C C C C A+ A A- X

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ  ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА   05.12.2022 г. – 09.12.2022 г.

Дата на публикуване 30 ноември 2022 Последна редакция 30 ноември 2022 Седмичен Бюлетин Отпечатай

05.12.2022 г., понеделник 

1. НОХД №1530/2022 г. – докл. Иван Минчев, 9.30 часа, 10 зала

Срещу подсъдимия З. С. е повдигнато обвинение в това, че на 19.06.2020 г. в гр. Карлово, обл. Пловдив, в МБАЛ „Д-р Киро Попов“, като дежурен лекар – акушер-гинеколог по АГ, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – лекарска професия, при водене на раждане причинил обилно кръвотечение и кръвозагуба, в резултат от неправилно наложения форцепс /начин на изпълнение/ е причинил смъртта на Н.С.-Д., настъпила на 16.07.2020 г. в УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД гр. Пловдив, с което е нарушил разпоредбите на:

1.Наложилите се в практиката Правила за добра медицинска практика.

2.Чл. 81 ал.2 от Закона за здравето – Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагането на следните принципи:т.1 своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ.

3.Наредба №25 от 4.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ:чл.4 „Обект на спешна медицинска помощ са: т.1 всички болни и пострадали, пряко застрашаващо живота им“, чл. 5 „Качеството на оказаната в лечебното заведение спешна помощ отговаря на правилата за добра медицинска практика“.

4.Наредба №12 от 21.07.2012 г. „За утвърждаване на медицински стандарт в Акушерство и Гинекология“  - престъпление по чл. 123 ал.1 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

08.12.2022 г., четвъртък 

1.НОХД №712/2022 г. – докл. Иван Бонев, 9.30 часа, 1 зала

Продължава делото с подсъдими К. С. и Ц. П.

Срещу подсъдимия К. С. е повдигнато обвинение в това, че на 7.07.2021 г. в гр. Пловдив, в района на градинката до Джумая джамия,  в съучастие с Ц. П., като извършител, умишлено е умъртвил другиго – Л. Ж. – престъпление по чл. 115 вр. чл. 20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

Срещу подсъдимия Ц. П. е повдигнато обвинение в това, че на 7.07.2021 г.  гр. Пловдив, в района на градинката до Джумая джамия, в съучастие с К. С., като извършител, при условията на опасен рецидив, умишлено е умъртвил другиго – Л. Ж. – престъпление по чл. 116 ал.1 т.12 вр. чл. 115 вр. чл. 20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл. 29 ал.1 . А и б. Б от НК.

По делото предстои разпит на свидетели.

2. НОХД №1733/2022 г. – докл. Иван Бонев, 14.00 часа, 1 зала

Продължава делото срещу подсъдимия Кр. Б. по повдигнато обвинение за това, че на 25.03.2021 г. в гр. Пловдив е предложил и дал дар – сумата от 30 лева, на полицейски орган – младши инспектор Г. М. на длъжност младши автоконтрольор I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ на сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – Пловдив, за да не извърши действия по служба – да не състави против него актове за установяване на административни нарушения за извършени от него на същата дата нарушения на чл. 100 ал.1 т.1 и т.6 от ЗДвП – за това, че не носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория и контролния талон към него и документ, отразяващ датата за извършване на следващия периодичен преглед за проверка на техническата изправност, и на чл. 638 ал.1 от Кодекс за застраховането – за това, че няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка  „Гражданска отговорност“ на автомобилистите – престъпление по чл. 304а предл.6-то вр. чл. 304 ал.1 от НК.

По делото предстои разпит на свидетели и изслушване на вещи лица.

09.12.2022 г., петък

1. НОХД №2002/2022 г. – докл. Михаела Добрева, 9.00 часа, 1 зала

Срещу подсъдимия К. П. са повдигнати обвинения за това, че:

- на 9 май 2021 г. в с. Васил Левски, обл. Пловдив, по хулигански подбуди  направил опит умишлено да умъртви другиго – М. Г., като опитът е довършен, но не са настъпили предвидените в закона и исканите от дееца  общественоопасни последици, поради независещи от волята му причини – престъпление по чл. 116 ал.1 т.11 пр.1 вр. чл. 115 вр. чл. 18 ал.1 от НК.

- на 9 май 2021 г. в с. Васил Левски, обл. Пловдив, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – престъпление по чл. 325 ал.1 от НК.

-в периода 9 май 2021 г. до 10 май 2021 г. в с. Васил Левски, обл. Пловдив, е държал огнестрелно оръжие по смисъла на чл. 4 ал.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ – 1 брой пистолет кал. 9х18 мм с обозначение „Made in Russia Baikal“ върху затворния блок, без обозначения за сериен номер и калибър, сглобен от части за пистолет марка „Baikal“ /затворен блок/ и „Макаров“ /цев/ и рама от пистолет /най-вероятно от сигнално газов пистолет „ИЖ 79-8“/, който също е базиран на пистолет конструкция „Макаров“ кал. 9х18 мм и боеприпаси за огнестрелни оръжия по смисъла на чл. 7 ал.1 от ЗОБВВПИ – 5 броя бойни пистолетни патрона кал.9х18 мм и 1 бр. патрон кал 7.62х54 мм, без да има за това надлежно разрешение, като на 9 май 2021 г. е държал без надлежно разрешение 5 бр. бойни пистолетни патрона 9х18 мм, а в периода от 9 май 2021 г. до 10 май 2021 г. е държал 1 бой огнестрелно оръжие – 1 бр. пистолет  кал. 9х18 мм – престъпление по чл. 339 ал.1 от НК.

Делото е насрочено за разпоредително заседание.

2.НОХД №1376/2022 г. – докл. Станислава Бозева, 10.00 часа, 2 зала

Срещу подсъдимата И. Т. е повдигнато обвинение за това, че в периода 10.06.2019 г. – 27.11.2019 г. в с. Куртово Конаре, обл. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, на 25 пъти, е използвала данни от платежен инструмент – банкова карта с титуляр Г. К., издадена от „Юробанк България“ АД, без съгласието на титуляря, като общата стойност на направените плащания възлиза на 900 лева и деянието не съставлява по-тежко престъпление – престъпление по чл. 249 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените дела предстоят да се разгледат от съдебните  състави и към настоящия момент се касае само за обвинения към подсъдимите. Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация