C C C C A+ A A- X

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 10.02.2020 г. – 14.02.2020 г.

Дата на публикуване 7 февруари 2020 Последна редакция 7 февруари 2020 Седмичен Бюлетин Отпечатай

10.02.2019 г. 

1.НОХД№2314/2019 г. – докл. С. Димитрова, 9.30 часа,  2 зала 

Срещу подсъдимия А. О. е повдигнато обвинение в това, че на 27 март 2019 г. на път  -56, км 94+150 м, в района на разклона за с. Скутаре, в землището на община „Марица“, обл. Пловдив, при управляване на моторно превозно средство- лек автомобил марка БМВ, движейки се в посока юг – север нарушил правилата за движение по пътищата, като навлязъл и се движил в лентата за насрещно движение, без да извършва изпреварване или заобикаляне, като се движел със скорост от 109 км/ч, вследствие на което по непредпазливост причинил смърт на повече от едно лице, а именно на М. М., М. С. и С. С. – престъпление по чл. 343 ал. 3 предл. 5 б. б вр. ал.1 вр. чл. 342 ал. 1 пр. 3 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

2.НОХД №518/2019 г. – докл.В. Хаджиев, 13.30 часа, 10 зала

Подсъдими са С. П., Й. С. и И. А.

Срещу подсъдимия С. П. са повдигнати обвинения в това, че:

1.На 20.05.2018 г. в гр. Пловдив без надлежно разрешително е държал с цел разпространение рискови наркотични вещества, а именно:

-13 344 броя таблетки с надпис   с общо нето тегло от 2289,8 грама и съдържание на активен компонент 2 мг клоназепам във всяка таблетка на обща стойност 8673,60 лева съгласно оценителна експертиза – престъпление по чл. 354а ал.1 пр.1 от НК.

  1. На 11.04.2018 г. в гр. Пловдив при условията на посредствено извършителство – чрез свидетеля Б. Р., без надлежно разрешително е разпространил на И. А. рискови наркотични вещества, а именно:

-13 344 броя таблетки с надпис „ROCHE 2“  с общо нето тегло от 2289,8 грама и съдържание на активен компонент 2 мг клоназепам във всяка таблетка на оба стойност 8673,60 лева съгласно оценителна експертиза – престъпление по чл. 354а ал.1 пр.2 от НК.

  1. На 15.05.2018 г. в гр. София, като е знаел, че се върши престъпление по чл. 244 от НК не е съобщил за това на властта – престъпление по чл. 248 ал.1 от НК.

Срещу подсъдимата Й.С. е повдигнато обвинение в това, че на 20.05.2018 г. в гр. Пловдив без надлежно разрешително е държала рискови наркотични вещества, а именно:

-13,5  броя таблетки с надпис „ROCHE 2“  с общо нето тегло от 2,058 грама и съдържание на активен компонент 0,5 мг клоназепам във всяка таблетка на обща стойност 8673,60 лева съгласно оценителна експертиза – престъпление по чл. 354а ал.1 пр.2 от НК.

Срещу подсъдимия И. А. са повдигнати обвинения в това, че:

1.На 20.05.2018 г. във вещеви склад в Затвора в гр. Пловдив, при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества на обща стойност 81,41лева - престъпление по чл. 354 ал.2 т.4 вр. ал.1 пр.1 вр. чл. 29 ал.1 б. А и б. Б от НК.

  1. На 11.04.2018 г. в гр. Пловдив без надлежно разрешително е придобил с цел разпространение от С. П. рискови наркотични вещества, а именно:

 -2645 броя таблетки без лого на производител с общо нето тегло 478,97 грама и съдържание на активен компонент 2 мг клоназепам на таблетка, на обща стойност 1719,25 лева, съгласно оценъчна експертиза.

До 20.05.2018 г. във вещеви склад в Затвора гр. Пловдив без надлежно разрешително е държал с цел разпространение рискови наркотични вещества, а именно:

-2645 броя таблетки без лого на производител с общо нето тегло 478,97 грама и съдържание на активен компонент 2 мг клоназепам на таблетка, на обща стойност 1719,25 лева, съгласно оценъчна експертиза, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив – престъпление по чл. 354а ал.2 т.4 вр. ал.1 пр.1 вр. чл. 29 ал.1 б.А и б. Б от НК.

  1. На 20.05.2018 г. във вещеви склад в затвора в гр. Пловдив е държал подправени парични знаци в големи количества – 74 броя неистински банкноти с номинал по 20 евро всяка – престъпление по чл. 244 ал.2 вр. ал.1 от НК.

11.02.2020 г.

1.НОХД №1135/2019 г. – докл. Хр. Симидчиев, 9.00 часа, 10 зала 

Срещу подсъдимия М. А. е повдигнато обвинение в това, че  през периода от 1 август до 13 декември 2018 г. в градовете Пловдив и Асеновград, като физическо лице, в съучастие като извършител с В. Б., е извършвал по занятие банкови сделки, за своя сметка и на собствен риск, като е предоставял парични кредити на физически лица, срещу задължение на същите да му върнат получените в заем суми и договорената месечна лихва върху тях, за която дейност се изисква разрешение съгласно Закона за кредитните институции, като общият размер на предоставените кредити е 97 001,24 лева – престъпление по чл. 252 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

Срещу подсъдимата В. Б. е повдигнато обвинение в това, че   през периода от 1 август до 31 октомври 2018 г. в градовете Пловдив и Асеновград, като физическо лице, в съучастие като извършител с М. Б., е извършвала по занятие банкови сделки, за своя сметка и на собствен риск, като е предоставяла на различни лица парични средства под формата на кредити срещу задължение да й върнат получените в заем суми и договорената месечна лихва върху тях, за която дейност се изисква разрешение от Закона за кредитните институции,  като общият размер на предоставените кредити е 65 200 лева – престъпление по чл. 252 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

2.НОХД №2280/2019 г. – докл. С. Цанкова, 9.00 часа, 5 зала 

Подсъдими са И.А. и М. А.

Срещу И. А. са повдигнати обвинения за това, че:

1.Около полунощ на 25 срещу 26 май 2019 г. в гр. Асеновград, макар и като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, умишлено е умъртвил другиго – Х. Ю. от гр. Асеновград, като убийството е извършено по особено мъчителен за убития начин, с особена жестокост и по хулигански подбуди – престъпление по чл. 116 ал. 1 т.6 и т.11 вр. чл. 115 вр. чл. 63 ал.1 т.1 от НК.

2.Около полунощ на 25 срещу 26 май 2019 г. в гр. Асеновград, макар и като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, като извършител, в съучастие с М. А. – също като извършител, е отнел чужди движими вещи: мъжки кожен портфейл на стойност 8 лв., мобилен телефон „Нокия“ на стойност 15 лв. и парична сума от 3 лв., всичко на стойност 26 лв., от владението на Х. Ю., с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила – престъпление по чл. 198 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 вр. чл. 63 ал.1 т. 3 от НК.

Срещу М. А. са повдигнати обвинения в това, че:

1.Около полунощ на 25 срещу 26 май 2019 г. в гр. Асеновград, макар и като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, като извършител, в съучастие с И. А. – също като извършител, е отнел чужди движими вещи: мъжки кожен портфейл на стойност 8 лв., мобилен телефон „Нокия“ на стойност 15 лв. и парична сума от 3 лв., всичко на стойност 26 лв., от владението на Х. Ю., с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила – престъпление по чл. 198 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 вр. чл. 63 ал.1 т. 3 от НК.

2.Около полунощ на 25 срещу 26 май 2019 г. в гр. Асеновград, макар и като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, не е попречил на извършването на очевидно тежко престъпление – убийство на Х. Ю., извършено от И. А., като е могъл да стори това без значително затруднение и без опасност за себе си или за другиго – престъпление по чл. 322 вр. чл. 63 ал.1 т. 4 от НК.

13.02.2020 г.

1.НОХД№1753/2019 г. – докл. Даниела Събчева, 9.00 часа, 10 зала 

Срещу подсъдимата В. Х. е повдигнато обвинение в това, че на 13 януари 2019 г. в с. Труд, област Пловдив, умишлено е умъртвила другиго – съпруга си К. Х. Според съдебно-медицинската експертиза причината за смъртта е механична асфикция от притискане на шията на жертвата.

2.НОХД №2402/2019 г. – докл. Даниела Събчева, 13.00 часа,10 зала

Срещу подсъдимия Е. С. е повдигнато обвинение в това, че на 14 октомври 2019 г. в гр. Пловдив, при условията на опасен рецидив влязъл в дома на 77-годишната К. К., като се представил за служител на полицията, и  отнел чужди вещи – пари в размер на 2500 лева, от владението на самотно живеещата жена, с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила – престъпление по чл. 199 ал.1 т.4 вр. чл. 198 ал.1 вр. чл. 29 ал. 1 б. а б. б от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

14. 02.2020 г.

1.НОХД №1332/2019 г. – докл. Станислава Бозева, 9.30 часа,  2 зала 

     Срещу подсъдимия И.Р. е повдигнато обвинение за това, че в нощта на 28.12.2016 г. в с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски, обл. Пловдивска, умишлено е умъртвил другиго – М. Д., като убийството е извършено с особена жестокост – престъпление по чл. 116 ал.1 т. 6 във вр. с чл.115 от НК.

 

2.НОХД№2229/2019 г. – докл. Станислава Бозева, 14.00 часа,  2 зала 

      Срещу подсъдимия С. Д. е повдигнато обвинение в това, че на 19 май 2014 г. в гр. Пловдив като лице, представляващо юридическо лице, е представил пред Общинска служба по земеделие гр. Пловдив в подадено заявление за подпомагане за кампания 2014 г. неверни сведения, че към датата на кандидатстване заявената площ – парцел в землището на с. Кръстевич, общ. Хисар, е в добро земеделско състояние по смисъла на Наредба №5/2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища, предназначени да послужат пред ОД гр. Пловдив на ДФ „Земеделие“, за да получи средства от фонд, принадлежащ на Европейския съюз, и предоставени на българската държава, като в резултат на деянието е получил средства в размер на 1529,86 лева – престъпление по чл. 248а ал.5 вр. ал. 3 вр. ал. 2 вр. чл. 2 ал. 2 от НК.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация