C C C C A+ A A- X

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ  ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА   07.11.2022 г. – 11.11.2022 г.

Дата на публикуване 4 ноември 2022 Последна редакция 4 ноември 2022 Седмичен Бюлетин Отпечатай

07.11.2022 г., понеделник 

1. НОХД №1733/2022 г. – докл. Иван Бонев, 9.30 часа, 1 зала

Срещу подсъдимия Кр. Б. е повдигнато обвинение за това, че на 25.03.2021 г. в гр. Пловдив е предложил и дал дар – сумата от 30 лева, на полицейски орган – младши инспектор Г. М. на длъжност младши автоконтрольор I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ на сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – Пловдив, за да не извърши действия по служба – да не състави против него актове за установяване на административни нарушения за извършени от него актове на същата дата нарушения на чл. 100 ал.1 т.1 и т.6 от ЗДвП – за това, че не носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория и контролния талон към него и документ, отразяващ датата за извършване на следващия периодичен преглед за проверка на техническата изправност, и на чл. 638 ал.1 от Кодекс за застраховането – за това, че няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка  „Гражданска отговорност“ на автомобилистите – престъпление по чл. 304а предл.6-то вр. чл. 304 ал.1 от НК.

Делото е насрочено за разпоредително заседание.

08.11.2022 г., вторник 

1.НОХД №426/2022 г. – докл. Нина Кузманова, 10.00 часа,  5 зала

Срещу подсъдимия  Н. И. е повдигнато обвинение за това, че на 12.07.2010 г. в гр. Смолян пред Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Смолян, като управляващ и представляващ ЮЛ „Л.“ ООД, със седалище и адрес на управление – гр. Девин, обл. Смолян, кандидат за финансово подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. за проект „Преустройство и благоустрояване на база за отдих в УПИ по плана на с. Лясково, общ. Девин, обл. Смолян“, в Справка-декларация за дела на приходите от продажби от земеделска дейност, производство на преработена земеделска продукция и услуги, директно свързани със земеделската дейност спрямо общите приходи през предходната година към Заявление за подпомагане от 12.07.2010 г., представил неверни сведения – че представляваният от него кандидат „Л.“ ООД е реализирало през предходната 2009 г. приходи от земеделска дейност – растениевъдство, в размер на 1284,50 лева без ДДС, от продажба на 1835 кг ябълки собствено производство, за да получи същото средства за финансиране на проекта му от фондове, принадлежащи на Европейския съюз и предоставени на българската държава, и такива, принадлежащи на българската държава, с които се съфинансират проекти, финансиране със средства от Еврофондове, и в резултат на горното, дружество „Л.“ ООД е получило безвъзмездна финансова помощ в размер на 200 711,50 лева, от които 80 % - 160 569,20 лева от фондове, принадлежащи на Европейския съюз и предоставени на българската държава, и 20% - 40 142,30 лева съфинансиране от националния бюджет на Република България, получени на 23.12.2011 г. по левовата сметка на същото в банка, в офис Пловдив – престъпление по чл. 248а ал.5 вр. ал.3 пр.1вр. ал.2 пр.1 от НК.

По делото предстои разпит на свидетели и изслушване на вещи лица.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

10.11.2022 г., четвъртък 

1.НОХД №1244/2022 г. – докл. Веселин Хаджиев, 9.30 часа,  1 зала

Продължава делото срещу подсъдимия Б. Т. по повдигнато обвинение за това, че на 13.10.2019 г. на път II-64, гр. Карлово – гр. Баня, км 6+430 м, обл. Пловдив, при управление на моторно превозно средство лек автомобил „Сузуки Витара“ е нарушил правилата за движение по пътищата:

-чл. 25 ал.1 от ЗДвП: „Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да заобиколи пътно превозно средство, да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност, за да премине в друга пътна лента, да завие наляво за навлизане по друг път или крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение.“

-чл. 26 от ЗДвП: „Преди да започне каквато и да е маневра, свързана с отклонение встрани, водачът е длъжен своевременно да подаде ясен и достатъчен за възприемане сигнал. Сигналът се подава със светлинните пътепоказатели на превозното средство, а за превозните средства, които нямат светлинни пътепоказатели или те са повредени – с ръка. Сигналът, подаван със светлинните пътепоказатели, трябва да е включен през цялото време на извършване на маневрата и се прекратява веднага, след приключване на маневрата. Сигналът, подаван с ръка, може да бъде прекратен непосредствено преди започване на маневрата.“

-чл.28 ал.1 от ЗДвП: „За предупреждаване на останалите участници в движението за намерението си да извърши маневра, водачът на пътно превозно средство подава следните сигнали:

ляв пътепоказател или лява ръка, изпъната хоризонтално встрани – за завиване наляво или за отклонение наляво“,

и по непредпазливост е причинил смъртта на мотоциклетиста Н. И. от гр. Карлово, обл. Пловдив, починал на 20.10.2019 г. – престъпление по чл. 343 ал.1 б.В пр.1 вр. чл. 342 ал.1 от НК.

По делото предстои разпит на свидетели и вещи лица.

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените дела предстоят да се разгледат от съдебните  състави и към настоящия момент се касае само за обвинения към подсъдимите. Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация