C C C C A+ A A- X

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 17.02.2020 г. – 21.02.2020 г.

Дата на публикуване 14 февруари 2020 Последна редакция 14 февруари 2020 Седмичен Бюлетин Отпечатай

17.02.2019 г. 

 

1.НОХД №2265/2019 г. – докл. Ат. Анастасова 14.30 часа,  1 зала 

   Срещу подсъдимия П. Б. е повдигнато обвинение в това, че на 9 юли 2018 г. на Околовръстния път, област Пловдив, при управляване на моторно превозно средство – лек автомобил „Ауди“ модел А 4, е нарушил правилата за движение по пътищата  и по непредпазливост е причинил смърт на едно лице – на С. Е., починал на 10 август 2019 г., и средни телесни повреди на З. Е. и на М. Г. – престъпление по чл. 343 ал. 4 вр. ал. 3 пр. 4 б. б пр. 1 вр. ал.1 б. в и б. б пр.2 вр. чл. 342 ал. 1 от НК.

 

18.02.2020 г.

 

1.НОХД №155/2020 г. – докл. Веселин Хаджиев, 9.30 часа,  1 зала 

   Срещу подсъдимия Й. Ф. е повдигнато обвинение в това, че на 14 юли 2019 г. в стопанска постройка в местността Юрта в с. Козаново, обл. Пловдивска, умишлено е умъртвил другиго – рождения си син Ц. Ф. /35 г./ - престъпление по чл. 116 ал. 1 т. 3 предл. 3 вр. чл 115 от НК.

   Делото е насрочено в разпоредително заседание.

2. НОХД №1267/2019 г. – докл. С. Цанкова, 13.15 часа, 2 зала 

    Срещу всеки от подсъдимите  С. П. и Я. Ч. са повдигнати обвинения в това, че:

- в периода от неустановена дата през месец декември 2017 г. до 29 декември 2017 г. в землището на гр. Брезово, обл. Пловдив, в съучастие като съизвършители, без надлежно разрешително  е държал високорискови наркотични вещества с цел разпространение – марихуана с общо нето тегло 5061,гр. На обща стойност 30 367.58 лв. – престъпление по чл. 354а ал.1 вр. чл. 20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

-и в това, че на неустановена дата в периода от края на месец март 2017 г. до края на април 2017 г. е засял и на 29 декември 2017 г. в землището на гр. Брезово е отглеждал общо 29 броя растения канабис /марихуана/ с нето тегло на отделената от тях зелена листна маса 8392,7 грама на обща стойност 50 356.60 лв. – престъпление по чл. 354в ал.1 вр. чл. 20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

19.02.2020 г.

 

1.НОХД №50/2020 г. – докл. Розалия Шейтанова, 14.00 часа,  2 зала

   Подсъдими са Г. М. и С. Н.

   Срещу всеки от двамата е повдигнато обвинение в това, че в периода 22 – 26  юни 2019 г. в с. Искра, област Пловдивска и гр. Първомай, област Пловдивска, Г. М. като длъжностно лице главен инспектор в община Първомай в отдел „Здравеопазване на животните“ към Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив при Българска агенция по безопасност на храните, като извършител, в съучастие със С. Н., също като длъжностно лице – началник отдел „Здравеопазване на животните“ към Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив при Българска агенция по безопасност на храните, също като извършител, в съучастие с Г. М. е поискал и приел дар, който не му се следва, за да не извърши действия по служба – да не състави акт за установяване на административни нарушения по реда на чл. 417 ал. 1 от Закона за ветеринарно медицинска дейност, като подкупът е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебното положение, като в периода 22 – 24 юни 2019 г. в с. Искра е поискал от И. Т., а на 26 юни 2019 г. е приел от Г. К.  дар – пари на стойност 1000 лева и хранителни продукти на обща стойност 84,28 лева, или всичко на обща стойност 1084,28 лева – престъпление по чл. 302 т.2 б. а вр. чл. 301 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК.

   Делото е насрочено в разпоредително заседание.

 

20. 02.2020 г.

1.НОХД№769/2019 г. – докл. Ив. Бонев, 9.00 часа,   1 зала 

   Подсъдими по делото са К. П. и Н. М.

   Срещу К. П. са повдигнати обвинения:

  1. За това, че през периода месец април – 14.05.2013 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – зам.-кмет на община Куклен, изпълняващ длъжността „кмет на община Куклен“, съгласно решение №207/31.08.2012 г. на Общински съвет – Куклен, е приел дар – пари в размер на 3000 лева, който не му се следва, от Н. М., за да извърши друго престъпление във връзка със службата си – такова по чл. 282, ал.2, вр. ал.1 от НК – престъпление по чл. 302, т.1, б. „Б“, във вр. чл. 301, ал.3, във вр. ал.1 от НК.
  2. За това, че на 14.05.2013 г. в гр. Пловдив и гр. Куклен, обл. Пловдив, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – заместник-кмет на община Куклен, изпълняващ длъжността „кмет на община Куклен“, съгласно решение №207/31.08.2012 г. на Общински съвет – Куклен, е превишил властта и правата си по чл. 36а, ал.2 от ЗОП – при осъществяване на контрола по ал.1 възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка /чл. 36а, ал.1 от ЗОП – възложителят или упълномощеното лице по чл. 8, ал.2 има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения/, като е отворил пликовете, съдържащи ценовите оферти на участниците, запознава се със съдържанието им, сверил ги е с ценовата оферта на „Надежда 2000“ ЕООД, в обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“ с цел да набави за другиго – „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, облага – парични средства в размер на 74 327 лева, представляващи стойността на едногодишен договор по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“ и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици, изразяващи се в сериозно накърняване на авторитета и доверието в местната власт – община Куклен и Общински съвет Куклен – престъпление по чл. 282, ал.2, вр. ал.1 от НК.
  3. За това, че на 14.05.2013 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е скрил чужди документи – ценови предложения на „Надежда – 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, внесени от кандидата „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, в община Куклен по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“ с цел да набави за себе си и за „Надежда – 2000“ ЕООД – гр. Пловдив облага – престъпление по чл. 319 от НК.
  4. За това, че на 10.06.2014 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е приел от Н. М. дар – пари в размер на 1200 лева, който не му се следва, за да упражни влияние при вземане на решение /определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка/ от длъжностно лице – правоспособен юрист А. С., член на комисия за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка, във връзка със службата му / по провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“, назначена със заповед №429/27.05.2014 г. на зам.-кмет, изпълняващ длъжността кмет на община Куклен – Костадин  П./ - престъпление по чл. 304б, ал.1 от НК.
  5. За това, че на 10.06.2014 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е скрил чужди документи – ценови предложения на „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, внесени от кандидата „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив в община Куклен по „открита процедура“ с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“, с цел да набави за себе си и за „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, облага – престъпление по чл. 319 от НК.

   Срещу Н. М. е повдигнато обвинение:

  1. За това, че през периода април – 14.05.2013 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е дала дар – пари в размер на 3000 лева, който не му се следва, на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – Костадин П., заместник-кмет на община Куклен, изпълняващ длъжността „кмет на община Куклен“, за да извърши действия по служба, в качеството му на възложител по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“, за провеждане на „открита процедура“ по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“, като осигури спечелването на обществената поръчка на „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив – престъпление по чл. 304а, във вр. чл. 304, ал.1 от НК.
  2. За това, че на 10.06.2014 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е дала дар – пари в размер на 1200 лева, на К. П., заместник-кмет на община Куклен, изпълняващ длъжността „кмет на община Куклен“, който е твърдял, че може да упражни влияние при вземане на решение /определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка/ от длъжностно лице във връзка със службата му, а именно на членовете на комисията по провежданата в община Куклен „ открита процедура“ по ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“ - престъпление по чл. 304б, ал.2 от НК.

2.НОХД №2281/2019 г. – докл. Михаела Добрева, 9.00 часа, 10 зала 

   Срещу подсъдимия Р. П. са повдигнати  обвинения в това, че:

  1. В периода от 14 февруари 2011 г. до 18 юни 2012 г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление, в качеството му на длъжностно лице – помощник-частен съдебен изпълнител при частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ А. А. е нарушил служебните си задължения по изпълнителни дела с цел да набави за другиго – Г. П. и Р. П. /негови родители/ и за В. Ш. облага и да причини другиму – на С. С. вреда, като от деянията са настъпили значителни вредни последици от имуществен характер – лишил е от възможност С. С. и В. С. да удовлетворят паричното си вземане в размер на 4187,15 лв. , и от неимуществен характер – изразяващи се в създадените смущения в нормалното функциониране на законовата уредба за извършване на публична продан, уронване на авторитета на длъжностни лица, на които са възложени от държавата публични функции по изпълнението и разколебаване на доверието на гражданите, участници в тези изпълнителни производства – престъпление по чл. 282 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК.
  1. В периода от 21 март 2011 г. до 5 ноември 2012 г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление в качеството му на длъжностно лице – помощник-частен съдебен изпълнител при частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ А. А., е присвоил чужди пари – всичко на обща стойност 125 727,93 лева , връчени му в това му качество и поверени му да ги пази и управлява, като присвояването е в големи размери – престъпление по чл. 202 ал.2 т.1 вр. чл. 2012 вр. чл. 26 ал. 1 от НК.

   Делото е насрочено в разпоредително заседание.

21.02.2020 г. 

 

1. НОХД №1094/2019 г. – докл. Хр. Симидчиев, 9.00 часа, 2 зала 

   Срещу подсъдимите Севдалин Б. и Марин  Б. е повдигнато обвинение в това, че на 21 март 2018 г. в с. Нареченски бани, обл. Пловдивска, в съучастие като съизвършители  умишлено са умъртвили В. М., като смъртта е настъпила по особено мъчителен начин за убития и деянието е извършено с особена жестокост – престъпление по чл. 116 ал.1 т.6 предл. 2 и 3, вр. чл. 115 вр. чл. 20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация