C C C C A+ A A- X

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ  ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА   10.10.2022 г. – 14.10.2022 г.

Дата на публикуване 7 октомври 2022 Последна редакция 7 октомври 2022 Седмичен Бюлетин Отпечатай

10.10.2022 г., понеделник 

1. НОХД №93/2022 г. – докл. Нина Кузманова, 9.00 часа, 2 зала

Продължава делото срещу подсъдимия Г. Й. по повдигнато обвинение в това, че на 18.05.2020 г. в гр. Пловдив, в магазин на бул. „6-и септември“ №56, при условията на продължавано престъпление е използвал платежен инструмент – дебитна карта, без съгласието на титуляря /извършвал е безконтактни плащания на цена на закупени в търговския обект стоки – 6 бутилки  алкохол/, като четирите транзакции са на обща стойност 5000 лева, като деянието не представлява по-тежко престъпление – престъпление по чл. 249 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК.

По делото предстои разпит на свидетели.

2.НОХД №1185/2022 г. – докл. Нина Кузманова, 13,30 часа, 2 зала

Срещу подсъдимия Г. Ш. е повдигнато обвинение за това, че на 9.06.2017 г. на път II-64, гр. Карлово – гр. Пловдив, км 39+25, обл. Пловдив, при управление на моторно превозно средство лек автомобил БМВ, модел 330Д, е нарушил правилата за движение по пътищата:

-чл.21 ал.2 от ЗДвП: Когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал.1 това се сигнализира с пътен знак /ограничението на допустимата максимална скорост за движение е до 60 км/ч, означена с пътен знак В26

-чл.42 ал.2 от ЗДвП: Водач, който изпреварва, е длъжен:

т.2 когато при изпреварването навлиза в пътна лента, предназначена за насрещното движение, да не създава опасност или пречки за превозните средства, движещи се по нея,

т.3 да се убеди, че като се движи с безопасна скорост, може да извърши изпреварването за кратко време,

-чл.43 ал.1 от ЗДвП: Изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош, е забранено:

т.2 на кръстовище на равнозначни пътища /забраната е сигнализирана с пътен знак В24 „Забранено е изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош“,

и по непредпазливост е причинил смъртта на Н. Л. – престъпление по чл. 343 ал.1 б.В вр. чл. 342 ал.1 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

12.10.2022 г., сряда 

1.НОХД №1504/2022 г. – докл. Екатерина Роглекова, 9.00 часа,  2 зала

Срещу подсъдимия А. А. са повдигнати обвинение за това, че:

-В периода от месец февруари 2014 г. до 19.05.2020 г. в с. Войводиново, обл. Пловдив, в хотел „Мерита“, нает от него в качеството му на управител на фирма, е предоставял систематически – повече от три пъти – стаи от мотела на Н. А., К. К., Ю. Ю., С. С., М. В., Р. Д., Т. Б. и на други неустановени лица от женски пол, на М. Г., турски гражданин, и на други неустановени лица от мъжки пол за извършване на полови сношения и блудствени действия, като деянието е извършено по отношение на повече от две лица и с користна цел /събирал е такса от 5 евро такса на клиент на жените, ползвали стая/ – престъпление по чл. 155 ал.5 т.3 вр. ал.3 вр. ал.2 от НК.

-В периода от месец март 2014 г. до 19.05.2020 г. в гр. Пловдив и в с. Войводиново, обл. Пловдив, повече от два пъти е извършил сделки с имущество – заплащане на наем и закупуване на автомобили с парични суми, за които е знаел, че са придобити от него чрез извършено престъпление по чл. 155 ал.5 т.3 вр. ал.3 вр. ал.2 от НК /сделките с имущество са на обща стойност 383 963 лева/ - престъпление по чл. 253 ал.3 т.2 вр. ал.1 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

13.10.2022 г., четвъртък 

1. НОХД №2620/2021 г. – докл. Иван Минчев, 9.30 часа, 5 зала

Продължава делото срещу подсъдимия И. К. по повдигнато обвинение за това, че на 5.05.2019 г. на път -86, свързващ гр. Пловдив и гр. Смолян – в зоната на километър 21-ви /попадащ в участък от пътя между гр. Пловдив и гр. Асеновград, в близост до колелото до КЦМ/, при управляване на моторно превозно средство – лек автомобил „Мерцедес МЛ270“, е нарушил правилата за движение:

чл.16 ал1 т.1 от ЗДвП: „На пътно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено, когато платното за движение има две пътни ленти – да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне

чл.20, ал.1 от ЗДвП: „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват“

чл.21 ал.2 от ЗДвП: „Когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал.1, това се сигнализира с пътен знак№В26: „Забранено е движение със скорост по-висока от означената – 60 км/ч,

при което по непредпазливост е причинил смъртта на повече от едно лице, а именно на три лица: Р.Г.-А., С.Г. и В. Ч., както и средни телесни повреди, изразяващи се в трайно затрудняване на движението на двата долни крайника, както и на левия горен крайник на едно лице – Я.Г. – престъпление по чл. 343 ал.4 вр. ал.3 б.Б пр.1 вр. ал.1 б.В и б.Б вр. чл. 342 ал.1 от НК.

По делото предстои разпит на свидетели и изслушване на вещи лица.

2. НОХД №1404/2022 г. – докл. Розалия Шейтанова, 10.00 часа, 10 зала

Срещу подсъдимия Л. П. са повдигнати обвинения за това, че:

-На 11.09.2020 г. в с. Бегово, обл. Пловдив, умишлено е умъртвил другиго – К. К., като убийството е извършено в условията на домашно насилие и с користна цел – престъпление по чл. 116 ал.1 т.6а и т.7 вр. чл. 115 от НК.

-В периода от 14.09.2020 г. до 16.09.2020 г. в гр. Карлово и в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, е използвал платежен инструмент – банкова карта, издадена от „Банка ДСК“ АД на името на К. К., без съгласието на титуляря – К. К., и деянието не съставлява по-тежко престъпление, като всички тегления са на обща стойност 4000 лева – престъпление по чл. 249 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

3. НОХД №1530/2022 г. – докл. Иван Минчев, 15.30 часа, 5 зала 

Срещу подсъдимия З. С. е повдигнато обвинение в това, че на 19.06.2020 г. в гр. Карлово, обл. Пловдив, в МБАЛ „Д-р Киро Попов“, като дежурен лекар – акушер-гинеколог по АГ, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – лекарска професия, при водене на раждане причинил обилно кръвотечение и кръвозагуба, в резултат от неправилно наложения форцепс /начин на изпълнение/ е причинил смъртта на Н.С.-Д., настъпила на 16.07.2020 г. в УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД гр. Пловдив, с което е нарушил разпоредбите на:

  1. Наложилите се в практиката Правила за добра медицинска практика.
  2. Чл. 81 ал.2 от Закона за здравето – Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагането на следните принципи: т.1 своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ.
  3. Наредба №25 от 4.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ:чл.4 „Обект на спешна медицинска помощ са: т.1 всички болни и пострадали, пряко застрашаващо живота им“, чл. 5 „Качеството на оказаната в лечебното заведение спешна помощ отговаря на правилата за добра медицинска практика“.
  4. Наредба №12 от 21.07.2012 г. „За утвърждаване на медицински стандарт в Акушерство и Гинекология“ - престъпление по чл. 123 ал.1 от НК

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените дела предстоят да се разгледат от съдебните  състави и към настоящия момент се касае само за обвинения към подсъдимите. Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация