C C C C A+ A A- X

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ  ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА   14.11.2022 г. – 18.11.2022 г.

Дата на публикуване 10 ноември 2022 Последна редакция 10 ноември 2022 Седмичен Бюлетин Отпечатай

14.11.2022 г., понеделник 

1.НОХД №1034/2022 г. – докл. Михаела Добрева, 9.30 часа,  1 зала

Продължава делото срещу подсъдимия В. Й. по повдигнато обвинение за това, че на 13.07.2018 г. в гр. Пловдив, действайки при условията на продължавано престъпление, с две деяния,  в складово помещение на заложна къща „Ф.“ ЕООД, находяща се в гр. Пловдив, и в лек автомобил „Рейндж Роувър“ в съучастие като съизвършител с  И. Б., пазил предмети, за които знаел, че са предназначени за изготвяне на неистински платежни инструменти, както следва:

-на 13.07.2018 г. в гр. Пловдив, в складово помещение на заложна къща „Ф.“ ЕООД, в съучастие като съизвършител с  И. Б. пазил предмети – химикалка с вградена камера, ръчен часовник с вградена камера, трансмитер за безжично получаване на сигнал от камери и ЛСД дисплей за визуализиране на сигнала ведно с 2 броя антени, 2 адаптера за захранване и 2 USB-кабела и 1 кабел за видео сигнал, за които знаел, че са предназначени за изготвяне на неистински платежни инструменти по чл. 243 ал.2 от НК.

- на 13.07.2018 г. в гр. Пловдив в лек автомобил „Рейндж Роувър“ е пазил предмет – пластика черна на цвят с надпис, а на гърба с бяла широка лента, за която знаел, че е предназначена за изготвяне на неистински платежни инструменти по чл. 243 ал.2 от НК – престъпление по чл. 246 ал.3 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

По делото предстои разпит на свидетели и вещи лица.

2.НОХД №1843/2022 г. – докл. Станислава Бозева, 14.00 часа,  10 зала

Срещу подсъдимия  Ф. П. е повдигнато обвинение за това, че в периода от 23.12.2021 г. до 31.01.2022 г. включително, в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление и при условията на опасен рецидив е отнел чужди движими вещи на обща стойност 1208,50 лева от владението на различни лица с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила и заплашване, като в един от трите случая, а именно на 31.01.2022 г., е направил опит да отнеме чужди движими вещи –на обща стойност 99 лева от владението на А. Ц. от гр. Пловдив с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила и заплашване и деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини – престъпление по чл. 199 ал.1 т.4 вр. чл. 198 ал.1 вр. чл. 29 ал.1 б.А и Б вр. чл. 26 ал.1 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

15.11.2022 г., вторник 

1.НОХД №1865/2022 г. – докл. Цветан Цветков, 9.30 часа,  1 зала

Срещу подсъдимия  А. З. е повдигнато обвинение за това, че:

1.В периода 17.04.2017 г. – 18.04.2017 г. в гр. Пловдив е отнел чужди движими вещи – портфейл, лична карта на името на Н. Й., дебитна карта „Master Card“, издадена от „Юробанк България“ на името на Н. Й., листче с ПИН-код, семейни снимки – всички вещи на обща стойност 18 лева, от владението на Н. Й., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194 ал.1 от НК.

2.На 18.04.2017 г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление, е използвал платежен инструмент - дебитна карта „Master Card“, издадена от „Юробанк България“ на името на Н. Й., и данни от платежен инструмент, въвеждайки персоналния му идентификационен номер /ПИН-код/, издаден за него, без съгласието на титуляря  - Н. Й., като 11  пъти е извършил проверка за наличност по сметката, чрез използване на пластиката на дебитната карта и въвеждане на ПИН-кода, издаден за същата, в 13,26 часа е направил неуспешен опит да извърши трансакция за теглене на парични суми, а в 15,37 часа от АТМ устройство /банкомат/, находящ се в Пловдив, извършил успешна транзакция – изтеглил пари на стойност 360 лева чрез използване на пластиката на дебитната карта и въвеждане на ПИН-кода, издаден за същата, като деянието не съставлява по-тежко престъпление – престъпление по чл. 249 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

2.НОХД №1945/2022 г. – докл. Цветан Цветков, 10.30 часа,  1 зала

Срещу подсъдимия  А. Д.  е повдигнато обвинение за това, че на 16.10.2021 г. на път PDV 1342, км 9600, при управление на МПС – лек автомобил „Рено Меган Сценик“, от с. Найден Герово към с. Драгомир, обл. Пловдив, в посока от юг на север, нарушил правилата за движение – чл 20 ал.1 от ЗДвП: „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват“, и по непредпазливост причинил смъртта на велосипедиста С. З. от с. Тополи дол, обл. Пазарджик, като след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване на помощ на пострадалия – престъпление по чл. 343а ал.1 б. Б вр. чл. 343 ал.1 б. В предл.1 вр. чл. 342 ал.1 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

3. НОХД №780/2022 г. – докл. Силвия Цанкова, 11.00 часа, 10 зала

Продължава делото срещу подсъдимата М. Д.-К.  по повдигнато обвинение за това, че на 30.06.2021 г. в гр. Пловдив, на бул. „Пещерско шосе“ пред №156, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „Волво ХЦ60“, е нарушила правилата за движение по пътищата и умишлено е причинила средна телесна повреда на П. А. – престъпление по чл. 342 ал.3 б. Б пр.1 вр. ал.1 пр. 3 от НК.

Според обвинителния акт, подсъдимата  М. Д.-К без видима причина нарочно отклонила кормилната уредба на управлявания от нея автомобил и го насочила към пострадалата, която пресичала на пешеходна пътека,  без да намалява скоростта.

По делото предстои разпит на свидетели и изслушване на вещи лица.

4. НОХД №1941/2022 г. – докл. Силвия Цанкова, 14.00 часа, 10 зала

Срещу подсъдимия Н. Н. е повдигнато обвинение за това, че на 11.09.2022 г. в гр. Първомай, е дал подкуп – една банкнота с номинал 50 евро с левова равностойност по курса на БНБ – 97,79 лева, на длъжностни лица – полицейски органи – Т. Х. – младши автоконтрольор  II степен и А.Я. – полицай в група „Охранителна полиция“ към РУ – Първомай при ОДМВР-Пловдив, за да не извършат действия по служба – да не му съставят акт за установяване на административно нарушение по чл. 5 ал.3 т.1 пр.1 ЗДвП и да не му отнемат свидетелството за управление на МПС съгласно чл. 171 т.1 б.Б от ЗДвП – престъпление по чл. 304а вр. чл. 304 ал.1 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

16.11.2022 г., сряда

1. НОХД №1125/2022 г. – докл. Иван Минчев, 9.30 часа, 2 зала

Подсъдими са Т.Г., О.А. и Е.О.

Срещу подсъдимия Т. Г. е повдигнато обвинение в това, че в периода 23.11.2013 г. – 29.11.2013 г.  гр. Пловдив, при независимо съпричинителство с О.А., Е.О. и П.М., в качеството си на лекар – специалист по вътрешни болести, по кардиология и с призната правоспособност по ехокардиография – експертно ниво, в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ ЕООД, Второ вътрешно отделение, е причинил смъртта на Я. Д. от гр. Пловдив – починал на 5.12.2013 г., поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – лекарска професия, като при лекуването на Я. Д. е нарушил, както следва: чл. 81 ал.2 т.1 от Закона за здравето, раздел IV, Глава 1,т.5.2, т.5.2.2, т.5.2.4 и т.6.3 от Наредба №2 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология“, издадена от Министъра на здравеопазването, раздел II т.9, т. 9.4, т.10 и т.10.2 от Общите правила за добра медицинска практика на лекарите в Република България, утвърдени със Заповед №РД-28-256 от 25.11.2013 г. на Министъра на здравеопазването,

като не е извършил пълно описание на състоянието на възходящата аорта, аортната дъга и оценка на кръвотока при направена трансторакална ехокардиоградия, не е интерпретирал данните от наличната кардиологична симптоматика, установените ЕКГ промени, раздвижените ензими, ехографските и рентгенологични образни изследвания и не е назначил извършване на допълнителни образни изследвания КТ /компютърна томография/ и ЯМР /ядрено магнитен резонанс/ и не е насочил Я. Д. към друго лечебно заведение за извършването на допълнителни образни изследвания – КТ и ЯМР – престъпление по чл. 123 ал.1 от НК.

Срещу подсъдимия О. А. е повдигнато обвинение в това, че на 2.12.2013 г. в гр. Пловдив, при независимо съизвършителство с П. М., Е. О. и Т. Г., в качеството си на дежурен на разположение лекар – специалист – инвазивна кардиология, в МБАЛ „Св. Каридад“ ЕАД – гр. Пловдив,, Отделение по инвазивна кардиология, причинил смъртта на Я. Д. от гр. Пловдив, починал на 5.12.2013 г., поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – лекарска професия, като е нарушил както следва: чл. 81 ал.2 т.1 от Закона за здравето, Раздел III, т. 6.1 от длъжностна характеристика на длъжността лекар специалист – отделение по инвазивна кардиология от 6.04.2011 г., Раздел II, т.9, т. 9.1 и т. 9.2 от Общите правила за добра медицинска практика на лекарите в Република България, утвърдени със Заповед №РД-28-256 от 25.11.2013 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 4 от Наредба№25 от 4.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ на Министъра на здравеопазването /обн. ДВ бр.98 от 12.11.1999 г. изм. ДВ бр. 69 от 7.08.2001 г./,

като не се е явил в МБАЛ „Св. Каридад“ ЕАД, за да прегледа пациента Я. Д., доведен на 2.12.2013 г. в 01,41 часа от ЦСМП, не е хоспитализирал своевременно Я. Д. в Отделението по инвазивна кардиология и не е извършил своевременно нужните консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, а неправилно го е насочил към болнично заведение с по-ниска степен на компетентност в областта а кардиологията, а именно към МБАЛ „Св. Пантелеймон“ ЕООД – престъпление по чл. 123 ал.1 от НК.

Срещу подсъдимия Е. О. е повдигнато обвинение в това, че на 2.12.2013 г.  гр. Пловдив, при независимо съизвършителство с П. М., О. А. и Т. Г., в качеството си на дежурен лекар в Кардиологичното отделение на МБАЛ „Пловдив“ АД – гр. Пловдив, причинил смъртта на Я. Д. от гр. Пловдив, починал на 5.12.2013 г., поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – лекарска професия, като е нарушил, както следва: чл. 81 ал.2 т.1 от Закона за здравето, чл. 4 от Наредба№25 от 4.11.1999 г.за оказване на спешна медицинска помощ /обн. ДВ бр.98 от 12.11.1999 г. изм. ДВ бр. 69 от 7.08.2001 г./ на Министъра на здравеопазването, Раздел II, т.9, т. 9.1 и т. 9.2 от Общите правила за добра медицинска практика на лекарите в Република България, утвърдени със Заповед №РД-28-256 от 25.11.2013 г. на Министъра на здравеопазването,

като не е хоспитализирал своевременно Я. Д. в Отделението по кардиология и не е извършил своевременно нужните консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, а неправилно го е насочил към болнично заведение с по-ниска степен на компетентност в областта на кардиологията – престъпление по чл. 123 ал.1 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

2. НОХД №1530/2022 г. – докл. Иван Минчев, 13.00 часа, 2 зала

Срещу подсъдимия З. С. е повдигнато обвинение в това, че на 19.06.2020 г. в гр. Карлово, обл. Пловдив, в МБАЛ „Д-р Киро Попов“, като дежурен лекар – акушер-гинеколог по АГ, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – лекарска професия, при водене на раждане причинил обилно кръвотечение и кръвозагуба, в резултат от неправилно наложения форцепс /начин на изпълнение/ е причинил смъртта на Н.С.-Д., настъпила на 16.07.2020 г. в УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД гр. Пловдив, с което е нарушил разпоредбите на:

1.Наложилите се в практиката Правила за добра медицинска практика.

2.Чл. 81 ал.2 от Закона за здравето – Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагането на следните принципи:т.1 своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ.

3.Наредба №25 от 4.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ:чл.4 „Обект на спешна медицинска помощ са: т.1 всички болни и пострадали, пряко застрашаващо живота им“, чл. 5 „Качеството на оказаната в лечебното заведение спешна помощ отговаря на правилата за добра медицинска практика“.

4.Наредба №12 от 21.07.2012 г. „За утвърждаване на медицински стандарт в Акушерство и Гинекология“  - престъпление по чл. 123 ал.1 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

17.11.2022 г., четвъртък 

1. НОХД №1185/2022 г. – докл. Нина Кузманова, 9,00 часа, 9 зала

Срещу подсъдимия Г. Ш. е повдигнато обвинение за това, че на 9.06.2017 г. на път II-64, гр. Карлово – гр. Пловдив, км 39+25, обл. Пловдив, при управление на моторно превозно средство лек автомобил БМВ, модел 330Д, е нарушил правилата за движение по пътищата:

-чл.21 ал.2 от ЗДвП: Когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал.1 това се сигнализира с пътен знак /ограничението на допустимата максимална скорост за движение е до 60 км/ч, означена с пътен знак В26

-чл.42 ал.2 от ЗДвП: Водач, който изпреварва, е длъжен:

т.2 когато при изпреварването навлиза в пътна лента, предназначена за насрещното движение, да не създава опасност или пречки за превозните средства, движещи се по нея,

т.3 да се убеди, че като се движи с безопасна скорост, може да извърши изпреварването за кратко време,

-чл.43 ал.1 от ЗДвП: Изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош, е забранено:

т.2 на кръстовище на равнозначни пътища /забраната е сигнализирана с пътен знак В24 „Забранено е изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош“,

и по непредпазливост е причинил смъртта на Н. Л. – престъпление по чл. 343 ал.1 б.В вр. чл. 342 ал.1 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

18.11.2022 г., петък 

1. НОХД №1434/2022 г. – докл. Екатерина Роглекова, 10.00 часа, 2 зала

Срещу подсъдимия И.Ч.е повдигнато обвинение за това, че на 9.04.2016 г. в с. Черноземен, обл. Пловдив, на второкласен републикански път Карлово – Пловдив – път  II-64 км.30+360-400 метра, при управление на моторно превозно средство товарен автомобил „Ивеко 70 С15“  е нарушил правилата за движение – чл. 20 ал.2 изр. 2 от ЗДвП: „Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“ и по непредпазливост е причинил смъртта на И. Д., починал на 30.06.2016 г. – престъпление по чл. 343 ал.1 б. В вр. чл. 342 ал.1 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените дела предстоят да се разгледат от съдебните  състави и към настоящия момент се касае само за обвинения към подсъдимите. Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация