C C C C A+ A A- X

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ  ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА   21.11.2022 г. – 25.11.2022 г.

Дата на публикуване 18 ноември 2022 Последна редакция 18 ноември 2022 Седмичен Бюлетин Отпечатай

22.11.2022 г., вторник

1.НОХД №1790/2022 г. – докл. Елена Захова, 9.00 часа,  10 зала

Срещу подсъдимия А. Ч. е повдигнато обвинение в това, че:

 -на 16.07.2018 г в гр. Пловдив, в качеството му на длъжностно лице – продавач-консултант в търговско дружество „М. п.“ ЕООД, като се е възползвал от служебното си положение е отнел чужди движими вещи – парична сума на стойност 279 лв. 03 ст. от владението на управителя на търговско дружество А. М., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195 ал.1 т.6 вр. чл. 194 ал.1 от НК.

-на 16.07.2018 г в гр. Пловдив, в качеството му на длъжностно лице – продавач-консултант в търговско дружество „М. п.“ ЕООД, присвоил чужди пари - 3880 лв., собственост на управителя на търговското дружество А. М., поверени му да ги пази – престъпление по чл. 201 от НК.

-на 16.07.2018 г в гр. Пловдив запалил сграда – метален павилион, собственост на търговско дружество „Р.г.п.“ ЕООД, ползван от търговско дружество „М. п.“ ЕООД – за продажба на цигари и алкохол, 63,40 кв. м на стойност 12 172,80 лв., и стоки на значителна стойност – всички стоки на обща стойност 12 401,16 лв., и е имало опасност огънят да се разпростре върху други имоти, всичко на стойност 30 662,40 лв., и са последвали значителни вреди на стойност 12 401,16 лв. – представляващи стойността на унищожените при пожара и гасенето му стоки – престъпление по чл. 330 ал.3 пр.1 ал.2 т.2 вр. ал.1 пр.1 и пр.3 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

2. НОХД №1214/2022 г. – докл. Силвия Цанкова, 9.30 часа, 2 зала 

Продължава делото срещу подсъдимия М. К. по повдигнато обвинение за това, че на 19.08.2021 г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение и е разпространил високорискови наркотични вещества, както следва:

-в гр. Пловдив, на ул. „Младост“ е разпространил на И К. от гр. Пловдив високорисково наркотично вещество – амфетамин с нето тегло 1,31 грама на стойност 39,30 лева,

-в гр. Пловдив, в жилище на бул. „Пещерско шосе“ и в себе си е държал амфетамин и марихуана, като общата стойност на високорисковите наркотични вещества възлиза на 2144,08 лева,

-в преден джоб на панталон е държал цигара – смес от марихуана и тютюн, на стойност 2,78 лева, като общата стойност на високорисковите наркотични вещества е 2186,16 лева – престъпление по чл. 354а ал.1 пр.1 и пр.2 вр. чл. 26 ал.1 от НК.

23.11.2022 г., сряда 

1. НОХД №1434/2022 г. – докл. Екатерина Роглекова, 9.00 часа, 2 зала

Срещу подсъдимия И.Ч.е повдигнато обвинение за това, че на 9.04.2016 г. в с. Черноземен, обл. Пловдив, на второкласен републикански път Карлово – Пловдив – път  II-64 км.30+360-400 метра, при управление на моторно превозно средство товарен автомобил „Ивеко 70 С15“  е нарушил правилата за движение – чл. 20 ал.2 изр. 2 от ЗДвП: „Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“ и по непредпазливост е причинил смъртта на И. Д., починал на 30.06.2016 г. – престъпление по чл. 343 ал.1 б. В вр. чл. 342 ал.1 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

24.11.2022 г., четвъртък 

1. НОХД №2620/2021 г. – докл. Иван Минчев, 9.30 часа, 10 зала

Продължава делото срещу подсъдимия И. К. по повдигнато обвинение за това, че на 5.05.2019 г. на път II-86, свързващ гр. Пловдив и гр. Смолян – в зоната на километър 21-ви /попадащ в участък от пътя между гр. Пловдив и гр. Асеновград, в близост до колелото до КЦМ/, при управляване на моторно превозно средство – лек автомобил „Мерцедес МЛ270“, е нарушил правилата за движение:

чл.16 ал1 т.1 от ЗДвП: „На пътно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено, когато платното за движение има две пътни ленти – да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне

чл.20, ал.1 от ЗДвП: „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват“

чл.21 ал.2 от ЗДвП: „Когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал.1, това се сигнализира с пътен знак№В26: „Забранено е движение със скорост по-висока от означената – 60 км/ч,

при което по непредпазливост е причинил смъртта на повече от едно лице, а именно на три лица: Р.Г.-А., С.Г. и В. Ч., както и средни телесни повреди, изразяващи се в трайно затрудняване на движението на двата долни крайника, както и на левия горен крайник на едно лице – Я.Г. – престъпление по чл. 343 ал.4 вр. ал.3 б.Б пр.1 вр. ал.1 б.В и б.Б вр. чл. 342 ал.1 от НК.

По делото предстои разпит на свидетели и изслушване на вещи лица.

2.НОХД №1851/2022 г. – докл. Веселин Хаджиев, 13.30 часа, 1 зала

Срещу подсъдимия М. М. са повдигнати обвинения за това, че:

1.В качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение – началник на група „Административно-наказателна дейност, информационно-аналитична дейност и отчет на пътнотранспортните произшествия и водачите“ в сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Пловдив, на 21.11.2021 г. в гр. Пловдив е поискал и на 23.11.2021 г. в гр. Пловдив е приел дар – парична сума в размер на 300 лева, който не му се следва, за да извърши друго престъпление във връзка със службата си – престъпление по чл. 282 ал.2 вр. ал.1 от НК – престъпление по чл. 302 т.1 вр. чл. 301 ал.3 вр. ал.1 от НК.

2.В периода от 23.11.2021 г. до 01.02.2022 г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице не е изпълнил служебните си задължения: чл. 52 ал.1 от ЗАНН, чл. 172 ал.1 от ЗДвП, Раздел III и Раздел IV от „Правила за правилното и точно прилагане на нормативните актове и вътрешноведомствената нормативна база при осъществяване на административнонаказателната дейност по ЗДвП от структурните звена, осъществяващи пътен контрол в ОД н МВР – Пловдив, утвърдени на 10.10.2019 г. от Директора на ОД на МВР – Пловдив, с цел да набави за другиго облага – за А. Д., изразяваща се в избягване на административнонаказателна отговорност  и за А. Д., изразяваща се в осигуряване на възможност лек  автомобил БМВ 730 да продължи да бъде управляван в страната и чужбина и от това са настъпили значителни вредни последици – уронване престижа на МВР и създаване на предпоставки за извършване на нови нарушения на ЗДвП – престъпление по чл. 282 ал.2 вр. ал.1 от НК.

3.В периода на края на януари 2022 г. – 01.02.2022 г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление е подбуждал повече от две лица, а именно 4 лица, към престъпление по чл. 290 от НК, както следва:

В края на януари 2022 г. е подбуждал А. Д. и С. Д. да потвърдят неистина, като заявят, че при извършената на 20.11.2021 г. проверка не са били сваляни от полицейски служители номерата на лекия автомобил БМВ 730.

На 01.02.2022 г. е подбуждал В. Б. и Р. В. да потвърдят неистина и да затаят истина, като заявят, че не си спомнят/не са сигурни дали са свалили регистрационните табели от лекия автомобил БМВ 730 при извършената от тях на 20.11.2021 г. проверка на този автомобил – престъпление по чл. 293 ал.2 вр. ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК.

4.На 02.02.2022 г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице в кръга на службата си е съставил официален документ – Заповед за прилагане на принудителна административна мярка с посочена дата 20.11.2021 г., в който е удостоверил неверни обстоятелства – че документът е съставен на 20.11.2021 г., с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства – престъпление по чл. 311 ал.1 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените дела предстоят да се разгледат от съдебните  състави и към настоящия момент се касае само за обвинения към подсъдимите. Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява прот

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация