеки от тримата е повдигнато обвинение в това, че на 6 ноември 2016 г. в местността Кабаюг в землището на с. Красново, обл. Пловдив, в съучастие, като извършител, не по законно установения ред, предвиден в Закона за културното наследство, е извършвал изкопни работи на територията на недвижима културна ценност – надгробна могила, представляваща част от голям могилен некропол, известен на археологическата наука от 1962 г., като при извършване на деянието са използвани технически средства – престъпление по чл. 277а ал.3 вр. ал.2 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

Срещу Г. Г. е повдигнато и обвинение в това, че на 6 ноември 2016 г. в местността Кабаюг в землището на с. Красново, обл. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, противозаконно е държал оръдия, за които е знаел, че са предназначени или са послужили за търсене на археологически обекти, а именно – метал- детектори, комплектовани със сонди за търсене.

Срещу Г. Г. е повдигнато и обвинение в това, че на 6 ноември 2016 г. в дома си в гр. Пловдив е държал археологически обект, който не е идентифициран и регистриран по съответния ред – престъпление по чл. 278, ал.6 пр.1 от НК.

Срещу И. З. е повдигнато обвинение и в това, че в периода 6-8 ноември 2016 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив и в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, противозаконно е държал оръдия, за които е знаел, че са предназначени за търсене на археологически обекти, а именно метал-детектори, оборудван със сонда – престъпление по чл. 277а ал.7 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

Срещу И. З. е повдигнато обвинение и в това, че на 6/7 ноември 2016 г. в дома си в гр. Раковски, обл. Пловдив, е държал повече от три – общо 406 археологически обекта, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред – престъпление по чл. 278 ал. 6 пр. 3 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

11.03.2020 г.

1. НОХД №1378/2018 г. – докл. Хр. Симидчиев, 9.00 часа, 2 зала

     Подсъдими са Д. Т., А. Ч. и И. Б.

     Срещу Д. Т. са повдигнати обвинения в това, че:

I.На 14.08.2015 г. в гр. Асеновград, обл. Пловдив, като полицейски орган – началник РУ „Полиция“ – гр. Асеновград, е спомогнал на Г. Ш., М. Т., Н. М., В. М. и Г. Н., извършили престъпление по чл. 194 ал.1 от НК, да избегнат спрямо тях наказателно преследване, без да се е споразумял с тях, преди да са извършили самото престъпление /след като са били задържани от полицейски патрул, е наредил да бъдат освободени, като не са им отнети и придобитите чрез престъпление вещи/ - престъпление по чл. 294 ал.4 вр. с ал.1 от НК.

II.На 29.08.2015 г. в гр. Асеновград, обл. Пловдив, е приел предложение от Ш. И. за дар – „да почерпи“, за да упражни влияние върху длъжностно лице – разследващ полицай М. С. от РУ „Полиция“ – гр. Асеновград, във връзка със службата му – да освободи задържаното лице Н. Ю. от гр. Асеновград – престъпление по чл. 304б ал.1 от НК.

III.През периода от 13.03.2014 г. до 13.07.2015 г. в гр. Асеновград, обл. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, извършвайки деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение – началник на РУ „Полиция“ – гр. Асеновград, не е изпълнил служебните си задължения и е превишил властта и правата си – като деянията е извършил с цел да набави за себе си облага – повишаване на оценката му като ръководител на РУ „Полиция“ – гр. Асеновград при ОДМВР – Пловдив, кариерно израстване и получаване на поощрения и награди, и от деянията са могли да настъпят немаловажни вредни последици за МВР – уронване авторитета на МВР и намаляване на доверието към работата на органите на полицията – престъпление по чл. 282 ал.2 пр.2, вр. с ал.1 вр. с чл. 26 ал.1 от НК.

IV.В периода 24.01.2015 г. – 3.07.2015 г. в гр. Асеновград, обл. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице - РУ „Полиция“ – гр. Асеновград, обл. Пловдив, в кръга на службата си е съставил официални документи – „Докладни записки за седмично планиране и отчитане на основните оперативни задачи, касаещи дейността на служителите на РУ „Полиция“ – Асеновград при ОД на МВР – Пловдив, в които удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства пред ръководството на ОД на МВР – Пловдив – престъпление по чл. 311 ал.1 вр. с чл. 26 ал.1 от НК.

 

     Срещу А. Ч. е повдигнато обвинение в това, че на 14.09.2015 г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице – шофьор на товарен автомобил в „КМД“ ЕООД – гр. Пловдив, противозаконно е присвоил чужди вещи – 20,960 литра дизелово гориво на стойност 46,12 лева, собственост на

„КМД“ ЕООД – гр. Пловдив, връчени в това му качество да ги пази и управлява – престъпление по чл. 201 във вр. с чл. 93 т.1 б. „Б“ от НК.

 

      Срещу И.Б. е повдигнато обвинение в това, че:

I.През периода от 1.03.2015 г. до 14.09.2015 г. в гр. Пловдив и в гр. Асеновград, като орган на властта – „разузнавач V степен в група „Противодействие на икономическата престъпност“ на сектор „Криминална полиция“ към РУ „Полиция“ – Асеновград при ОД на МВР – Пловдив, е пропуснал да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата, като не е започнал разследване при наличие на законови предпоставки за това с цел да избави другиго – А. Ч., от наказание за извършено престъпление – престъпление по чл. 288 от НК.

 II.На 14.09.2015 г. в гр. Пловдив, с цел да набави за себе си и за другиго – А. Ч., имотна облага е придобил и спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи – 20.96 литра дизелово гориво на стойност 46,12 лева, за които е знаел, че са придобити от А. Ч. чрез престъпление – престъпление по чл. 215 ал.1 от НК.

12.03.2020 г.

1.НОХД №1332/2019 г. – докл. Ст. Бозева, 14.00 часа, 1 зала 

     Срещу подсъдимия И.Р. е повдигнато обвинение за това, че в нощта на 28.12.2016 г. в с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски, обл. Пловдивска, умишлено е умъртвил другиго – М. Д., като убийството е извършено с особена жестокост – престъпление по чл. 116 ал.1 т. 6 във вр. с чл.115 от НК.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация